Home » Articles posted by admin

Author Archives: admin

Karjeras nedēļā – no kūkām līdz motosportam!

Sadarbībā ar SKOLAS PADOMI otro gadu februārī notiek Karjeras nedēļa. Skolā viesojas visdažādāko profesiju un amatu pārstāvji, kā arī skolēni dodas uz pilsētas un novada uzņēmumiem un iestādēm. Šīs aktivitātes šogad bija iespējamas, pateicoties SKOLAS PADOMES priekšsēdētāja Ērika Beiteļa un citu padomes darbā iesaistīto vecāku aktivitātēm un sociālajiem kontaktiem, par ko esam ļoti pateicīgi. Daudzi vecāki ar savu darba pieredzi un zināšanām dalījās arī, klašu audzinātāju rosināti.

Katra nedēļas diena  bija jaunu zināšanu, iespaidu un informācijas piesātināta. Pirmdien 8. un 9.klašu meitenēm bija iespēja satikt mūsus skolas absolventi, kosmetoloģi Sindiju Rusaju. Zēnus no šīm pašām klasēm  uzrunāja elektrības speciālists Mārtiņš Rumba.

Par 1.klašu viesi stāsta skolotāja A.Dūmiņa. Pie mums viesojās Mārtiņš Krauze, 1.a kl. skolnieces Sofijas tētis,  Rīgas pašvaldības policijas darbinieks. Pirms šīs tikšanās skolēni bija veidojuši plakātus un pildījuši darba lapas par policista profesiju. Viesis raksturoja savu darbu, kā arī rādījā filmiņas par drošību uz ledus, kā arī par dzīvnieku glābšanu un aprūpi. Notika saruna par drošību, telefonu izmantošanu uz ielas, svešiniekiem, ceļu satiksmes drošību. Bērni iepazina policijas ekipējumu, drīkstēja to piemērīt, bija pat rokudzelži! Aktīvākie jautātāji, arī pārējie tika pie dāvaniņām. Bērni par šo stundu bija sajūsmā, jo tā bija neierasta.
Policists aicināja būt disciplinētiem un kārtīgi mācīties!

Otrdien 8.un 9.klašu skolēni guva priekšstatu par jūrniecības nozari. Novikontas Jūrniecības koledžas pārstāvji raksturoja darbu nozarē, kā arī mācības šajā skolā, kur jaunieši tiek gaidīti pēc vidusskolas vai kādas citas profesionālās skolas absolvēšanas. Bija iespēja noklausīties studiju procesa organizatores Valērijas Čmihalovas atraktīvo stāstījumu, ko papildināja programmas “Kuģa mehāniķis” direktors Jevgēnijs Martjušovs. Tika izmēģināts hidrotērps, tikšanās noslēgumā tapa kopbilde ar specefektiem.

6.klašu skolēni kopā ar “Bauskas Dzīves” darbinieku – žurnālistu, korespondentu un fotogrāfu Uldi Varneviču iepazina žurnālista profesijas specifiku. Viņi grupās pētīja ziņas, centās noskaidrot to avotus, ticamību, saprast, kā veido viltus ziņas. Bija interesanti uzzināt, kā laika gaitā mainījušies veidi, kā sabiedrībā nonāk informācija.

Trešdien 5.klašu skolēni kļuva par jaunās aplikācijas un vietnes “112” pētniekiem. Kopā ar majoru,  Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Ugunsdzēsības un glābšanas darbu katedras lektoru Sandi Āboliņu skolēni uzzināja par glābšanas dienestu veidiem, izsaukšanas kārtību un nepieciešamību. Lektors ar piemēriem ilustrēja dažādu glābēju skaudro darba ikdienu, iepazīstināja ar dienestā iesaistīto speciālistu darbu.

3.b klasē viesojās Daiga Spalva, Zvirgzdes apgaitas mežzine. Skolēni tika iepazīstināti ar viņas darba ikdienu, piedalījās viktorīnā, kuras laikā vajadzēja atpazīt kokus, atbildēt uz dažādiem ar mežu saistītiem jautājumiem.

