Home » Vēsture

Vēsture

Skolas vēsture aizsākās ar Bauskas pilsētas domes lēmumu Bauskā dibināt pamatskolu. 1919.gada 22.septembrī , neskatoties uz juku laikiem, Lielā baznīcas iela 7 darbu uzsāk Bauskas pilsētas pamatskola. Pārziņa Jāņa Žibeika vadībā skolā strādā 6 skolotāji un mācās 127 skolēni.

Skolas vēsture ir grūti pētāma, jo skola daudzkārt mainījusi savu atrašanās vietu gan skolēnu pieauguma, gan politisku norišu dēļ. 1924.gadā dome izsludina konkursu pamatskolas ēkas projektam. 1926.gadā uzsāktie būvdarbi Uzvaras ielā 10 tiek pabeigti 1930. gadā. Otrā pasaules kara laikā skola strādā Vienības (Rīgas) ielā 8, kur tā darbojas līdz 1951.gadam, kad tiek pārvietota uz Rīgas ielu 32, kur tā atrodas arī pašlaik. 1993.gadā atklāta skolas piebūve (jaunā skola), bet 1994.gadā skola arī iegūst sporta zāli.

Bauskas pamatskolas skolotāji vienmēr ir bijuši savas skolas un sava novada patrioti. Neskatoties uz dažādajām varām, kuru ideoloģija tiem bija jāpauž, viņi centušies skolēniem sniegt daudzpusīgas zināšanas. Daudzajos pašdarbības kolektīvos, kas darbojušies skolā visos laikos , skolēni varējuši un var attīstīt savas prasmes un izkopt talantu.

 

vestur6

Daudzi pedagogi šai skolai atdevuši lielāko daļu sava  mūža. Sākumskolas skolotājai Laimdotai Gubei šī bija vienīgā darba vieta 42 gadus, 38 gadus šeit nostrādājusi sākumskolas skolotāja Agra Rūtenberga, 33 gadus matemātiku mācīja skolotāja Ārija Kalniņa, 32 gadus te strādājusi radoša un aizrautīga bioloģijas skolotāja un ilggadējā mācību pārzine Līvija Lapša, 29 gadus šeit savu enerģiju skolēniem dāvājusi pionieru vadītāja un ģeogrāfijas skolotāja Zaiga Zviedre. Bijušie audzēkņi ar pateicību atceras ilggadējo angļu valodas skolotāju Mirdzu Svītiņu, krievu valodas skolotāju Matildi Zaueri, mūzikas skolotāju Skaidrīti Kuķalku, latviešu valodas skolotāju Albīnu Apsi, matemātikas skolotāju Līviju Zemīti.

vestur7