Home » Projekti

Projekti

  • ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
  • ESF projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
  • ESF Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs””
  • Latvijas olimpiskās komitejas projekts “Sporto visa klase”
  • Iniciatīva “Latvijas skolas soma”