3.a klases skolēni devās uz veterināro klīniku, lai tiktos ar šīs iestādes vetārsti Ievu Apšāni – Mucenieci. Tikšanās laikā trešklasnieki aplūkoja dažādas iekāŗtas, instrumentus, iztaujāja klīnikas darbinieci par viņas darba pienākumiem, kā tiek ārstēti dažādi dzīvnieki.

Ceturtdiena arī bija ļoti izzinoša diena. Ar 8.un 9.klašu skolēniem tikās mūsu skolas absolvents Andris Bite. Viņš ir Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents, uzņēmējs, SIA KARAVELA valdes loceklis. Sarunā ar skolēniem viņš pastāstīja par to, kā kļuvis par uzņēmēju, ko nozīmē būt darba devējam. KARAVELA ir 3.lielākais uzņēmums Eiropā. Klausītāji uzzināja, kādu profesiju pārstāvji strādā šajā zivjrūpniecības uzņēmumā, kā tiek komplektēts darbaspēks, kā norit produkcijas pārdošana, eksports. Uzņēmējs aicināja skolēnus ticēt savam sapnim un censties īstenot mērķus, sākt to jau skolas laikā.

Tehniskā sporta aizraujošajā, sarežģītajā un reizēm arī bīstamajā pasaulē 7.klašu skolēniem ļāva ieskatīties Elvijs Mucenieks. Viņš ir blakusvāģu motokrosa braucējs ar ļoti iespaidīju panākumu sarakstu. Pasaules vicečempions ir skanīgākais tituls, netrūkst arī citu panākumu. Stāstījumā klausītāji uzzināja par sacensībām, treniņiem un traumām, kuras Elvijam ir bijušas ļoti nopietnas, tomēr spītība un vēlēšanās turpināt savu darbību sporta veidā palīdzējušas pārvarēt visas grūtības. Liels atbalsts viņa gaitās ir dzīvesbiedre Madara, kas arī tikās ar skolēniem. Motobraucējs demonstrēja aprīkojumu, skolēni ar prieku to pielaikoja. Uzmanīgākie klausītāji ieguva ar motosportu saistītas dāvaniņas.

6.b klasē par darbu lauksaimniecībā stāstīja Nikolas tētis Pēteris Buls, zemnieku saimniecības “Mazkraukļi” darbinieks. Viņa darbs saistīts ar mūsdienīgas lauksaimniecības tehnikas izmantošanu, lauku apstrādi. Skolēniem tikšanās laikā tika demonstrēti attēli ar lielo tehniku, īpašu sajūsmu izraisot zēnos. Nemaz tik viegli nebija atpazīt labības paraugus, ko viesis bija sagādājis. Vai tie ir mieži, rudzi vai auzas? Kā atšķiras minerālmēsli? Jautājumu un atbilžu bija daudz.

2.a un 2.c klases devās iepazīt ugunsdošības un glābšanas dienesta darbu uz VUGD Bauskas daļu. Ugunsdzēsēji stāstīja par dienesta ikdienu, darba pienākumiem, demonstrēja tehniku, uniformas. Svarīgākais – varēja daudz ko izmēģināt – likt uz muguras smagu aprīkojuma mugursomu, iekāpt ugunsdzēsēju mašīnā, pamēģināt turēt rokās ugunsdzēsēju šļūtenes. Bērni saprata, ka šīs darbs ir sarežģīts, bīstams, bet interesants.

5.b klase devās uz SIA “Bauskas novada  komunālserviss”, kur tikās ar tā dabinieku Aldi Borintu.

Piektdiena skolā varētu tikt nodēvēta par saldo dienu. 2.b klasē pedagoģe Anda Rone stāstīja par savu hobiju – dažādu kārumu gatavošanu. Skolēni kluva par degustatoriem Andas ceptajiem groziņiem. Pirms tam gan tie pašu spēkiem bija jāizdekorē ar pārtikas dekoriem.

