Home » Articles posted by admin

Author Archives: admin

Saņemti ceļavārdi un apliecības

Skolas foajē 10.jūnijā notika 9.klašu izlaidums. Bauskā pāris stundu pirms pasākuma tikām pārsteigti ar pamatīgu lietusgāzi, kas rimās vien īsi pirms svinīgā notikuma. Taču lietus tikai atsvaidzināja dienu un skaisto skolas apkārtni. Par bagātīgām ziedu kompozīcijām un dekoriem gan skolas pagalmā, gan telpās bija gādājušas 8.klases kopā ar skolotājām D.Ālmani un D.Sējēju.

No direktora Jāņa Rumbas rokām 42 skolas beidzēji saņēma apliecību par pamatizglītības iegūšanu. Direktors savā tradicionālajā uzrunā uzteica tos jauniešus, kuru vārdi skolas laikā izskanējuši visskaļāk (pozitīvā nozīmē, protams!). Skolas godu dažādās mācību olimpiādēs, interešu izglītībā  un ārpusstundu aktivitātēs spodrinājuši Paula Druviņa, Marta Kārkla, Evelīna Keita Barauska, Domeniks Domokejevs, Alise Kalderauska, Ēlisa Ābele, Reinis Štāls. Viņi arī pirmie saņēma apliecības un tuvinieku sveicienus. Uzrunu teica arī mūsu skolas nu jau bijusī ģeogrāfijas skolotāja Elīna Meldere. Viņas tagadējā darbavieta ir Bauskas novada Izglītības nodaļa, kuras vārdā arī tika runāts.

Izlaidumu ar dziesmām un labiem vārdiem emocionālu un sirsnīgu padarīja grupas “Bekars” pārstāvji Jānis Biezais, Varis Jātnieks un Armands Rutkovskis. Dziesmu jauniešiem un savam dēlam Emīlam veltīja arī mūziķis Mareks Pelsis. Par katra beidzēja asprātīgu raksturojumu bija padomājušas klašu audzinātājas Ieva Mašale un Solveiga Gudkova. Jaunieši ar pateicību atcerējās arī savas pirmās skolotājas šajā skolā – Baibu Apšāni un Intu Šarikovu.

Vēlam visiem absolventiem jaunām zināšanām piepildītu turpmāko dzīves ceļu! Lai piepildās viss iecerētais!

 

 

Latvijas Skolas soma šogad bijusi piepildīta

Atskatoties uz šajā mācību gadā piedzīvoto, iniciatīva “Latvijas Skolas soma” devusi iespēju gūt vērtīgu kultūrpieredzi. Neskatoties uz Covid-19 sagādātajām grūtībām un ierobežojumiem, esam dažādos veidos pratuši izņemt no Skolas somas visu piedāvāto. Saraksts ar notikumiem ir visai iespaidīgs! Animācijas filmu “Dusmukule” un spēlfilmu “Zelta uzvedība. Pie galda” skatījāmies janvārī un februārī. Tā lieti noderēja mājturības un tehnoloģiju stundās 5.-9.klasēm. Ar “Radošo rakstīšanu” Ziedoņa klasē, izmantojot ZOOM platformu,  nodarbojāmies februārī. Gandrīz visi noskatījāmies koncertlekciju “Daudz laimes, Latvija!” 10.maijā . Ar prieku un sajūsmu 11.maijā iepazinām “Koka dzīves stāstu” kopā ar “Namdara darbnīcu”(4.un 5.klases īpaši!). Cītīgi apmeklēti arī muzeji un zinātnes centri. Latvijas Dzelzceļa muzejs Jelgavā (3.kl. 20.maijā), Turaidas muzejrezervāts (4.kl. 23.maijā), Tehnoannas pagrabos -“Kultūrizglītojošs ceļojums pasaulē” bija 7.b klasei 25.maijā. Esam gandarīti par jaunajām zināšanām, pieredzi un emocijām, ko esam guvuši . Paldies Tev, LATVIJAS SKOLAS SOMA!  Raudzīsim un gaidīsim, ko piedāvāsi nākamgad?

