Home » Bez tēmas (Page 2)

Category Archives: Bez tēmas

Krāsainie putni uz brīdi nolaižas Mazmežotnē

VISC sadarbībā ar izglītības iestāžu mākslas interešu grupu  audzēkņiem un pedagogiem 2017./2018.mācību gadā īstenoja vides objektu un ārējā vidē eksponētu mākslas darbu konkursu “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”, kurš noslēdzas  ar skolēnu darbu izstādi Rundāles novada Mazmežotnes muižā .

Izstādes atklāšana un konkursa laureātu apbalvošana  notika  2018.gada 17.maijā muižas vasaras koncertzālē, pasākumā  piedalījās arī mūsu skolas vizuālās un lietišķās mākslas interešu grupas audzēkņi un skolotāja Daiga Sējēja. Kopumā valsts konkursa finālam  tika izvirzīti 410 darbi, no kuriem 126 iekļuva finālā. Varam būt gandarīti, jo par darbu „Putni. Nebaidies būt atšķirīgs” (8 ar stilizētiem rakstiem apgleznoti putni) reģionā ieguvām 2.pakāpes diplomu, bet valstī – 3.pakāpes diplomu.

Paldies skolotājai Daigai un meitenēm par radošumu, entuziasmu un pacietību!

4.b ieskrien simtgades svētkos

20.maijā Rīgā norisinājās Lattelecom Rīgas matarons.Tajā bija reģistrējušies 37645 dalībnieki no 78 valstīm. Piedalīties maratona skrējienā bija nolēmuši arī 4.b klases skolēni, vecāki un skolotāja. To darīt viņus iedrošināja Betijas Rutkas mamma Baiba Rutka, jo viņas ģimene ik gadu piedalās šajā maratonā. 6 km distancē, kurā startēja mūsu skolasbiedri, vēl skrēja 11 201 dalībnieks. 4.klases drosminieki  Aleksandrs Skromanis, Anlans Marčenko, Nils Daniels Macionis, Bekija Baļčūne, Betija Rutka, Marta Užule, Daniela Zotova, Līga Madara Šneidere- Zegnere, Jānis Mišins. Līdzās saviem bērniem distanci veica Anita Mišina, Janeta Užule un Baiba Rutka. Bija arī krietns atbalstītāju pulciņš – Danielas, Bekijas, Madaras un  Nila vecāki. Visiem patika skrējiena atmosfēra, jo līdz finišam viņus uzmundrināja 400 koristi, simtiem tautas deju dejotāju pie Brīvības pieminekļa un neskaitāmi rīdzinieki pilsētas ielās. Skolotāja Anželika Orlova stāsta, ka sajūtas ir neatkārtojamas, prieks par bērnu sparu un uzņēmību! Tā bija ne sacensību, bet svētku sajūta. Tika iegūtas simtgades maratona medaļas, mazas balviņas un galvenais – apziņa par saviem spēkiem un prieks par kopā būšanu. Daži mirkļi no maratona – galerijā.

Skan zvans uz pēdējo mācību stundu devītklasniekiem

Deviņi skolas gadi pagājuši vienā elpas vilcienā. Tikko Jūs, mazos pirmklasniekus, svinīgi uzņēmām skolas saimē 1.septembrī, bet šodien šī gada pirmklasnieki Jums jau saka sveicienvārdus Pēdējā zvana dienā. Pa vidu – pamatskolas gadi ar veiksmēm, neveiksmēm, draugiem, mācībām, sportu, dziesmām, dejām un citām aktivitātēm. Šāda emociju buķete ar savu īpašo smaržu pavadīja šodien 28 devītklasniekus. Viņus šajā dienā tradicionāli sveica 8.klašu skolēni un audzinātāji gan ar dzejas rindām, gan dziesmām, gan asprātīgu prezentāciju par visiem skolēniem. Direktora vietniece Anna Dupure emocionāli uzrunāja skolēnus un viņu pedagogus, īpaši uzteicot tos, kas skolas vārdam devuši pozitīvu skanējumu. Klašu pirmās audzinātājas Baiba Apšāne un Inta Šarikova vadīja pēdējās mācību stundas savās klasītēs. 9. b klases skolēni kopā ar audzinātāju Dinu Ālmani pie skolas iestādīja magnoliju. Vēlam nākamajiem absolventiem labus panākumus eksāmenos un turmākajās gaitās!

