Home » Articles posted by admin

Author Archives: admin

Zelta un Sudraba liecības gaida turpinājumu

Pirmā pusgada noslēgumā daudzi skolēni bija nopelnījuši augstu mācību novērtējumu, tas atspoguļojās saņemtajās  Zelta (vid. vērtējums 8,5 balles un augstāk)  un Sudraba (vid. vērtējums 8-8,49 balles) liecībās. Pirmais otrā pusgada mācību mēnesis jau pusē, bet gribam uzteikt šos skolēnus un dot arī citiem nedaudz motivācijas pievienoties “dārglietu vācēju” pulkam! Zeltu un sudrabu glabā un turpina spodrināt:

Toms Valdis Pavlovičs 4.A Sudraba liecība
Jānis Rumba 4.A Sudraba liecība
Marta Vārna 4.A Zelta liecība
Marta Spruntule 4.A Zelta liecība
Kristofers Puķāns 4.A Zelta liecība
Reinis Grosbards 4.A Zelta liecība
Elīza Bundure 4.A Zelta liecība
Marta Dārziņa 4.B Sudraba liecība
Renāte Līgotne 5.A Sudraba liecība
Gabriela Seimane 5.A Sudraba liecība
Jānis Maskals 5.B Sudraba liecība
Nikola Šikova 5.B Zelta liecība
Elizabete Žizena 5.B Zelta liecība
Kristiāna Dambe 5.B Zelta liecība
Krista Jakuška 5.B Zelta liecība
Arneta Hegenbarte-Petrika 6.A Zelta liecība
Danija Mickus 6.A Zelta liecība
Rūta Elizabete Spruntule 6.A Zelta liecība
Pēteris Vinogradovs 6.A Sudraba liecība
Edgars Rumba 6.A Sudraba liecība
Amanda Gaļčina 6.A Zelta liecība
Elīza Savicka 6.B Sudraba liecība
Līga Madara Šneidere-Zegnere 6.B Zelta liecība
Bekija Baļčūne 6.B Zelta liecība
Marta Kārkla 7.A Zelta liecība
Domeniks Domokejevs 7.A Zelta liecība
Paula Druviņa 7.A Zelta liecība
Evelīna Keita Barauska 7.B Sudraba liecība
Evelīna Burmistrova 7.B Sudraba liecība
Elīza Lakovica-Lakoviča 7.B Zelta liecība
Kalvis Olavs 8.A Sudraba liecība
Keita Pauloviča 8.A Sudraba liecība
Janīna Šumeiko 8.B Zelta liecība
Nadīna Šumeiko 8.B Zelta liecība
Keita Asone 9.B Zelta liecība
Elizabete Līcīte 9.B Sudraba liecība
Betija Upelniece 9.B Sudraba liecība

Atzinīgi novērtētas latviešu valodas zināšanas

15.janvārī notikušajā Bauskas un Rundāles novadu latviešu valodas olimpiādē 8.-9.klašu izglītojamiem piedalījās arī vairāki jaunieši no mūsu skolas. 8.klašu grupā savas zināšanas pārbaudīja Janīna un Nadīna Šumeiko, Zane Strautiņa un Niks Demians Kazlausks, bet devītos pārstāvēja Keita Asone, Betija Upelniece un Madara Valmunska.

Priecājamies, ka Janīna Šumeiko, Betija Upelniece un Keita Asone saņēmušas Atzinības. Par to gandarījums arī skolotājām Dinai Ālmanei un Ievai Mašalei. Sveicam!

 

 

Iepriecinoši dambretes jaunumi

Māris Bergs informē par  par Bauskas un Rundāles novadu sporta spēļu dambretes visjaunāko zēnu un meiteņu turnīru rezultātiem. Sacensībās iesaistījās 17 komandas no septiņām Bauskas novada skolām, tās notika 10.janvārī. Mūsu skolu pārstāvēja divas komandas – Ričards Ceruss un Kristers Salna, kā arī Līva Briede un Paula Justīne Lakstīgala. Mūsu zēnu komandai kopvērtējumā 2.vieta, bet Ričards Ceruss individuālajā vērtējumā ieguva 3.vietu. Sveicam!

Divas izzinošas dienas ar ZINOO

18. un 19.decembrī mūsu skolā ESF projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros norisinājās nodarbības, ko vadīja zinātnes centra “ZINOO” darbinieki. Vecumposmam atbilstošās nodarbībās, saistot tās ar dabaszinību mācību saturu, skolēni uzzināja daudz jauna. Gudrais plastilīns, kosmiskā ola, zemestrīce, ūdens attīrīšan un DNS – tās bija nodarbības, ko vadīja atraktīvie “ZINOO” jaunieši. Kad viss bija izprasts un izmēģināts, bija nopelnīti paraugdemonstrējumi un eksperimenti. Tos skolēni vēroja gan foajē, gan skolas zālē. Marģers Majors, ķīmijas eksperimentu šova vadītājs, pamanījās pārsteigt ar dūmiem, trokšņiem un liesmām. Daža laba rūķu cepure pat pabija šķidrajā slāpeklī! Sakām paldies “ZINOO” par iespēju redzēt un pārbaudīt daudzu dabaszinību likumu darbību praksē!