4.klasēs viesojās uzņēmuma “Orkla Biscuit Production” ražošanas procesa inženieris Kaspars Ābrants. Viņš stāstīja par cepumu  ražošanu šajā uzņēmumā. Cepumu ražotne Ādažos ir viena no lielākajām Ziemeļeiropā, kur strādā ap 400 darbinieku 7 dienas nedēļā,visu diennakti. Cepumus piegādā arī uz ārzemēm: Zviedriju, Norvēģiju, Somiju. Ksenija Petrova bija uzzīmējusi zīmējumu par cepumu cepšanu, uzdāvinājām to Kasparam Ābrantam. Viesis pastāstīja, kāds mācību ceļš ejams, lai varētu strādāt  ražotnē. Noslēgumā skolēni tika pie cepumu groza.

Nedēļa bija ļoti interesanta. Sirsnīgi pateicamies visiem mūsu viesiem un mūs uzņēmušajām iestādēm un darbiniekiem par atvēlēto laiku un jauno informāciju!

 

Rūtas Jansones darbs iegūst Atzinību konkursā “Kas ir Tavs varonis šodien?”

Rūta Jansone, mūsu skolas 6.a klases skolniece, ieguvusi Atzinību konkursā „Kas ir Tavs varonis šodien?”. Šo konkursu, Dzimtās valodas dienu sagaidot, organizēja Latviešu valodas aģentūra.  Rūtas darbs pamanīts un ar Atzinību novērtēts nominācijā “Literārie darbi” 5.-9. klašu grupā. Rūtas skolotāja ir Ieva Mašale.

Konkursā tika pieteikti 1202 radošie darbi: esejas, dzejoļi, domraksti un zīmējumi no Latvijas un latviešu skolām ārzemēs . No katras skolas varēja iesūtīt tikai deviņus darbus, tas nozīmē, ka konkursā piedalījās daudz vairāk bērnu un jauniešu. Vairāk par konkursu: https://www.bauskasnovads.lv/lv/jaunums/bauskas-novada-skoleni-starp-labakajiem-konkursa-kas-ir-tavs-varonis-sodien

Sveicam Rūtu un skolotāju I.Mašali ar šo panākumu!

6.a klases skolēni un skolotāja Daiga Sējēja – LR Satversmes tiesas radošo darbu konkursa laureātu vidū

Mūsu skolas skolēni jau 7. reizi piedalījās Latvijas Republikas Satversmes tiesas rīkotajā radošo darbu konkursā. Šī gada 6.klašu zīmējumu konkursa tēma bija “Ikviena cilvēka cieņa digitālajā vidē”.

Digitālā vide ir neatņemama ikdienas dzīves sastāvdaļa, un tieši jaunieši tajā uzturas visvairāk. Digitālā vide ļauj piekļūt informācijai, paust savu viedokli un mijiedarboties ar citiem, tādējādi ikvienam dodot iespēju īstenot savu brīvību un pašnoteikšanos. Diemžēl digitālās vides pavērtās iespējas nereti tiek izmantotas negodprātīgi, aizskarot citu cilvēku cieņu. Tādēļ ir ļoti būtiski sarunāties ar skolēniem, izglītot viņus un stiprināt viņu izpratni par Satversmē ietverto vērtību aizsardzības nozīmi – citstarp arī digitālajā vidē.

Konkursa ietvaros no Latvijas 6. klašu skolēniem tika saņemti kopumā 172 zīmējumi . Liels prieks, ka laureātu vidū bija 4 mūsu  skolas 6.a klases skolēni: Edijs Bošs, Laine Sabajeva, Rūta Jansone un Reinis Beitelis.  Konkursa uzvarētājus 16. februāra svinīgajā pasākumā uzrunāja un pateicību par radošumu izteica Latvijas Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Iveta Ziemele.  Skolēni saņēma skaistus, ierāmētus atzinības rakstus, dāvaniņas un saldumus, kā arī varēja cienāties ar gardām uzkodām.Pasākumu vadīja atraktīvais Ralfs Eilands, bet visus ar koncertu iepriecināja X faktora uzvarētāja Emīlija Bērziņa

Par skolēnu panākumiem priecājas vizuālās mākslas skolotāja Daiga Sējēja un kopā ar bērniem saka lielu paldies Satversmes tiesas darbiniekiem par skaisti noorganizēto pasākumu.

