Home » 2024 » February » 17

Daily Archives: February 17, 2024

Devītie tiekas ar Jelgavas un Ogres tehnikumu pārstāvjiem

Otrā pusgada sākumā 9.klašu skolēniem īpaši aktualizējas nākamās mācību iestādes izvēle. Jau tradicionāli šajā laikā tiek organizētas tikšanās ar dažādu mācību iestāžu pārstāvjiem.

25.janvārī mūsu jaunieši uzzināja par mācību iespējām Jelgavas tehnikumā. Kopā ar šī tehnikuma audzēkņiem skolā viesojās Sarmīte Pekarska, tehnikuma karjeras konsultante. Izsmeļošā stāstījumā tika raksturots mācību darbs un dažādu profesiju apgūšana šajā mācību iestādē, kā arī sadzīve un brīvā laika pavadīšanas iespējas, dzīvojot dienesta viesnīcā. Mūsus skolēnus interesēja kārtības noteikumi, stipendiju “pelnīšana”,  prakses iespējas un citi jautājumi. Vairāk par Jelgavas tehnikumu lasāms tīmekļvietnē https://www.jelgavastehnikums.lv/

15.februārī uzņēmām pārstāvjus no Ogres tehnikuma karjeras konsultantes Guntas Sergejevas vadībā. Arī šī mācību iestāde pie mums viesojusies vairākkārt, arī daži mūsu skolas absolventi Ogres tehnikumā turpina izglītoties. Ogre ir viena no retajām pilsētām Latvijā, kur iespējams apgūt ar mežistrādi un mežsaimniecību saistītas profesijas. Arī šajā reizē bija jautājumi par mācību darba organizāciju, piedalīšanos projektos un praksēs. Ogres tehnikuma mājas lapa – https://ovt.lv/

Paldies tehnikumu pārstāvjiem par mums veltīto laiku!