Home » Kontakti

Kontakti

E-adreses saziņas kanāls:

 

 

 

Ja vēlaties uzdot jautājumus skolas vadībai un speciālistiem par mūsu skolas mācību procesu, ikdienu, kā arī izteikt priekšlikumus un ierosinājumus, saziņai izmantojiet e-pastu!

Direktors Jānis Rumba bauska.pamatskola@bauskasnovads.lv
Direktora vietniece izglītības jomā

Terēzija Pundure

terezija.pundure@bauskasnovads.lv
Direktora vietniece izglītības jomā

Iveta Semjonova

iveta.semjonova@bauskasnovads.lv
Atbalsts skolēniem

Skolotāja palīgi:

Gunta Spure

Logopēde Vita Lukša

Sociālais pedagogs Irina Gutjare

 

 

gunta.spure@inbox.lv

vitaluksa2@inbox.lv

gutjare@inbox.lv

Uz Jūsu vēstulēm centīsimies atbildēt 3 darba dienu laikā.