Mūsu skolas ansambļiem konkursā “Balsis” skan labi

Mūsus skolas zālē otrdien, 20.februārī notika Bauskas novada vokālās mūzikas konkurss “Balsis”. Tur piedalījās arī mūsu skolas ansambļi – skolotājas Ingas Bukšas vadītais 1.klašu ansamblis un skolotājas Ilzes Bērziņas skolotais 4.-6.klašu zēnu ansamblis. Zēnu ansambļa sniegums tika novērtēts ar 1.pakāpes diplomu, savukārt dziedošākie pirmklasnieki saņēma 2.pakāpi. Vairāk un izsmeļošāk par šo konkursu varam lasīt un foto aplūkot portāla www.bauskasdzive.lv publikācijā “Aizvadīts vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2024””

Devītie tiekas ar Jelgavas un Ogres tehnikumu pārstāvjiem

Otrā pusgada sākumā 9.klašu skolēniem īpaši aktualizējas nākamās mācību iestādes izvēle. Jau tradicionāli šajā laikā tiek organizētas tikšanās ar dažādu mācību iestāžu pārstāvjiem.

25.janvārī mūsu jaunieši uzzināja par mācību iespējām Jelgavas tehnikumā. Kopā ar šī tehnikuma audzēkņiem skolā viesojās Sarmīte Pekarska, tehnikuma karjeras konsultante. Izsmeļošā stāstījumā tika raksturots mācību darbs un dažādu profesiju apgūšana šajā mācību iestādē, kā arī sadzīve un brīvā laika pavadīšanas iespējas, dzīvojot dienesta viesnīcā. Mūsus skolēnus interesēja kārtības noteikumi, stipendiju “pelnīšana”,  prakses iespējas un citi jautājumi. Vairāk par Jelgavas tehnikumu lasāms tīmekļvietnē https://www.jelgavastehnikums.lv/

15.februārī uzņēmām pārstāvjus no Ogres tehnikuma karjeras konsultantes Guntas Sergejevas vadībā. Arī šī mācību iestāde pie mums viesojusies vairākkārt, arī daži mūsu skolas absolventi Ogres tehnikumā turpina izglītoties. Ogre ir viena no retajām pilsētām Latvijā, kur iespējams apgūt ar mežistrādi un mežsaimniecību saistītas profesijas. Arī šajā reizē bija jautājumi par mācību darba organizāciju, piedalīšanos projektos un praksēs. Ogres tehnikuma mājas lapa – https://ovt.lv/

Paldies tehnikumu pārstāvjiem par mums veltīto laiku!

Saņem sveicienus no vienaudžiem Francijā

Ceturtdien, 8.februārī 7.b klases skolēni saņēma sveicienus no e-twinning projekta “We are all superheroes!” sadarbības partneriem Francijas pilsētas Nort sur Erdre skolas “College Isabelle Autissier” skolēniem un skolotājas Emmanuelles Cho. Tās bija  personalizētas vēstulītes katram skolēnam un Francijā ražoti saldumi, kurus kopā arī nogaršojām.

Paldies skolēniem par interesi un vēlmi iesaistīties projekta aktivitātēs – šobrīd skolēni ir sagatavojuši savus logo un saukļušim projektam, gaidām, kad Francijas skolēni būs sagatavojuši savus, lai nobalsotu par labāko.

Projekta nākamais uzdevums ir sagatavot komiksu, kas rosina būt labākiem, būt supervaroņiem, kuri nostājas pret bulingu!

Informē skolotāja Aiga Čerņauska.

 

100 dienās iespējams iemācīties ļoti daudz

Liekas, ka tas bija tikko, kad 1. klases skolēni vēra skolas durvis, lai soļotu pretī jaunām zināšanām, taču ir pagājušas jau simts dienas. Daudz vai maz? Šo atbildi zina tikai viņi paši – mūsu mazākie!

2.februārī mūsu 1.klašu skolēni svinēja savas pirmās 100 mācību dienas skolā.

Skolēniem aktivitātes bija sagatavojušas 1.klašu audzinātājas  Inga Grundmane un  Aija Dūmiņa, angļu valodas skolotāja Aiga Čerņauska, kā arī mūzikas skolotāja Inga Bukša.

