Home » Skolai 100

Skolai 100

100 svecītes skolas dzimšanas dienas tortē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas simtgades nedēļa pagājusi. Pasākumi skolēniem, Sporta diena, tikšanās ar absolventiem un bijušajiem skolas darbiniekiem, citu skolu un iestāžu pārstāvju sveicieni – tik raibs un piesātināts visiem mums bija šis laiks. Teju vai katrs skolas skolotājs, darbinieks un skolēns ielikuši savu laiku, izdomu, darbu un sirds siltumu, lai šie svētki izdotos. Kāds no 100 pateicības vārdiem pienākas katram no viņiem.

Par skolas noformējumu rūpējās skolēni, klašu audzinātāji, jo īpaši D.Sējēja, L.Purena, I.Lauva un V.Lukša. Koncertus un svinīgos mirkļus pārdomāja un kopā salika G.Spure, A.Orlova, K.Kondrotaite, R.Bruģe, A.Dūmiņa un S.Zemīte. Par skolas vēstures materiālu apkopošanu un izstādīšanu rūpējās I.Mašale, D.Ālmane un I.Briede. Izdotas divas ļoti vērtīgas grāmatas – I.Semjonovas rosināti skolēnu vēstījumi  “Mēs savā skolā 2019.gada oktobrī” un G.Spures apkopotie 32 absolventu un 4.b klases skolēnu 22 stāsti par skolu “Mūsu skolai 100”.

Skolēnu vecāki (īpašs paldies L.Druviņai!) bija ieinteresēti ne mazāk – ciemošanās klasēs, praktiska un materiāla palīdzība svētku organizācijā, tam veltīts daudz brīvā laika.

Paldies visiem neskaitāmajiem labvēļiem – absolventiem un sadarbības partneriem, kas ar savu nesavtību, klātbūtni  un sirdsdegsmi ļāva svētkiem BŪT!

P.S. Par svētku norisēm lasi  un skati foto portālā  bauska.lv  , kā arī “Bauskas Dzīves” portālā: Pilsētas pamatskolai – rosīga svētku nedēļaFOTO: Bauskas pilsētas pamatskola nedēļas garumā atzīmē simt gadu jubileju