Home » Bez tēmas

Category Archives: Bez tēmas

Svarīga informācija vecākiem – kad bērnam jāpaliek mājās

Elektroniskā dzejas krājumā “Mēs savai pilsētai” – arī mūsu skolas skolēnu dzejoļi

Kā lasāms Bauskas Centrālās bibliotēkas mājas lapā, izdots elektronisks dzejas krājums “Mēs savai pilsētai”. Pirms diviem gadiem – 2019. gada 11. septembrī Saules dārzā norisinājās Bauskas jubilejai veltītais Dzejas dienu pasākums, kur skanēja Bauskas 410.dzimšanas dienai veltīitas dzejas rindas.  Dzejas radīšanā piedalījās Bauskas pilsētas pamatskolas, Bauskas sākumskolas, Bauskas 2. vidusskolas, Īslīces pamatskolas, Vecsaules pamatskolas, Zālītes speciālās internātpamatskolas audzēkņi un pedagogi, Bauskas Bērnu bibliotēkas mazie lasītāji, kā arī Bauskas novada dzejnieces Valija Reinicāne un Ruta Dābola, baušķeniece Aija Čepule.

Savukārt šogad Dzejas dienu laikā ar Bauskas CB gādību  izdots elektronisko dzejas krājums “Mēs savai pilsētai”, kurā apkopoti visi 2019. gada Dzejas dienās radītie dzejoļi. Ar prieku lasām, ka gandrīz trešdaļu šīs grāmatas aizņem mūsu skolasbiedru rakstītais. Ieskaties arī Tu šajā izdevumā!

Kas ir dzeja? Stāsta Ance Zveja

Dzejas dienu priekšvakarā – 10.septembrī-  Bauskas  CB rīkoto Grāmatu svētku ietvaros mūsu astotklasniekiem bija iespēja piedalīties sarunā par dzeju. Pie mums viesojās Ance Zveja – grāmatniece un aizrautīga dzejas lasītāja un pārzinātāja. Jaunietes ikdienas darbs saistīts ar grāmatu tirgošanu. Viņas “lauciņš” ir dzejas grāmatas.

Tikšanās laikā Ance prata “salauzt ledu”, kas bieži vien pusaudžu auditorijā valda dažādu pasākumu ievaddaļā. Kas ir dzeja? Vai tie ir vārdi, kas skaisti izklausās? Vai tas ir ritms? Vai dzejā drīkst lietot žargonvārdus un nepieklājīgus izteicienus? Uz šiem jautājumiem centās atbildēt gan jaunieši, gan literatūras skolotājas Dina Ālmane un Ieva Mašale. Emocijas, sajūtas – lūk, kas raksturo dzeju visvairāk- tāds bija kopīgs secinājums. Taču, lai drīkstētu “dauzīties” ar vārdiem, ļoti labi jāpārzina arī valoda, dzejas teorija. Sarunai atvēlētais laiks pagāja nemanot – jaunieši aizrautīgi klausījās arī Ances lasītajā dzejā no jaunākajām latviešu un ārzemju autoru grāmatām. Tas bija labs impulss ielūkoties šajās grāmatās pamatīgāk, atzina skolotājas.

Paldies, Ance, par skolēniem veltīto laiku un pozitīvo emocionālo lādiņu! Gaidīsim atkal ciemos!

Vasarā īstenots jauniešu iniciatīvu projekts Pumpurs – “I.am.I” – Es esmu es, esmu daļa no pasaules

Bauskas pilsētas pamatskolā 2021. gada jūnija un jūlija mēnešos tika īstenots biedrības “IN-LAAT” organizētais piecu dienu aktivitāšu projekts “I.am.I”. Projekta mērķis – veicināt jauniešu personības izaugsmi, spēju un talantu apzināšanu, veiksmīgas personiskās dzīves veidošanu, jauniešu kompetenču pilnveidošanu,  personīgo mērķu apzināšanu un sasniegšanu. Projekta uzdevums bija palielināt jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos. Projekta ietvaros piedalījās 20 jaunieši no  5.-8. klasei.

Projekta rezultātā mērķa grupas jaunieši, darbojoties grupās un komandās, ieguva praktiski pielietojamas zināšanas dažādās dzīves jomās, kas ļaus pilnveidot savas komunikāciju prasmes, mācīties izmantot savus resursus un zināšanas, lai pārvarētu dzīves izaicinājumus un krīzes, kā rezultātā jaunieši ieguva pārliecību par savām spējām un talantiem. Projekts pozitīvi ietekmēja jauniešu klātienes atkalredzēšanos un kopīgo komunikāciju, kas veidoja izpratni par personīgo mērķu sasaisti ar izglītību, stiprināja ticību sev un veidoja vēlmi būt aktīviem.

Darbojoties treneru un speciālistu vadībā jaunieši apguva:

  • kas ir win-win princips, kā atbalstīt otru, veidot sadarbošanos un uzticēšanos,
  • kas ir personīgā motivācija un dzīves mērķi,
  • kā plānot un rīkoties ar savām finansēm,
  • kā izmantot fiziskajam aktivitātēm pieejamos resursus, izveidoja vingrinājumu kompleksu, kā noņemt psiholoģisko spriedzi,
  • kas ir veselīgs uzturs un kā to pagatavot, izveidoja savu dienas „veselīgo ēdienkarti,
  • kā veidot savu prezentāciju un uzstāties,
  • kas ir pamata ētikas noteikumi dažāda veida komunikācijās.