Noslēdzas 3.b klases mācību gads projektā “Sporto visa klase”

Projektā “Sporto visa klase” mūsu skola piedalījās pirmo gadu. Dalībnieku skaits no visas Latvijas bija liels. 3. klases tika sadalītas 6 grupās. Mūsu 3.b bija piektajā grupā, kurā bija 19 klases. Piedaloties tikai pirmo gadu, esam ierindojušies augstajā 4. vietā. Liels prieks, ka bērni centās gan sporta stundās, gan sacensībās , gan pārējās mācībās (arī tās deva punktus), lai mēs sasniegtu labus rezultātus. Piedalīšanās šajā projektā deva iespēju skolēniem vairāk laika veltīt dažādām fiziskām aktivitātēm. Skolotāja G.Spure secina, ka skolēni kļuvuši draudzīgāki, viņu fiziskā veselība ir uzlabojusies, arī mācību stundās skolēni strādā aizrautīgāk. Sporta skolotāja Ieva arī priecājas par kopvērtējuma labo rezultātu un saka paldies skolēnu vecākiem par atbalstu.

Sveicam Renāru Staškevicu un Reini Štālu ar panākumiem dambretes spēlē!

Pirmklasnieks Renārs un piektklasnieks Reinis maijā vairākas dienas pavadīja Bulgārijā, spraigās dambretes cīņās, piedaloties Eiropas čempionātā jauniešiem . Abi atgriezušies ar vairākiem diplomiem. Renāram – trīs trešās vietas dažādās dambretes disciplīnās, Reinim – 3.vietas diploms. Sveicam!

Runāsim Mūzikas valodā!

Tā mūs jau tradicionālajā pavasara koncertā aicina runāt un saprasties Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Arī šogad 1.-4.klašu skolēni klausījās savu skolasbiedru – mūzikas skolas audzēkņu koncertu. Klēra Kuļikauska bija šī koncerta vadītāja. Viņa ne tikai pieteica koncertnumurus, bet aicināja skolēnus mācīties mūziku Bauskas Mūzikas un mākslas skolā un apgūt dažādu instrumentu spēli, kā arī izkopt vokālās dotības. Koncertā dzirdējām flautu (K.Kuļikauska), vijoli (E.Rotšteins), klavieres (D.Mickus), akordeonu (V.Glusjaka), saksofonu (R.Kapustins), klarneti (A.Dzene), solo dziedāšanu (M.K.Kuka) un dziedāšanu ansamblī (S.Rasa, S.Rasa, M.K. Kuka, M.Dārziņa). Priecājāmies redzēt arī pedagogus L.Jaunliniņu, I.Ideri – Bankavu, I.Bukšu, A.Avotiņu, J.Krūmmali un koncertmeistari E.Bonāti. Cerams, ka daudzi pamatskolas mazāko klašu skolēni izmantos iespēju savus talantus izkopt šo pedagogu vadībā, kļūstot par Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem. Paldies par jauko koncertu!

Izmantojam iespēju iepazīt inženiertehniskās profesijas

Piektdien, 11.maijā, mūsu skolas 5.-8.klašu skolēni izmantoja iespēju iekāpt ļoti interesantā transportlīdzeklī – TEHNOBUSĀ. Tur jaunieši tika iepazīstināti ar mūsdienīgu tehnisku aprīkojumu un dažādām iekārtām. Varēja darboties arī praktiski – metināt, darboties ar pneimatisku iekārtu,  strādāt ar 3D printeri. Pasākums notika projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Par tā mērķiem un saturu vairāk vari izlasīt http://www.bauska.lv/lv/jaunumi/bauska-viesojas-mobila-demonstraciju-laboratorija-tehnobuss-4940

Uzzīmē apsveikumu māmiņai!

