Home » 2020 » November » 10

Daily Archives: November 10, 2020

Mārtiņdiena klāt!

Senā latviešu gadskārta – Mārtiņi 10.novembrī iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. Pēc ticējumiem Mārtiņš reizi gadā atjāja ar zirgu aplūkot sētas un laukus. Mārtiņu pavada Mārtiņbērni, nesot sētām, laukiem un lopiem svētību un auglību. Ar Mārtiņiem sāka sākas budēļos iešana, mūsdienu izpratnē- masku gājieni uz tuvākajām sētām.

Mūsus skolas sākumskolas klašu skolēni jau tradicionāli Mārtiņdienā uzzina vairāk par šīm tradīcijām, “maskojas”, skandē tautasdziesmas, lasa ticējumus, veido maskas, dažādus dekorus, zīmē un glezno. Šajā mācību gadā gan budēļos iešanu epidemioloģisko drošības apsvērumu dēļ aizstāj dažādas Mārtiņdienas izdarības pašu klasē. Telpas rotā zīmējumi, tiek veidotas izstādes.  Ielūkojies 4.b, 2.a un 1.b klases Mārtiņdienā!