Home » Bez tēmas

Category Archives: Bez tēmas

Saulainā sportošana

24.septembrī sporta skolotāji R.Maķevics, K.Kozlovs un A.Savicka (paldies arī bijušajai skolotājai Ilonai par atbalstu!) bija sarīkojuši Sporta dienu 2.-5.klašu skolēniem. Skolēni veica dažādas aktivitātes ierobežotā laikā, lai tiktu ievērotas epidemioloģiskās prasības. Tomēr, neraugoties uz to, ka klašu kolektīvi tieši savstarpēji nesacentās, sacensību gars stadionā tomēr valdīja. Uzturēt to palīdzēja arī saulainais laiks un pozitīvā gaisotne, ko izdevās radīt sacensību organizatoriem. Kamēr viņi vēl skaita punktus un noskaidro labākos katrā disciplīnā, ieskaties dažos fotomirkļos no šī pirmā sportiskā notikuma šajā mācību gadā!

 

Laimes koks – arī pie mūsu skolas

6.b klases skolēni kopā ar skolotāju Guntu Spuri sociālo zinību stundu 22.septembrī padarīja īpašu. Stundas tēma bija – vērtības. Gatavojoties šai stundai, skolēni daudz runāja un analizēja, kas ir Laime. Izrādās, ka Laime ir visur – draugos, ģimenē, kultūrā, mācībās, saturīgā un piepildītā dzīvē, katrā pašā. Galvenā atziņa, ka pats vari būt laimīgs tikai tad, ja dari laimīgus citus. Savas atziņas skolēni attēloja uzskatāmos plakātos. Sasaucoties ar šā gada Lielās talkas organizatoru ieceri par Laimes koku stādīšanu, mūsu sestklasnieki arī palīdzēja mūsu skolai tikt pie sava Laimes koka. Kopīgi tika iestādīts no skolotājas dārza atceļojušais pildītais ceriņš. Cerams, ka tas labi pārziemos un nākamajā pavasarī skolēni tā ziedos varēs atrast mazas laimītes!

Skaties dabā – tā dzīvot interesantāk!

Tā Bauskas pilsētas pamatskolas 5.klases skolēnus aicināja Ingmārs līdaka, grāmatas “Zoodārzs manā pagalmā” autors, ilggadējs Zooloģiskā dārza sabiedrisko attiecību speciālists, daudzu sižetu, filmu un televīzijas raidījumu par dabu autors, no 2018. gada līdz 2020. gada februārim bijis Rīgas Zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētājs.Tikties ar šo interesanto cilvēku un klausīties viņa aizraujošajos stāstos par dabu piektajiem bija iespēja Bauskas Centrālās bibliotēkas  Grāmatu svētku ietvaros. Jau tradicionāli uz šiem svētkiem tiek aicināti sabiedrībā pazīstami cilvēki – rakstnieki, politiķi, mākslinieki. Viņi dodas arī uz novada skolām.

Ingmārs Līdaka savā lekcijā, kuras laiks visiem likās par īsu, ļoti saistoši, atraktīvi un interesanti stāstīja dažādus faktus par mums visiem it kā zināmiem dzīvniekiem un putniem. Savu stāstījumu viesis papildināja ar izteiksmīgiem, paša uzņemtiem video sižetiem, jo ir ne tikai talantīgs stāstītājs, bet ļoti vērīgs video operators. Izrādās, ka cilvēku uzskati par daudziem no tiem ir kļūdaini – pūce nebūt nav gudrākais no putniem, ezim negaršo āboli un sēnes, stārķiem ir neciešams raksturs! Viesis sagrāva ne vienu vien mītu, kas iesakņojies mūsu prātos. Viņš aicināja skolēnus atbildīgi izturēties pret dzīvniekiem, nenest savvaļas dzīvniekus un to mazuļus mājās. Skolēniem veltītais laiks pagāja ļoti ātri un iegūtās zināšanas deva ierosmi interesēties par dzīvnieku pasauli daudz dziļāk. Paldies par izzinošo mācību stundu saka gan skolēni, gan klātbijušie pedagogi!

