Home » Bez tēmas

Category Archives: Bez tēmas

Pirmklasnieki no “SKOLAS SOMAS” izņem zināšanas par kokiem un dzīvniekiem

Iniciatīvas “Skolas soma” piedāvājumu klāstā 11. un 12.aprīlī bija iespēja doties uz Dabas muzeju Rīgā un piedalīties izglītojošās nodarbībās. To izmantoja mūsu skolas 1.klašu skolēni kopā ar skolotājām Līgu Purenu un Anželiku Orlovu.

1.a klase piedalījās nodarbībā “Latvijas koki caur sajūtām”. Pirms došanās uz Latvijas Dabas muzeju skolēni dabas zinību stundās pētīja Latvijas kokus, izmantojot „Latvijas skolas somas” piedāvāto materiālu, mācību grāmatu. Stundās bērni vēroja , salīdzināja koku lapotnes, lapas, iegaumēja koku nosaukumus. Matemātikas stundās skolēni veidoja diagrammas par koku augstumu, risināja teksta uzdevumus. Mājturībā un tehnoloģijās no nospiestām koku lapām tika veidoti dzīvnieku un putnu silueti. Latviešu valodas stundās skolēni mācījās tautasdziesmas par kokiem, lasīja teikas un pasakas.

Dabas muzejā skolēniem bija iespēja praksē izpētīt koku sugu daudzveidību, salīdzināt koku stumbru biezumu. Ekspozīcijā viņi vēroja katra koka lapas, ziedus, augļus, pēc tam lika puzli. Kokus vajadzēja noteikt gan pēc taustes, gan smaržas. Tas bija aizraujoši. Bērni saņēma arī mājasdarbu, pēc ekskursijas klasē notika pārrunas par redzēto, uzzināto.

1.b klase nodarbībā ,,Āpsis un viņa kaimiņi” tuvāk iepazina Latvijas dzīvniekus. Šīs nodarbības saturs sasaucās ar dabas zinības stundu tēmām “Latvijas savvaļas dzīvnieki” un  ,,Gadalaiki’’, tāpēc skolēni jau bija gana zinoši. Arī latviešu valodas stundās skolēni mācījušies tautasdziesmas un pasakas par dzīvniekiem.  Interesantais gida stāstījums ietvēra informāciju par dažādiem meža dzīvniekiem Latvijā.  Īpaši interesanti bija par āpsi! Informācija par gadalaikiem bija izkārtota uzkatāmā instalācijā, bērni varēja pat ielīst āpša alā un iejusties viņa “ādā”. Kopīgi tika izspēlēta spēle  – 1 gads āpša dzīvē, lai nostiprinātu gan jauniegūtās zināšanas, gan lasīšanas prases.

Skolēni Bauskā atgriezās priecīgi un iespaidiem bagāti.

 

 

