Home » Bez tēmas

Category Archives: Bez tēmas

Iepazīst kuģa mehāniķa profesiju

19.septembrī projekta “Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika pasākums “Ar jūrniecību saistītās profesijas”. Par tām tikšanās laikā stāstīja profesionāls kuģu mehāniķis ar 25 gadu darba pieredzi Artis Sūna. 9.klases skolēniem  bija ļoti interesanti gan klausīties izsmeļošā un detalizētā stāstījumā par šo profesiju, gan aplūkot attēlos redzamos kuģu dzinējus. Devītos interesēja gan izglītības iegūšanas iespējas, gan jautājumi par jūrnieku darba pienākumiem, personas iezīmēm,  sadzīvi un ikdienu. Liels pārsteigums bija dzirdēt, ka ar jūrniecību saistīto profesiju veicējiem ļoti svarīga ir psiholoģiskā noturība un prasme strādāt komandā. Protams, ļoti būtiskas ir labas matemātikas, fizikas un svešvalodu zināšanas.  A.Sūna stāstīja par darba ritmu, prombūtni no tuvajiem cilvēkiem, valstīm , uz kurām kuģojis, par karjeras iespējām no parasta mehāniķa līdz vecākajam mehāniķim. Skolēnus interesēja arī riski šajās profesijās, viesis pastāstīja par vairākām bīstamām situācijām, ko nācies piedzīvot. Skolēni atzina, ka bijis interesanti klausīties par šo jomu. Meitenēm vairāk gribējās zināt par romantisko pusi – valstīm, ko apceļo, dzīvi uz kuģa. Savukārt zēni analizēja, cik paši piemēroti šai profesijai. Emīls secina: “Šis darbs nav man domāts!”. Kaspars saka, ka viss stāstītais bija vērtīgs, īpaši darba “plusi un mīnusi”,  bet Daniels saka, ka  ieguvis lielāku izpratni par jomu, kurā plāno turpmāk izglītoties.  Paldies Artim Sūnam par skolēniem veltīto laiku un zināšanām. Vēlēsim viņam labu ceļavēju reisā, kurā viņš drīzumā atkal dosies!

 

 

 

 

Raksta dzejoļus Bauskai

Septembris ir Dzejas mēnesis, kad skolās, parkos un kultūras iestādēs dzejnieki lasa savus dzejoļus. Arī Bauskā, Saules dārzā, 11. septembrī savus svētkus svinēja dzeja. Šogad Dzejas dienu tēma mūspusē bija Bauskai- 410. Dzeju lasīja mūsu pilsētas dzejnieces, bet visjaukākie bija skolu jauniešu rakstītie un pašu lasītie dzejoļi. Mūsu skolas 6.b un 7.b klases skolēni runāja savus dzejoļus, ko klausītāji atzina par interesantiem un patriotiskiem. Skanēja dziesmas Mārtiņa Jātnieka izpildījumā, folkloras kopas ar savām dziesmām radīja jauku noskaņu. Lepojamies ar saviem jaunajiem dzejniekiem!

Vecpilsētas svētkos viesojas arī skolas pagalmā

Mūsus skolas skolēni un pedagogi arī šogad piedalījās Bauskas vecpilsētas pagalmu un Putras godēšanas svētkos. Par to, lai mūsu pagalmā valdītu rosība un apmeklētājiem būtu interesanti, gādāja 5.klašu skolēni kopā ar audzinātājām Elīnu Melderi un Kristīnu Kondrotaiti. Kopīgi tika veidots skolas simtgades apsveikumu stends (paldies skolotājām Rozei Bruģei un Baibai Apšānei!). Vairāki skolēni bija sagatavojuši dažādus tirgojamus kārumus, ko piedāvāt svētku dalībniekiem.

Simtais mācību gads sācies!

Spirgts rīta vējš Bauskas pilsētas pamatskolas pagalmā 2.septembrī apgāzis vāzi ar ziediem un atpūtis uz skolu visus, kam jāsāk un jāturpina skolas gaitas tieši šeit un tieši tagad – skolas simtajā gadā. Skolā šogad mācīsies  vairāk nekā 320 skolēnu 18 klašu komplektos. Pirmklasnieki par savām skolas mammām sauks skolotājas Aiju Dūmiņu un Ingu Grundmani, savukārt piektklasniekus “lielās” skolas dzīvē pavadīs audzinātājas Elīna Meldere un Kristīna Kondrotaite. Uzrunājot skolēnus, viņu vecākus un skolotājus, skolas direktors Jānis Rumba ieskicēja jaunā mācību gada aktualitātes – skolā apgūstamās izglītības programmas, skolas dalību dažādos projektos, interešu izglītības prioritātes. Direktors iepazīstināja arī ar izmaiņām pedagogu kolektīvā.