Pirmklasniekiem bija jāpierāda iegūtās zināšanas viktorīnā , veicot dažādus uzdevumus stacijās. Tā  burtu stacijā no zilbēm veidoja vārdus, angļu valodas stacijā – atkārtoja mācītos vārdiņus, mūzikas stacijā – dziedāja dziesmu, mākslas stacijā- izrotāja alfabēta burtus, dabaszinību stacijā – lika no puzlēm Latvijas karti un minēja dzīvniekus pēc aprakstiem. Pirms pasākuma skolēni veidoja savas brilles, grieza alfabētu un mācījās dziedāt dziesmas.

Ar sirsnīgiem vēlējumiem pirmklasniekus uzrunāja direktora vietniece Iveta Semjonova. Viņa kopā ar klases audzinātājām pasniedza īpašos sertifikātus, grāmtzīmes un gardumus.

 

Sveču dienas noskaņās

Sveču dienas gaidīšana šogad atkal bija aktīva. Skolā viesojās firmas “Kristell” pārstāve. Viņa tikās ar piekto un otro klašu skolēniem. Bērni no 5.klasēm piedalījās meistardarbnīcas nodarbībā, kur mācījās veidot sveces bēršanas tehnikā. Katrs, kurš čakli darbojās un bija uzmanīgs, ieguva skaistu rezultātu – pašdarinātu sveci sev tīkamās krāsās. Par šo aktivitāti kopā ar firmas pārstāvi parūpējās klases audzinātājas Maruta Korpa un Laaura Švāgere.

2.klasēs sveces tika darinātas, kausējot parafīnu un lejot to formiņās. Bērni noklausījās izglītojošu stāstu par veselīgām un neveselīgām eļļām, ekoloģiskiem materiāliem, parafīnu un vasku. Daudz jauna uzzināja arī skolotājas Anželika Orlova un Gita Rimševica.

Grūtā burtu savaldīšanas māksla – glītrakstīšana

Janvāra beigās skolā 1.-4.kl.skolēni piedalījās glītrakstīšanas konkursā. Šāds konkurss sākumskolas klasēs tiek organizēts jau vairākus gadus. Tā mērķis ir skolēnus mudināt rakstīt glītāk, pievērst uzmanību burtu savienojumiem un pareizrakstībai. Skolēni vērtēja citas klases uzrakstītos darbus, dāvinot glītākajam darbam vienu sudraba zvaigznīti. Darbus vērtēja arī skolotāji. Katrā klasē tika novērtēti 3 glītākie rokraksti. Skolēni balvā saņēma atzinības rakstu kopā ar pildspalvu, kladi vai blociņu ar skolas simboliku.

( Informē viena no konkursa organizatorēm – skolotāja Evita Zeltiņa – Kļaviņa)

 

Iesaistāmies otrreizējo izejvielu vākšanas projektā

Mūsu skola jau vārākus gadus piedalās biedrības “Latvijas Zaļā josta“ organizētajos konkursos un aktivitātēs vides izglītības jomā. Tradicionāli tā ir bijusi makulatūras vākšana. Šogad esam pievienojušies arī nolietoto bateriju vākšanas kampaņai. Tās norise plānota līdz marta vidum. Kampaņas mājaslapā lasām, ka ” 2023./2024 mācību gadā “Zaļā josta” aicina ikvienu skolēnu, skolotāju, audzēkni praktiski iesaistīties  vērienīgās Vislatvijas aktivitātēs, kuras galvenais vadmotīvs šogad ir – “Domā globāli, rīkojies lokāli” – ar šādu vadmotīvu šogad tiek izsludināta makulatūras vākšanas kampaņas “Tīrai Latvijai” 2023./2024. mācību gada sezona, kā arī nolietoto bateriju vākšanas kampaņas “Tīrai Latvijai” 2023./2024. mācību gada sezona.

Vairāk par šīm aktivitātēm lasi https://tirailatvijai.lv/.

Par pareizu atkritumu šķirošanu šajā vietnē pieejams arī plašs videomateriālu klāsts.

Skolēnu pašpārvelde aicina katru klasi iesaistīties šajā vides aktivitātē un apzināt savus izlietoto bateriju krājumus, nest uz skolu, svērt un piedalīties konkursā. Neaizmirsīsim arī par makulatūras vākšanu!