Ciemos pie Zobu fejām

16.aprīļa rītā 1.klašu skolēni devās uz Zemgales Mutes veselības centru Bauskā. Tur  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras izglītības pasākums “Profesijas, kas saistītas ar mutes veselību”. Pirms došanās uz šo stomatoloģijas iestādi skolēni bija noskatījušies vairākas animācijas filmas par zobārsta, higiēnista darbu, kā arī zobu kopšanu, tāpēc bija labi sagatavojušies nodarbībai. To vadīja higiēniste Ilona Saukuma. Viņa bērniem pastāstīja par stomatoloģijas speciālistu darbu, ikdienas pienākumiem, dienaskārtību, šīs iestādes darbību. Pirmklasniekiem bija iespēja iejusties pacienta lomā, iesēžoties zobārsta krēslā, izpētīt kabineta iekārtojumu, ierīces. I.Saukuma demonstrēja dažādus stomatologu darba instrumentus, zobu modeļus, stāstīja par zobu kopšanu. Pēc nelielu matemātisku aprēķinu veikšanas kopā ar skolēniem tika noskaidrots, ka, cītīgi mācoties un studējot, par zobārstu tagadējie pirmklasnieki varētu kļūt pēc 16 gadiem! Pirmklasnieki uzzināja, ka šajā darbā jāievēro īpaša sterilitāte, viss jāveic rūpīgi un ļoti uzmanīgi. Kopā ar MVC vadītāju, stomatoloģi Mirdzu Lazdu Ilona Saukuma atbildēja uz skolēnu jautājumiem. Tie bija visdažādākie – kā var redzēt, kas zobam iekšā, kas ir tie Zobgrauži, cik ilgi jātīra zobi, kādas zobu birstes ir “pareizas”? Kopā bērni secināja, ka labi jāmācās visi mācību priekšmeti, jo zobārsta darbā vajag ļoti daudzpusīgas zināšanas, arī svešvalodas (jo –  kā tad varēs saprast, ja ciemiņš no Anglijas nokļūs Bauskas zobārsta krēslā?). Par piemiņu no tikšanās reizes pirmklasnieki saņēma suvenīrus – izglītojošas uzlīmes, veselīgu kārumu un nelielu tūbiņu zobu pastas. Paldies Mutes veselības centra darbiniekiem par iespēju ieskatīties viņu darba ikdienā!

Septītie Latvijas vēsturi pēta Rīgā un Bauskā

Pagājusī nedēļa 7.klasēm bija ļoti saspringta . Līdzās ikdienas mācību darbam un interešu izglītībai skolēni paplašināja savu redzesloku ekskursijā un pārgājienā. Otrdien kopā ar audzinātājām I.Bērziņu un I.Junkurēnu septītie devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Tika apmeklēta Saeima. Ar Saeimas darbu septītklasniekus iepazīstināja gide, jaunieši pabija Saeimas zālē, kā arī apskatīja citu valstu dāvinājumus (suvenīrus, piemiņas lietas, vēsturiskus priekšmetus) mūsu valstij. Iniciatīvas “Skolas soma” ietvaros skolēni noklausījās izglītojošu lekciju Kara muzejā. Tās tēma – Latvijas Brīvības cīņas. Gida stāstījums mijās ar dažādu eksponātu apskati, skolēni varēja rast dokumentālu pamatojumu savām vēstures zināšanām, uzdot jautājumus.

Lai mācītos un labāk izprastu vēsturi, dažreiz pietiek iziet pa skolas durvīm. Skolotāja D.Cipuļa vadībā ceturtdien skolēni iepazina Bauskas pagātni pastaigā “Bauska –  trīs torņu pilsēta”. Saules dārzā pie V.Plūdoņa pieminekļa, kur kādreiz atradās Sv. Trīsvienības Latviešu luterāņu draudzes baznīca, bērni uzzināja, ka tā  celta 1733.g.,  un to  nodedzinājis kāds nepilngadīgas piromāns. Viņš par to sodīts ar nāvessodu Mazdirdes (pie Bērzkalnu tiltiņa) gravā. Tālāk ceļš veda uz Bauskas Rātsnamu, kur skolēni uzzināja šīs unikālās celtnes īsu vēsturi. Izzinošās pastaigas beigu daļā skolēni pabija pie Bauskas Sv.Gara luterāņu baznīcas, kur kādreiz atradās trešais tornis (ievērojami augstāks par pašreizējo baznīcas torni). D.Cipulis skolēnus aizveda arī līdz Pētera I akmenim, leģendu par kuru skolēni bija uzzinājuši stundās. Skolotājs ir gandarīts par sasniegto rezultātu – jaunām zināšanām, ko ieguva skolēni.