Mežotāji “rullē” kopā ar dabaszinību skolotājām

Saņemts atzinības diploms par mūsu skolas 8.un 9.klašu piedalīšanos konkursā, kas ilga no februāra līdz aprīlim. Bija jāizspēlē digitāla spēle par meža kopšanu un izmantošanu. Otrajā daļā bija praktiski uzdevumi, kas jāveic dabā – koku mērījumi, koka krājas (tilpuma) aprēķināšana, jānosaka ģeogrāfiskās koordinātes kokam, izmantojot speciālu aplikāciju. Tas viss bija veicams, aprobējot jaunu metodisko materiālu dabaszinībās, šajā procesā piedalījās skolotājas Gunta Kiseļeva, Elīna Meldere, Kristīna Kondrotaite un Olga Vinogradova kopā ar minēto klašu skolēniem. Balvas iegūt šoreiz neizdevās, bat jaunas zināšanas un prasmes gan! Šis temats nākamgad būs iekļauts 9.klases bioloģijas kursā.

Pirms brīvlaika tiekamies pēdējā līnijā

Kā savā uzrunā pēdējā šī mācību gada līnijā ar humoru sacīja skolas direktors Jānis Rumba- skolas dzīvē ir divas skaistas dienas – 1.septembris un 31.maijs. Viņš uzteica skolēnus un pedagogus par izturību šajā tik sarežģitajā mācību periodā, kad mijās daudzveidīgas darba formas un metodes. Strādājām gan attālināti, gan klātienē. Tas no visiem prasīja lielu koncentrēšanos, precizitāti un pacietību. Tomēr daudziem skolēniem izdevies sasniegt atzīstamus rezultātus konkursos un olimpiādēs. Viņi no direktora rokām saņēma dažādus godarakstus un pateicības. Direktora vietniece Terēzija Pundure analizēja mācību darbu un izsniedza klašu audzinātājiem skolas diplomus un atzinības rakstus tiem skolēniem, kas mācījušies labi un teicami. Par interešu izglītības veiksmēm šajā periodā runāja Inga Briede. Sporta skolotāji Raivis Maķevics, Solvita Maķevica un Amanda Savicka uzteica skolēnus par piedalīšanos Sporta dienā, visiem tika balviņas un diplomi. Direktora vietniece Iveta Semjonova atraktīvi ieskicēja vasaras brīvlaika klātbūtni, uzsverot drošības noteikumu ievērošanu. Skolēnus uzrunāja Skolas padomes priekšēdētāja vitniece Ilze Puķāne. Pasākumu ar dziesmām kuplināja 3.a un 6.a klase. Dzeju runāja Maija Sirmane un Zane Lea Zunda.

Lai visiem saulaina, notikumiem piepildīta vasara! Uz tikšanos jaunajā – 2022./2023.mācību gadā!

 

Skolas zelts – labākie skolēni

Tradicionālais Zelta un Sudraba liecību izsniegšanas pasākums notika 31.maijā. Skolas zālē direktors Jānis Rumba bija pulcinājis skolēnus no 4.-9.klasei. Lai izpelnītos Zelta liecību, sekmēm bija jābūt  vidēji 8,5 balles un vairāk, savukārt vērtējumi Sudraba liecībā nedrīkstēja būt zemāki par 8 – 8,49 ballēm . Uzrunājot skolēnus, direktors izteica gandarījumu par viņu centību un pacietību, aicināja izvirzīt augstus mērķus un censties tos sasniegt. Arī vasaras brīvlaikā direktors rosināja laiku pavadīt saturīgi. Skolēni kopā ar īpašajām liecībām saņēma vērtīgas grāmatas un svētku cienastu. Sveicam un lepojamies!

Sporta dienas kaleidoskops

30.maijā Bauskas stadionā – ikgadējā mācību gada noslēguma Sporta diena. Sporta skolotāji bija parūpējušies par daudzveidīgu aktivitāšu klāstu -dažādas stafetes, komandas stiprināšanas uzdevumi, veiklības un spēka  pārbaudes. Kā tas notika – ieskaties galerijā!

Apģērbu pārvērtības 9.klašu meiteņu gaumē

Katru gadu 9.klašu meitenes noslēdz mācību gadu ar kādu interesantu radošu uzdevumu. Pašlaik  pasaulē ļoti aktuāla tendence ir materiālu otrreizēja pārstrāde,   un šogad mūsu  meitenes pievērsās Zaļā dzīvesveida popularizēšanai, dodot jaunu dzīvi un pārveidojot jau lietotus , iespējams, vecajā veidolā apnikušus vai nedaudz bojātus,  bet mīļus apģērba gabalus. Katra lika lietā savu radošumu, veco apģērbu pāršujot, apgleznojot, izšujot, izrotājot ar pērlītēm, pievienojot jaunus elementus utt.