Projekta noslēgumu atzīmēja ar kopīgo kliņģera baudīšanu. Kā pārsteigumu jauniešus sagaidīja praktiski pielietojama balva – ūdens pudeles ar projekta logo, kas uzreiz tika likta lietā un lieliski noderēja šajā karstajā dienā.

Īpašu paldies sakām Bauskas pilsētas pamatskolas jauniešiem par ļoti aktīvu līdzdarbošanos un atbalstu, kā arī liels paldies Bauskas pilsētas pamatskolai, īpaši skolotājai Ilutai Somai par veiksmīgu sadarbību!

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu sociālā tīkla Faceebook lapā IAMI projekts un Instagram lapā IAMI_projekts.

 

Saulaini mirkļi Zinību dienā

Jaunais mācību gads Bauskas pilsētas pamatskolā sācies! To apliecināja vairāk nekā 300 skolēnu, pedagogu un darbinieku. Skolas pagalms  bija “atdzīvojies”. Svinīgo pasākumu šoreiz vadīja skolotāja Daiga Sējēja. Uzrunas teica skolas direktors Jānis Rumba, skolas Padomes pārstāve Liene Aņūne. Tika godāts skolas karogs, pie kura stāvēja uzcītīgākie  jaunieši no 9.a un 9.b klasēm – Anna Sibilla, Kristiāna, Lauma, Alise, Domeniks un Roberts. Devītie pie savas drošās rokas audzēkņu pulkā ieveda pirmklasniekus. Šogad mācības uzsāka divas pirmās klases, kuru audzinātājas ir Baiba Apšāne un Inta Šarikova. 9.klašu audzinātājas ir Ieva Mašale un Solveiga Gudkova.

Par Zinību dienas muzikālo un literāro noformējumu bija parūpējušās skolotājas Gunta Spure un Ilze Bērziņa. Ieklausījāmies Elīzas Bundures un Emīla Ancāna runātajos dzejoļos. Skolas himnu šogad dziedāja Olivers Puķāns, bet Markuss Dudkovs nodziedāja tautasdziesmu. Pirms doties uz klases stundu, skolotāja Aija Dūmiņa visus izkustināja jautros disko ritmos.  9.klašu skolēnu vārdā runāja Marta un Evelīna Keita, bet Elmārs iezvanīja 1.mācību stundu. Katra klase pretī jaunajam mācību gadam aizlidināja papīra lidmašīnu ar ļoti svarīgu vēstījumu.

Lai visiem pietiek gan drosmes, gan veselības, gan godīguma, gan apņemšanās darīt savu darbu labi!

Sākam mācīties!

Svarīga informācija, gatavojoties jaunajam mācību gadam!

Izglītības un zinātnes ministres Atzinības raksts

Novada skatuves runas konkursā – panākumi!

Saņemts 21.maijā notikušā skatuves runas konkursa izvērtējums. Skolas kārta norisinājās maija vidū. Izvērtējot skolēnu sniegumu, labāko 6 dalībnieku uzstāšanās tika filmēta un video nosūtīts novada žūrijas izvērtēšanai. Žūrija, kurā bija Dace Jurka, Vija Cerusa un Reinis Vējiņš, komentējuši videofilmiņās redzēto un saklausīto. Laba dikcija, vecumposmam atbilstoši daiļdarbi, izpratne par runāto, uzstāšanās kultūra – lūk, daži no protokola teikumiem. Šo visu pilnā mērā varam attiecināt uz mūsu runātājiem!

Ļoti priecājamies, ka skolotājas Guntas Spures audzēkņi saņēmuši ļoti labu novērtējumu ! Augstākā pakāpe piešķirta Ralfam Zaharčenokam, 1.pakāpes diplomi – Emīlam Ancānam, Rebekai Zaharčenokai, Elīzai Bundurei, Paulai Lakstīgalai. Šie visi skolēni izvirzīti arī konkursa nākamajai kārtai. Tad cita žūrija izvērtēs viņu priekšnesumus un salīdzinās ar Zemgales novada labākajiem runātājiem.

Sveicam skolēnus un skolotāju Guntu Spuri! Veiksmi nākamajā kārtā!

Mūsu dejotāju Lielkoncerts top skolas pagalmā

Skolas 5.-9.klašu deju kolektīvs “Ganiņi” aprīlī un maijā, tiklīdz bija uzlabojusies epidemioloģiskā situācija, izmantoja iespēju klātienē atkal apgūt nedaudz piemirstos deju soļus. Nodarbības notika skolas pagalmā, dejotāji bija tik priecīgi atkal tikties!

Mēģinājumos tika apgūti horeogrāfes Daces Adviljones radītie deju soļi un kustību kombinācijas. Čaklais darbs mūsu dejotājiem un deju skolotājai Santai Zemītei  ļāva veiksmīgi piedalīties tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” video projekta – lielkoncerta fināla videoklipa “Svinēt sauli” filmēšanā. Tā notika 25.maijā Zoom platformā. Šo procesu un pašu koncertu vadīja deju kolektīvu Virsvadītājs Jānis Purviņš.

Santa Zemīte saka milzu paldies dejotājiem, viņu vecākiem un pedagogiem, kas palīdzēja nodrošināt filmēšanas norisi!

video