 

 

 

 

 

 

3.a klases dzejas tējnīcā – Rainis

3.a klases skolēni 11.septembrī – dzejnieka Raiņa dzimšanas dienā kopā ar klases audzinātāju Līgu Purenu klasi bija pārvērtuši dzejas tējnīcā. Skolēni runāja Raiņa dzejoļus, bet klasē tikmēr virmoja piparmētru tējas aromāts. Šādā nepiespiestā gaisotnē dzejas vārsmas skanēja brīvi un droši. Katrs skolēns bija izvēlējies sev tīkamāko dzejoli, ko ne tikai norunāja, bet arī prezentēja tā ilustrāciju. Pie tējas tases ilustrācijas tika izvērtētas. Klasē skanēja dziesmas ar Raiņa vārdiem. Skolotāja stāsta, ka bērni ar šādu stundu bija ļoti apmierināti, un tagad katram pūrā būs kāds Raiņa dzejolis.

 

Dzimst Dzelteni Dzejoļi

5.klašu skolēni, literatūras skolotājas Guntas Spures rosināti, septembrī iejutās dzejnieku lomā. Viņu dzejoļi bija veltīti dzeltenajai krāsai. Iedvesmas avots bija Imanta Ziedoņa “Dzeltenā pasaka”. Tā lika paraudzīties uz pasauli caur dzeltenās krāsas “lodziņu”. Sarakstītos dzejoļus bērni devās norunāt pie Plūdoņa pieminekļa Saules dārzā. Šī pasākuma laikā skolēni nostiprināja savas zināšanas par Dzejas dienu tradīciju Latvijā, par dzejniekiem Raini un Plūdoni.  Gatavojoties savai uzstāšanās reizei, skolēniem bija ne tikai jāuzraksta dzejolis, bet tas arī glīti jānoformē kā grāmatas lapaspuse, kā arī jāpārdomā, kā savu daiļdarbu norunāt visprasīgākajai un kritiskākajai publikai – saviem klasesbiedriem. Gandrīz visiem tas izdevās lieliski! Skolotāja G.Spure uzteic skolēnus par radošumu! Galerijā – fotomirkļi no pasākuma.

Sācies jaunais mācību gads

1.septembrī skolas pagalms beidzot piepildījās skolēnu un skolotāju čalām. Pēc vairāk nekā pieciem mēnešiem satikāmies, lai uzsāktu jaunu mācību cēlienu, cerot, ka tas turpināsies klātienē. Visi esam noilgojušies pēc tradicionāla mācību darba. Svinīgais pasākums šoreiz bija ļoti pārdomāts, lai nebūtu pārāk ilgs. Kā ierasts, skolas saimē tika uzņemti 1.klašu skolēni. Viņus burtu un ciparu pasaulē ievadīs skolotājas Roze Bruģe un Kitija Vīgupa. 9.klašu audzinātāji Ilze Bērziņa un Jāzeps Širvis kopā ar saviem skolēniem mazos droši pavadīja līdz skolas slieksnim. Skolas karogu pagalmā ienesa devītklasnieki Janīna Šumeiko, Nadīna Šumeiko un Edvards Sniedzītis, bet skolas himnu dziedāja Reinis Grosbards.  Skolas direktors savā uzrunā raksturoja jaunā mācību gada izaicinājumus – jaunus noteikumus epidemioloģiskajai drošībai, jauno mācību saturu 1.,4. un 7.klasēs un citas aktualitātes. Viņš iepazīstināja ar pedagogiem, kuri šogad uzsāk darba gaitas mūsu skolā – direktora vietnieci Terēziju Punduri, sporta skolotāju Amandu Savicku, sociālo zinību un sporta skolotāju Kristu Kozlovu un sākumskolas skolotāju Kitiju Vīgupu. Ar dziesmu visus uzmundrināja skolotājas Aija Dūmiņa un Kitija Vīgupa. Pēc tam, direktora vietnieces Ivetas Semjonovas “sakārtoti”, visi klašu kolektīvi pakāpeniski devās uz klases stundām. Tur tika pārrunātas svarīgākās izmaiņas, kas skar skolas ikdienas dzīvi šogad.

Lai visiem izzinošs, mierīgs un veselīgs mācību gads!

Pievērsiet uzmanību kārtībai, kā tiek organizēts mācību process mūsu skolā no 2020.gada 1.septembra!

Mācību procesa organizēšanas kārtība 2020.2021.m.g. Covid19 laikā (Iekšējie noteikumi)