Klēra Kuļikauska piedalās novadu konkursā “Gada skolēns”

Tradicionālā  starpnovadu konkursa “Gada skolēns” dalībnieku radošais konkurss notika Bauskas KC zālē 11.aprīlī. Tur satikās vis, vis, vis  – erudītākie, strādīgākie, drosmīgākie… Skolēnu radošumu vērtēja ļoti nopietna izglītības un kultūras speciālistu žūrija  no Rundāles, Vecumnieku, Iecavas un Bauskas novadiem. Vērtētājiem bija jāsalīdzina 29 (10 vidusskolēni un 19 pārstāvji no pamatskolas 8.-9.klasēm) dalībnieku prasme sevi prezentēt un radoši izpausties. Bauskas pilsētas pamatskolu konkursā pārstāvēja 9.a klases skolniece Klēra Kuļikauska. Meitene atraktīvā prezentācijā iepazīstināja konkursa dalībniekus un žūriju ar savu personību- vērtībām, sasniegumiem, iecerēm. Tas viņai izdevās pārliecinoši un ar smaidu. Klēras lielais atbalsts visos viņas centienos ir ģimene, arī šoreiz zālē par viņu īkšķi turēja mamma Māra. Klēras talants, aizraušanās un nākotnes nodomi ir saistīti ar flautas spēli. Šī instrumenta iespējas Klēra demonstrēja savā radošajā priekšnesumā, sajūsminot klātesošos ar 21.gs. modernās mūzikas profesionālu izpildījumu. Topošās flautistes panākumu pūrā ir godalgas no daudziem konkursiem gan flautas, gan klavierspēlē. Vislielākais prieks un gandarījums – iekļūšana Latvijas Jauniešu pūtēju orķestrī, šogad vasarā kopā ar to Klēra dosies uz Čehiju. Šobrīd dienas kārtībā ir gatavošanās  konkursa “Latvijas talanti” 2.kārtai .

Kādi būs šī konkursa rezultāti, uzzināsim 9.maijā, kad visi dalībnieki pulcēsies Rundāles pilī uz konkursa noslēguma pasākumu. Lai veicas visiem, bet it īpaši Tev, Klēra!

 

Vai Tu tā vari?

“Tādi mēs esam”. Tāds ir nosaukums pasākumiem, kas 11.un 12.aprīlī notiek mūsu skolā. 1.-4.klašu skolēni veidojuši savas  un klases vizītkartes, tajās parādot individuālās un kolektīvās prasmes un talantus. Ceturtdienas pasākumu atklāja 6.b klase ar savu “Popielas “priekšnesumu, iedrošinot mazākos justies uz skatuves brīvi. 3.a klase visus iepriecināja ar deju, dziesmu un anekdošu virpuli. 3.b klasi pārstāvēja drosmīgais Rainers, kurš 15 sekundēs iztukšoja ūdens pudelīti. 4.a klase vienā dejā bija ietvērusi ļoti daudzas profesijas – redzējām pavārus, dejotājus, celtnieku, remontstrādnieku, sportistu, triku meistaru un citus. Bērni atzina, ka gribētu savu priekšnesumu parādīt vēlreiz, jo ļoti patikusi gatavošanās tam. 4.b klases priekšnesumā bija stāsts par klases veiksmēm konkursos un labajiem darbiem, kas bija veidots kā prezentācija. Uzstājās klases labākie runātāji, vingrotājas un bumbas un kendamas pavēlnieki.

12.aprīlī skolas zālē satikās 1.b, 2.a un 2.b klases. Šoreiz iedrošināt mazos bija ieradušās abas 5.klases ar saviem priekšnesumiem. 5.a bija iejutušies pavāru lomā, ne velti viņu audzinātāja ir mājturības skolotāja D.Sējēja. Skolotājas D.Aļmanes audzinātā 5.b klase dziesmā mēģināja izsekot Sprīdīša gaitām. Bērnu priekšnesumi bija ļoti vienoti, varēja uzzināt katrai klasei raksturīgo. 1.b klases moto “Esam braši, ļoti aši, visu mākam darīt paši!”. Kopā ar skolotāju A.Orlovu bērni demonstrēja līnijdeju elementus, runāja dzejoļus. 2.a klase rādīja, kā kopā gaida pavasari un priecājas par tā atnākšanu dabā. 2.b klases vienojošais vārds ir – DAMBRETE, bet skolēnu vaļasprieki un ārpusskolas jomas ir ļoti dažādas – mūzika, sports, rokdarbi. To visu viņi mācēja ielikt vienā lielā dzejolī, kurā jaušams skolotājas I.Šarikovas rokraksts. Abu pasākumu iniciatore un vadītāja bija direktora vietniece Iveta Semjonova. Prieks, ka Talantu dienas tradīcija skolā dzīvo, jo bērni pēc pasākuma atzina, ka uzzinājuši daudz jauna par saviem līdzaudžiem.