Iedvesmojieties arī jūs, aicina skolotāja Daiga Sējēja!

Eiropas eksāmenā iegūtas zināšanas un balvas

Šogad Eiropas eksāmenu, ko  maija sākumā organizē Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar biedrību Eiropas Kustība Latvijā, kārtoja arī liels skaits mūsu skolas audzēkņu. To rosināja darīt gan klašu audzinātāji, gan sociālo zinību un vēstures skolotāji. Par to. kā tas noritēja, vairāk lasāms šeit.

Mūsu skolas 2.b klases bērni bija vieni no tiem, kas šo eksāmenu kārtoja organizēti, klases audzinātājas Māras Gulbes rosināti. Jauks pārsteigums – pa pastu saņemts ES karogs un kārba ar saldumiem.

Mācību ekskursijās izzina sevi, Latviju un profesijas

Maijs jau tradicionāli ir mācību ekskursiju laiks arī mūsu skolā. Pēdējās maija dienās vairāki klašu kolektīvi devās prom no skolas un Bauskas. Tā Saulainajā 24.maija rītā abas piektās klases devās mācību ekskursijā uz Likteņdārzu. Braucienā ar kuģīti pa Daugavu skolēni uzzināja Kokneses luterāņu baznīcas un pilsdrupu vēsturi. Izstaigājot Likteņdārza takas, tika meklētas atbildes uz gides izsniegtajām jautājumu kartēm. Gan skolēni, gan klašu audzinātāji Vita Lukša un Jāzeps Širvis ir gandarīti par saturīgi pavadīto dienu.

2.a un 2.b klase devās uz Jelgavu apgūt konditora profesiju Karameļu darbnīcā. Pēc tam Dzelzceļa muzejā bērni no kartona gatavoja tvaika lokomotīves modeli. Skaistākais skats uz Jelgavu pavērās no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa, kurā tika uzkāpts. Jautri atpūtas brīži bija rotaļu laukumā Uzvaras parkā. Audzinātājas Evita Zeltiņa – Kļaviņa un Māra Gulbe ar prieku kopā ar bērniem izbaudīja šo laiku ārpus skolas.

6.a un 6.b pārbaudīja savas fiziskās iespējas, prasmi sadarboties, palīdzēt viens otram, strādāt grupā. Tas viss notika Tīsu bāzē, Lielplatones pagastā. Tur jaunsargi piedāvā dažādas sportiskas aktivitātes. Sestklasnieki sevi pārbaudīja kopā ar pieredzējušu instruktoru. Pēc šīm aktivitātēm ļoti labi garšoja ugunskurā ceptās desiņas!

Martai Spruntulei – panākumi Satversmes tiesas konkursā!

Šogad mēs atzīmējam Latvijas Republikas pamatlikuma – Satversmes – simtgadi, bet jau pagājušajā gadā Latvijas Satversmes tiesa izsludināja ikgadējo skolēnu sacerējumu un zīmējumu konkursu “Satversme laimīgai Latvijai”.

Ar šī konkursa palīdzību Satversmes tiesa jau piecu gadu garumā rosina skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveido skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām un iepazīstina skolēnus ar Satversmes tiesu, kā arī skaidro tās lomu tiesiskā valstī.

No mūsu skolas  6.klašu zīmējumu konkursā piedalījās vairāki skolēni, bet Martas Spruntules darbiņš  ieguva godpilno 2.vietu . Lai veiksmīgi atspoguļotu konkursa tēmu, bija gan jāiepazīstās ar Satversmes pamattēzēm, gan jāliek lietā gana daudz radošuma, un Martai tas izdevās lieliski. Sava darba ideju Marta aizguva no mūsu skolas Pirmā septembra pasākuma, kad visi klašu pārstāvji , mācību gadu iesākot , lidināja lidmašīnas ar saviem vēlējumiem.  Marta saņēma arī žurnāla “Jurista vārds” specbalvu, un viņas zīmējums rotā šī žurnāla vāku.

Plašāk par šo konkursu uzzināt un iepazīties arī ar pārējo laureātu darbiem var adresē https://www.satv.tiesa.gov.lv/konkurss/

Ļoti priecājos par Martas panākumiem!

Sk.Daiga Sējēja