Home » 2019 » October

Monthly Archives: October 2019

Gandrīz 100 aktivitātes KARJERAS NEDĒĻĀ

Šogad mūsu skolā tradicionālā Karjeras nedēļa noritēja vienlaicīgi ar skolas simtgades pasākumiem. Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros rīkotajā novada pasākumā “Iepazīstam profesijas kopā ar speciālistiem” piedalījās 9.b klases jaunieši. Viņi izmantoja iespēju uzzināt vairāk par karavīra, ugunsdzēsēja, ārsta, mērnieka, žurnālista un zemkopja darbu, tiekoties ar šo profesiju pārstāvjiem. skolotāja Gunta Kisiļeva stāsta: ” Bija iespēja dzirdēt Bauskas domes priekšsēdētāja A.Jātnieka stāstījumu par savu zemnieku saimniecību, par profesijām, kas saistītas ar lauksaimniecību. Tālāk ar savu karjeras izaugsmi iepazīstināja Izglītības nodaļas vadītāja. Interesantus faktus varēja uzzināt pat ugunsdzēsēja profesiju. Vissaistošākais bija stāstījums par karjeras iespējām Latvijas bruņotajos spēkos, kur pēc tam interaktīvā veidā visiem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas. 10 uzmanīgākie un zinošākie klausītāji saņēma nelielas balviņas, tai skaitā arī 9.a klases skolnieki M.Pinte un A.Petkevičš.”

Piektdien, 18.oktobrī visās klasēs notika Karjeras stunda. Uz šo nodarbību ieradās skolas absolventi un skolēnu vecāki. Skolēni ar interesi uzklausīja viesu stāstījumus par savām gaitām Bauskas pamatskolā un turpmāko izglītošanos pēc tam. Daudzveidīgs bija arī izzināto profesiju klāsts. Teju vai visi viesi atzina, ka nu nākas apgūt vēl vienu profesiju – pedagogs, jo jāstājas klases priekšā, un pat tikai uz vienu mācību stundu tas nebūt nav viegli! Paldies par drosmi un skolēniem un skolai veltīto laiku sakām uzņēmējam Armandam Burmistrovam, Kristīnei Lakstīgalai, medmāsai Intai Rēbukai, Edgaram Jansonam, Artūram Kampiņam, Danai Bulai, juristei Kristīnei Rigastei- Čapai, konditorei Baibai Šēniņai, Liānai Marcinkus, pedagoģēm Baibai Apšānei, Gaļinai Ailei un Rozei Bruģei, mūzikas terapeitam Jānim Rotšteinam, NBS karavīram Jānim Urbanovičam, loģistikas speciālistei Endijai Cerai, pavāriem Reinim Krūmiņam un Rita Silinevičai, NMPD darbiniekam Osvaldam Blaudumam, psiholoģei un uzņēmējai Andrai Katkevičai, inženierei Sintijai Ponomarjovai, pirmsskolas pedagoģei Anetei Bēkai – Hegenbartei, projektu vadītājam Sandim Polovko un jūrniekam Artim Sūnam. Vienmēr būsiet gaidīti ciemiņi mūsu skolā!

100 svecītes skolas dzimšanas dienas tortē

Skolas simtgades nedēļa pagājusi. Pasākumi skolēniem, Sporta diena, tikšanās ar absolventiem un bijušajiem skolas darbiniekliem, citu skolu un iestāžu pārstāvju sveicieni – tik raibs un piesātināts visiem mums bija šis laiks. Teju vai katrs skolas skolotājs, darbinieks un skolēns ielikuši savu laiku, izdomu, darbu un sirds siltumu, lai šie svētki izdotos. Kāds no 100 pateicības vārdiem pienākas katram no viņiem.

Par skolas noformējumu rūpējās skolēni, klašu audzinātāji, jo īpaši D.Sējēja, L.Purena, I.Lauva un V.Lukša. Koncertus un svinīgos mirkļus pārdomāja un kopā salika G.Spure, A.Orlova, K.Kondrotaite, R.Bruģe, A.Dūmiņa un S.Zemīte. Par skolas vēstures materiālu apkopošanu un izstādīšanu rūpējās I.Mašale, D.Ālmane un I.Briede. Izdotas divas ļoti vērtīgas grāmatas – I.Semjonovas rosināti skolēnu vēstījumi  “Mēs savā skolā 2019.gada oktobrī” un G.Spures apkopotie 32 absolventu un 4.b klases skolēnu 22 stāsti par skolu “Mūsu skolai 100”.

Skolēnu vecāki (īpašs paldies L.Druviņai!) bija ieinteresēti ne mazāk – ciemošanās klasēs, praktiska un materiāla palīdzība svētku organizācijā, tam veltīts daudz brīvā laika.

Paldies visiem neskaitāmajiem labvēļiem – absolventiem un sadarbības partneriem, kas ar savu nesavtību, klātbūtni  un sirdsdegsmi ļāva svētkiem BŪT!