Zinību dienas pasākumu vadīja skolotāja Iluta Soma, par muzikālo noformējumu rūpējās Ilze Bērziņa un Inga Bukša – dziedāja 2.klašu un zēnu ansambļi. Gods dziedāt skolas himnu bija Reinim Grosbardam. Skolas karogs bija šī gada devītklasnieku – Arvja Sūnas, Elizabetes Līcītes un Nikolas Ābeles gādībā. Sirsnīgas dzejas rindas skandēja Arneta Hegenbarte –  Petrika un Gabriels Ruslans Ciprus. Lielo skolas saimi uzrunāja arī vecāku pārstāve Liene Aņūne. Izskanēja  skolotājas Aijas Dūmiņas un 6.a klases skolnieka Pētera Vinogradova duets – R.Kaupera “Mana dziesma”. Devīto klašu vārdā runāja skolotāja Gunta Kiseļeva, skolēni Betija Upelniece, Keita Asone, Gundars Rēbuks un Roberts Neimanis. Pirmklasniekiem un visai pārējai skolas saimei pirmo šī gada mācību stundu iezvanīja Jorens Maskals.

Lai mums visiem kopā izdodas šo mācību gadu ierakstīt skolas vēsturē ar labām sekmēm mācībās, saturīgu ārpustundu laiku  un cieņu pret savas skolas simtgadu pagātni!

Mācību gada noslēgums

31.maijs bija pēdējā darba diena vairumam mūsu skolas skolēnu. Katra mācību perioda beigās pieņemts izvērtēt, kā veicies mācībās un skolas un ārpusskolas aktivitātēs. Tradicionāli uz skolu visagrāk devās tie skolēni, kuri saņēma Zelta un Sudraba liecības. Šoreiz uz šo pasākumu direktors J.Rumba aicināja 31 skolēnu no 4.-8.klasei. Atgādināsim, ka Zelta liecībā vidējā atzīme ir 8,5 un augstāk balles, bet Sudrabu pelnījuši tie, kas mācās no 8 – 8,49 ballēm vidēji. Ar Zelta liecību šogad lepojas Renāte Līgotne, Gabriela Seimane, Kristiāna Dambe, Krista Jakuška, Jānis Maskals, Kristers Pērkons, Nikola Šikova, Elizabete Žizena, Arneta Hegenbarte – Petrika, Danija Mickus, Elizabete Rūta Spruntule, Pēteris Vinogradovs, Elīza Savicka, Marta Kārkla, Evelīna Keita Barauska, Evelīna Burmistrova, Elīz Lakoviča – Lakovica, Janīna Šumeiko, Nadīna Šumeiko un Keita Asone. Sudraba krāsas liecības cītīgā mācību darbā pelnījuši Raimonds Priluckis, Amanda Gaļčina, Bekija Baļčūne, Līga Madara Šneidere-Zegnere, Domeniks Domokejevs, Paula Druviņa, Alise Kalderauska, Keita Pauloviča, Keita Semjonova, Elizabete Līcīte un Betija Upelniece.

Skolas pagalmā svinīgajā mācību gada noslēguma pasākumā tika uzteikti skolēni, kam liecībās tikai labi, teicami un izcili vērtējumi. Sporta skolotāji apsveica sporta dienas uzvarētājus. Skolēnus un vecākus uzrunāja skolas direktors, skolotājas Solveiga Gudkova, Roze Bruģe, Gunta Spure un Aija Dūmiņa. Ar pozitīvām emocijām un smaidu pasākumu rotāja 2. un 3.klašu dziedātāji un 4.a klases deju grupa.

Ar labi padarīta darba sajūtu dosimies vasaras brīvlaikā! Būsim priecīgi un atbildīgi, baudot vasaras priekus kopā ar savām ģimenēm un draugiem!

Ceturtie skolā iegūst velosipēda vadītāja apliecību

Šogad eksāmenu kārtošana mūsu skolā neattiecas tikai uz skolas beidzējiem. Savas zināšanas bija nolēmuši pārbaudīt arī 4.klašu skolēni. Viņu mērķis bija iegūt velosipēda vadītāja apliecību. Savu pedagogu Guntas Spures, Aijas Dūmiņas un vairāku skolēnu vecāku rosināti, ceturtklasnieki izmantoja iespēju, ko piedāvā CSDD-  piedalīties projektā, kārtojot eksāmenu savā skolā.  Tā veiksmīgu norisi nodrošināja datorikas skolotājs Jāzeps Širvis. Darbā ar skolēniem pedagogi izmantoja CSDD izstrādāto mācību un metodisko līdzekli sākumskolai „Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā skolā”. Tika cītīgi apgūti noteikumi, kārtots eksāmens un tā rezultāts ir iepriecinošs. 23 ceturto klašu skolēni vasarā drīkst patstāvīgi piedalīties ceļu satiksmē, kā to paredz satiksmes noteikumi, jo viņiem ir “tiesības”!

Lai droša vasara un paldies pedagogiem un CSDD par sadarbību!