Jau vairākus gadus mūsu skolas skolēni piedalās „Mana Aptieka” organizētajā konkursā. Šogad konkursa tēma bija „Uzzīmē apsveikumu māmiņai.”   Konkursā čakli  piedalījās 3.b klase, kuruspiedalīties rosināja audzinātāja G.Spure, un vizuālās mākslas interešu grupa skolotājas D.Sējējas vadībā. Visi konkursanti ieguva gardas un noderīgas balviņas , bet vienu no 4 galvenajām balvām – biļetes Līvu akvaparka apmeklējumam- saņēma pulciņa dalībniece E.Burmistrova no 5.b klases. Pēc konkursa skaistie, krāsainie apsveikumi aizceļoja pie  zīmētāju māmiņām.

Koncerts pateicībai, priekam un sirsnībai

Mātes dienas koncerts 10.maijā pulcināja pilnu Bauskas Kultūras centra zāli. Vecāki un vecvecāki, mazie brāļi un māsas saņēmu lielu mīļuma un sirsnīguma devu. Interešu izglītības grupu dalībnieki sniedza daudzveidīgu koncertu. Tajā piedalījās skolas dziedošie kolektīvi – 2.-4. un 5.-9.klašu koris, zēnu un meiteņu ansambļi, vokālais kvartets, solisti (pedagoģes I.Bērziņa, I.Bukša, D.Mežiņa). Raitu dejas soli ritināja skolotājas S.Zemītes vadītie trīs deju kolektīvi (koncertmeistare A.Grīnberga). Divas skolas teātra grupas (2. un 6.kl.) (skolotāja R.Bruģe) meklēja māmiņu un dāvāja eņģeli, kas palīdz un pasargā. Skatuves runas grupu pārstāvēja skolotāju G.Spures, R.Bruģes un I.Briedes audzēkņi. Vecākiem bija iespēja baudīt arī mūsdienu deju grupu sniegumu 3. un 4.klašu audzēkņu sniegumā (skolotājas A.Dūmiņa un L.Purena). Mūsu skolas Gada skolniece Klēra Kuļikauska demonstrēja izcilu flautas spēli. Meitene no skolas direktora saņēma Gada skolēna goda lentu un izpelnījās sirsnīgas ovācijas. Programmu vadīja 7.a klases skolnieks Mārtiņš Mālders, un tas viņam izdevās lieliski. Koncerta izskaņā skolas direktors sveica ģimenes svētkos. Ceram, ka mūsu koncerts bija emocionāls ievads ģimeniskajiem svētkiem – Mātes dienai, ko atzīmējām 13.maijā. Mirkļi no koncerta – galerijā!

Festivāls, kurā satiekas LABIE DARBI

9.maijā Jelgavā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā notika reģiona Labo darbu festivāls, kura mērķis bija sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij, veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā, bet galvenais uzdevums-aktualizēt labo darbu nozīmi sabiedrībā. Mūsu skola festivālā prezentēja 9.a klases  un vizuālās un lietišķās mākslas pulciņa labos darbus, kurus veikt mudināja un apkopoja skolotāja  D.Sējēja . Pasākuma laikā 9.a klases meitenes Dana Gaile, Herta Minkeviča, Marta Ābele un Nikola Kalniņa interaktīvi iepazīstināja vairāk kā 35 citu skolu jauniešus un skolotājus ar mūsu paveiktajiem labajiem darbiem šajā mācību gadā, bet Luīze Tihanova vadīja radošo darbnīcu, kurā aicināja visus izgatavot sirsniņveida  vēlējumu saviem vienaudžiem Latvijas simtgadē. Labo darbu spēlē jeb ideju tirdziņā ‘’Dots Devējam’’ kopumā varēja iepazīties ar 41 klases vai skolēnu grupas  aktivitātēm.  Pasākumā labo darbu prakse tika  iemūžināta video un foto darbnīcās, kuras arī ir kā jauniešu labais darbs, lai izveidotu Labo darbu festivāla īsfilmu un labo darbu darītāju slavas galeriju. Festivāla noslēgumā notika labo darbu veicēju godināšana, un pēc tās  visi dalībnieki devās uz Jelgavas Uzvaras parku  kopā paveikt  vēl vienu labo darbu – izveidot kukaiņu viesnīcas Jelgavas  apstādījumiem. Festivāls bija kā ierosinājums un uzmundrinājums daudzām jaunām labo darbu idejām gan skolēniem, gan skolotājiem.