Home » Bez tēmas » Dzejas dienu ieskaņa

Dzejas dienu ieskaņa

Dzejas dienu priekšvakarā 5.b klase devās pie mūsu novadnieka , dzejnieka Viļa Plūdoņa pieminekļa, lai tur skandētu dzejoļus. Skolēni lasot pamanīja, cik daudz skaistu vārdu dzejā veltīts dabai – dzīvniekiem, putniem, kukaiņiem, gadalaikiem, dažādām noskaņām dabā. Literatūras stunda pagāja nemanot.

Cerams, ka arī Tu pamanīsi kādu Dzejas dienu pasākumu, kas notiks skolā, Bauskā, Rīgā. Piektie pēc stundas sacīja, ka viņiem viens Dzejas dienu pasākums ir noticis!