Balti un sirsnīgi aizvadīta gada nogale

Decembra nogalē vienmēr izvērtējam padarīto un rīkojam svētkus. Gaidot Ziemassvētkus, bijām dāsni un piedalījāmies labdarības akcijā. Sagādātās dāvaniņas nokļuva pie ļaudīm, kurus gribējām iepriecināt – pansionātu iemītniekiem Derpelē, Bauskā un Īslīcē. Derpeles iemītniekus klātienē ar nelielu koncertu “apdāvināja” skolotājas I.Šarikovas audzinātā 3.b klase.

Gada pēdējā darba nedēļā notika skaistākie koncerti un “eglītes”. 1.-4.klašu rūķošanos sarīkoja 4.klašu skolēni kopā ar skolotājām R.Bruģi un I.Lauvu. Tika gādāts arī par skaistiem rotājumiem klasēs, skolā, zālē (īpašs paldies skolotājām L.Purenai, I.Lauvai un V.Lukšai!). Koncertu vadīja Reinis Grosbards, piepalīdzot teātra grupas dalībniekiem no 4.a klases. Katra klase bija sagatavojusi dziesmu, deju, ludziņu vai dzejas kompozīciju. Uzstājās arī 2.-4.klašu koris skolotājas Ilzes Bērziņas vadībā.

Tradicionālajā Baltajā koncertā sagaidījām viesus – bijušos skolas skolotājus un darbiniekus. Direktors sveica tos skolēnus, kam liecības 1.semestrī bija zelta krāsā. Par to, protams, visvairāk priecājās ne tikai paši skolēni,bet arī viņu vecāki. Lai koncerts ritētu pārdomāti, rūpējās Betija Upelniece, kas pieteica programmu. Ziemassvētku noskaņas Baltajā koncertā radīja abi skolas kori, 8.a klases teātra grupa, sniegavīri no 2.b klases, 3.b klases dziedātāji, Edgars Rumba un Arneta Hegenbarte – Petrika ar svētku dzejoļiem.  Evelīna Burmistrova priecēja ar vijoļspēli (koncertmeistare E.Bonāte). Skaistas dāvaniņas viesiem bija darinājuši D.Sējējas audzēkņi.

Lai visiem skaista un mierīga gada nogale! Jaunajā gadā tiekamies, spara pilni jaunam darba cēlienam!

“Skolas somā” – “Sudraba slidas”

Iniciatīvas “Skolas soma” ietvaros sestdien, 14.decembrī 2.-3.klašu skolēni noskatījās Nacionālā teātra izrādi “Sudraba slidas”. Pirms izrādes noskatīšanās skolēniem bija lieliska iespēja izstaigāt un apskatīt svētku rotā tērpto Vecrīgu. Arī teātra ēkas apskate daudziem bērniem bija pirmreizējs notikums, skolēni iepazina teātra iekārtojumu, grezno interjeru, kā arī nostiprināja uzvedības etiķeti. Pati lielākā Ziemassvētku dāvana bija  krāšņā un interesantā izrāde. Katru uzrunāja sirsnīgais stāsts par labestīgumu, ģimeniskumu, izpalīdzību, iejūtību un draudzību. Tās ir vērtības, kas svarīgas ne tikai Ziemassvētkos. Saruna par izrādē pausto pēc tam turpinājās arī klasēs. Paldies “Skolas somai”, ka tajā varam smelties tik daudz vērtīga!

Ceturtklasnieki dodas pa graudu pēdām

11.decembrī Bauskas pilsētas pamatskolas 4.klašu skolēni devās nelielā izbraukumā uz Īslīces pagastu. SIA “PS Līdums” bērni uzzināja, kāds garš ceļš ejams graudiem, lai tie taptu par maizi, lopbarību vai kā citādi būtu lietderīgi izmantojami. Karjeras izglītības nodarbību “Pa graudu pēdām” (projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros) vadīja Mikus Karlovs, SIA vadītājs. Ļoti uzskatāmā prezentācijā un bērniem saprotamā veidā viņš izstāstīja graudu augšanas ciklu, raksturoja dažādas labības. Kopā ar skolēniem tika noskaidrots, kāda tehnika izmantojama graudkopībā, kādu ražu iegūst no hektāra. M.Karlovs salīdzināja graudu audzēšanu ar bērnu augšanu – graudkopji 11 mēnešus rūpējas par sējumiem, lai tie būtu veseli, saņemtu pietiekami daudz barības vielu, tiktu pasargāti no kaitēkļiem un laikā tiktu nokulti. Skolēni vēroja laboratorijas darbinieces darbu, kad viņa noteica graudu kvalitāti. M.Karlovs pastāstīja, ka graudkopības uzņēmuma speciālistiem labi jāpārzina ne tikai tehnika un augkopība, bet labi jāorientējas datorikā, matemātikā, ķīmijā. Arī svešvalodas jāzina.  Uzņēmuma darbinieki pamodināja “ziemas miegā” esošo tehniku, lai bērni varētu izpētīt graudu vākšanas kombainu, kravas mašīnu un traktoru. Liels pārsteigums bija ziņa, ka kombains labības pļaušanas laikā tiek vadīts no satelīta. Graudu novietnē varēja vērot, kā tiek piepildīti lielie apcirkņi, kā graudi tiek sagatavoti transportēšanai. Izzinošās nodarbības beigās bērni kopā ar skolotājām izmēģināja lielos svarus un noteica grupas kopsvaru – 1,5 t.  Paldies Mikum Karlovam un Inesei Zemītei par rūpīgi plānoto nodarbību un piepildīto laiku kopā ar cetrutklasniekiem! Lai ziemā izdodas sakrāt spēkus pavasara darbiem!