Pārgājienos apgūstam novada mācību

28.maijā mūsu skolas klases kopā ar audzinātājiem turpināja mācību procesu. Šoreiz tās bija stundas, kas notika ārpus skolas telpām. Šo stundu mērķis bija labāk iepazīt savu pilsētu un novadu. Šo interesanto nodarbību vadīšanā piedalījās ne tikai pedagogi, bet arī zinoši un erudīti Bauskas ļaudis un paši skolēni. Tā 5.a klase izstaigāja Bausku kopā ar vēsturnieku Raiti Ābelnieku, bet 4.b uzzināja daudz interesantu faktu, ko pastāstīja cienījams un zinošs baušķenieks – teātra režisors Edvīns Hegenbarts. Viņa stāstu pūrā – Pētera Lielā akmens vēsture, tirgošanās senatnē, sīkpreču veikali Bauskā. Bērni uzzināja, kur atradās pirmais Bauskas kinoteātris, kā agrāk tika organizēta autobusu satiksme un kur Bauskā atradās autoosta. Fakts, ka Bauska īsu brīdi pat ir bijusi neoficiāla Zemgales galvaspilsēta, darīja visus lepnus!

7.a kopā ar 2.a klasi devās uz Mežotni, lai aplūkotu Mežotnes pilskalnu un Mežotnes muižas kompleksu, Mazmežotnes muižu. 7.a klases skolnieks Niks Demians Kazlausks bija sagatavojis nelielu ieskatu pilskalna vēstures notikumos. Tika apskatīta arī Mežotnes pilskalna baznīca, kur drīz sāksies restaurācijas darbi. Pie Mežotnes pils Niks pastāstīja par klasicisma laika celtnēm un pils senākajiem saimniekiem – Līvenu dzimtu. Bērni izstaigāja angļu stilā veidoto pils parku. Nedaudz traucēja lietus, bet tas piederas pie pārgājiena, atzīst Mežotnes “atklājēji”.

7.b klase pētīja Ceraukstes pusi, Mūsas autosporta trasi, alus darītāja Kārļa Zālīša dzīvi un darbu. 5.b klase devās uz Lejeniekiem, lai nostiprinātu savas zināšanas par V.Plūdoni, apmeklējot slavenā novadnieka muzeju, iepazīstot ceļu uz to, skaisto Mēmeles krasta dabu. 1. un 2.klašu bērni skatīja Bauskas ievērojamākās vietas – pili, muzeju,baznīcas, Rātsnamu.

6.b izbaudīja gājienu uz Vecsaules silu, dienu veltot sportiskām aktivitātēm – peintbolam un orientēšanās sacensībām. Par pasākumu stāsta skolotāja I.Mašale : “Īpašs ir Vecsaules pagasta ģerbonis, Vecsaulē esot notikusi Saules kauja, Likvertenu mežā nošauti simtiem ebreju. Šoreiz mūsu mērķis bija iepazīt Vecsaules pagasta Likvertenos esošo saimniecību „Gravas”. Mums laipni  izrādīja saimniecībā paveikto: viesu ērtībām uzbūvēto naktsmītni, pirti un lapenes, stāstīja par kazkopību un zosu audzēšanu. Laiks nelutināja – lija, zāle bija slapja, taču skolēni spēlēja peintbolu un volejbolu, Valentīnas tētis cepa pēc īpašas receptes gatavotu ļoti garšīgu šašliku. Priecājāmies par Latvijas koku daudzveidību, īpaši pārsteidza ozols pie „Gravu” mājām. “

8.klašu skolēni viesojās ražotnē Bauskas alus. Par to vairāk šeit.

3.klases iejutās raidījuma “Ielas garumā” veidotāju lomā. Skolēni  iepazina Bauskas vecpilsētu, dodoties pa Rīgas ielu, jo tā ir viena no vēsturiski vecākajām ielām, kur var apskatīt dažādus vēsturiskus objektus, kas ir liecinieki baušķenieku dzīvei un darbībai. Pastaiga ielas garumā sākās no mūsu skolas, kas ir pati skaistākā celtne Rīgas ielā, un turpinājās līdz Pētera Pirmā akmenim. Noskaidrojām, kāpēc ielai dots šāds vārds, apskatījām, iepazināmies ar veco ēku vēsturi, vērojām, kā mainījusies pilsēta laika gaitā. Skolēni iepazina savas pilsētas vēsturi, paplašināja savas zināšanas, mācījās izvērtēt cilvēku ietekmi uz savas pilsētas saglabāšanu un izaugsmes iespējām. Rosinājums- iziet šo maršrutu kopā ar savu ģimeni un būt tās gidiem!

Mūsu pilsēta un tās apkārtne slēpj sevī tik daudz skaista un neizzināta, kādu daļu visi kopā ieraudzījām, bet apgūstamā vēl daudz. Novada mācībā vēl daudz lapaspušu, kas jāatver!