Slepenas sarunas par tematu “Vai kļūt par ģimnāzistu Bauskā?”

9.aprīlī skolā viesojās Bauskas Valsts ģimnāzijas jaunieši kopā ar direktora vietnieci izglītības jomā Marutu Lagzdiņu. Tikšanās mērķis bija mūsu devītklasniekiem pastāstīt par izglītības programmām un ģimnāzijas ikdienu. Neierasti bija tas, ka jaunieši nodarbību vadīja paši, bez skolotāju līdzdalības, nelielā slepenības gaisotnē. Lai kas arī tur netika runāts, vairāki mūsu skolas skolēni atzina, ka ir vērts padomāt par iespējamo izglītošanos BVĢ pēc pamatskolas absolvēšanas. Īpašs prieks bija par to, ka šajā tikšanās reizē sastapām mūsu absolventus Martu, Gerdu un Samantu, kas veiksmīgi mācās BVĢ.  Izvēle vienmēr ir, devītie!

Noslēdzies konkurss “Es sāku ar sevi – TĪRAI LATVIJAI”

Rosinot bērnos un  jauniešos radošo garu , šogad “Zaļā josta” aicināja Latvijas skolas un pirmskolas izglītības  iestādes piedalīties konkursā ”Es sāku ar sevi-Tīrai Latvijai”.  Konkursa dalībnieku uzdevums bija pētīt iespējas aizstāt plastmasas iepirkuma maisiņus ar dabai draudzīgākiem risinājumiem pirkumu iesaiņošanai un līdznešanai, un radīt pašiem savus unikālus iepirkuma maisiņus, kuri iespēju robežās gatavoti no otrreizējām izejvielām. 4. aprīlī Rīgas 19.vidusskolā (Bolderājā) norisinājās  konkursa dalībnieku Zemgales reģionālā skate. No mūsu skolas tika pieteiktas 3 komandas (kopumā tika sašūti un ar tekstilkrāsām apdrukāti  19 auduma ilglietojamie maisiņi), bet tā kā tajā pašā dienā notika arī koru skate, tad  mūsu skolu pārstāvēja viena  apvienotā 7.b  un 8.a klases meiteņu komanda  – Bauskas “zaļās”. Meitenes savā priekšnesumā akcentēja  satraucošos  faktus par  strauji augošo vides piesārņojumu, īpaši –ar plastmasu, un dalījās ar gūtajām zināšanām par iespējām samazināt plastmasas maisiņu lietošanu ikdienā. Priekšlikums: dodoties uz veikalu, vienmēr līdzi ņemt savu auduma “tašiņu”. Uzstāšanās noslēgumā  radoši tika atainota darināto auduma maisiņu izmantošana.

3.a klase – labākie Zemgales 1.grupā projektā “Sporto visa klase”

Ir beigusies projekta “Sporto visa klase” 1.kārta.  Apkopojot sporta sacensību rezultātus un 3.klašu Valsts diagnosticējošo darbu (tie arī tika vērtēti!) rezultātus, kā arī labos darbus, ko skolēni veikuši šajā periodā, noskaidroti 1. kārtas uzvarētāji. Starp Zemgales 1.grupas dalībniekiem labākie  ir mūsu skolas 3.a klase (skolotājas Ilona Dramačonoka un Roze Bruģe). Turēsim īkšķus, lai mūsu trešklasniekiem labi veicas otrajā sacensību kārtā, tiekoties ar Jelgavas 4.vidusskolas 3.c klasi tautasbumbas un vingrošanas disciplīnās!