P.S. Par svētku norisēm lasi  un skati foto portālā  bauska.lv  , kā arī “Bauskas Dzīves” portālā: Pilsētas pamatskolai – rosīga svētku nedēļa, FOTO: Bauskas pilsētas pamatskola nedēļas garumā atzīmē simt gadu jubileju 

Karjeras stundā – projektu vadītājs Sandis Polovko

10.oktobrī 9.b klases skolēniem bija iespēja kopā ar projektu vadītāju Sandi Polovko izsekot viņa karjeras attīstībai. Ļoti strukturētā un labi pārdomātā nodarbībā viesis raksturoja jauniešu iespējas informācijas tehnoloģiju jomā. Devītie uzzināja, kādiem “zemūdens akmeņiem” iespējams uzskriet, izvēloties izglītības gaitas pēc 9.klases. Sandis ieteica pēc iespējas ātrāk izdarīt izvēli, lai laiks nav jātērē veltīgi. Izrādījās, ka tikai dažiem skolēniem klasē (kurā, starp citu,  mācās arī Sanda brālis!) nav īsti skaidrs, ko darīt pēc 9.klases. Skolēni noklausījās gan stāstījumu par dažādām IT profesijām, gan amatiem un uzņēmumiem, kuros Sandis strādājis. Jaunietis ieteica jau mācību laikā meklēt darbu, strādāt izvēlētajā profesijā, lai izvērtētu savas spējas un ietu uz savu mērķi. Nodarbības noslēgumā bija interaktīvs “kontroldarbs” vietnē kahoot.it. Uzmanīgākie stundas dalībnieki saņēma balviņas. Paldies Sandim par idejām un karjeras ievirzi, tas noteikti palīdzēs jauniešiem profesijas izvēlē. Lai veiksmīgs turpmākais karjeras ceļš informācijas tehnoloģiju jomā!

Tikšanās notika projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Devītie piedalās Brīvības cīņu inscenējumā

9.oktobrī 9.klases devās mācību ekskursijā uz Olaini, kur piedalījās  nodarbībā, izspēlējot 1919.gada latviešu karaspēka cīņu pret Bermonta armiju. Skolēniem bija jāiejūtas abu karojošo armiju karavīru, izlūku, virsnieku, žēlsirdīgo māsu lomās. Dalībniekiem  vajadzēja prast uzcelt telti, doties izlūkos, sagūstīt pretinieku, celt vienkāršus nocietinājumus. Aktīvās nodarbības beigās bija iespēja sasildīties pie karstas,  uz ugunskura vārītas tējas. Tālāk skolēni devās uz Jūrmalu, kur gides pavadībā redzēja interesantākos pilsētas objektus, uzzināja dažādus vēsturiskus faktus par Jūrmalas kā pilsētas veidošanos, arhitektūru. Pa autobusa logu vīdēja daudz objektu – mūsu valsts prezidenta E.Levita Jūrmalas rezidence, viena no Laimas Vaikules villām, ēka, kur vasaras pavada krievu estrādes dziedātāja Alla Pugačova ar ģimeni, miljonāram J.Krūmiņam piedetošās ēkas u.c. Skolēni devās arī nelielā pastaigā gar rudenīgo jūru. Mācību ekskursijas beigās tika pabūts zvejnieku brīvdabas muzejā un uzzināts, kā dzīvojuši un strādājuši zvejnieki pagājušā gadsimta sākumā un senāk.

1.a aizraujas ar Drako

Kas ir Drako? Tās ir Latvijā ražotas sulu konfektes no augļu un ogu dabīgu sulu koncentrātiem bez mākslīgām piedevām, konservantiem un taukiem. Facebook mājas lapā, kas veltīta šim produktam, izsludināts konkurss 1.-6.klasēm. Konkursa uzdevumi mainās ik nedēļu, un labākie tiek pie balvām. Arī mūsu skolas 1.a klase kopā ar skolotāju Aiju Dūmiņu pilda Drako uzdevumus. Piemēram, jāzīmē jauns konfekšu iepakojuma dizains, jānofotografē un jāsūta organizatoriem. Šo uzdevumu pirmie izpildīja tik labi, ka saņēma balvas – Drako auduma maisiņus un divus kilogramus Drako konfekšu. Mazie ir priecīgi un gaida jaunus uzdevumus!

Skolotāji tiek pie vērtīgām medaļām

Skolotāju dienas priekšvakarā devīto klašu skolēni bija noorganizējuši interaktīvu nodarbību saviem pedagogiem. Betija un Arvis meistarīgi vadīja stundu, liekot skolotājiem atpazīt vienam otru. Pirms tam jaunieši no skolotājiem bija uzzinājuši daudz interesantu un pārsteidzošu faktu par  viņu dzīvi. Tas tika izmantots, lai svētku mirkli padarītu interesantu un jautru. Par labām zināšanām skolotāji tika apbalvoti ar īpašām sirsnīgām medaļām. Madara, Krista, Sandijs un Aksels priecēja skolotājus ar asprātīgiem iemesliem mācības tvert vieglāk. Muzikālus priekšnesumus sniedza Arvis un Paula un Alise no 7.a klases. Paldies visiem jums par skaisto stundu! Jums izdevās! Varbūt kādam no jums vērts padomāt par pedagoga profesiju?

s