Home » 2020

Yearly Archives: 2020

“SKOLAS SOMĀ”- krāsainas sveces

15.oktobrī 7.klašu skolēni mācījās liet sveces. Tas notika iniciatīvas “Skolas soma” ietvaros. Pie septītajiem viesojās Rīgas Sveču darbnīcas meistars. Pirms ķerties pie praktiskas sveču izgatavošanas, skolēni uzklausīja stāstījumu par  sveču rašanos un uzbūvi. Sveču darbnīcas pārstāvis raksturoja  apstākļus,  kādos dzīvoja senie latvieši, kādi bija gaismekļi, kā skala gaismā tika sacerētas un stāstītas pasakas, teikas, dziesmas, ticējumi, nostāsti un mīklas. Skolēni iepazina sveču gatavošanas tehnoloģiju senatnē.  Tad tika izmantoti divi galvenie materiāli- tauki, kas bija pieejami ikkatram sadzīvē, un bišu vasks.  Nodarbības vadītājs stāstīja arī par drošību, kas jāievēro, priecājoties par sveču liesmiņām.

Nodarbības turpinājumā skolēni izgatavoja katrs savas sveces trīs dažādos veidos – lejot sveci formā, gatavā svečturī un pielietojot marmorēšanu. Kad vasks bija atdzisis, katrs savu veikumu glīti iesaiņoja. Nodarbības bija gan izglītojošas, gan arī relaksējošas, jo sveču liešanas process prasa mieru un  koncentrēšanos. Paldies organizatoriem!

Skolotāja Vija Cerusa 3.a klasē stāsta par savu profesiju

Gaidot KARJERAS NEDĒĻU, turpinām iepazīt dažādas profesijas. Skolēniem no 3.a klases 15.oktobrī bija iespēja uzzināt ko tuvāk par viņiem it kā tik zināmo profesiju – SKOLOTĀJS.

Pie viņiem ciemojās Ričarda vecmāmiņa –Vija Cerusa. Skolotāja uzsāka sarunu ar Raiņa dzejoli ’’Grāmata’’.  Uz jautājumu, kas liecina par to, ka viņa ir skolotāja, bērnu atbildes bija dažādas –izteiksmīgi norunāts dzejolis, stāja, runas maniere.

Bērni uzzināja, ka pasaulē ir 6700 valodu, un latviešu valoda ir viena no 200 lielākajām valodām. Latviešu valodas un literatūras mācīšana ir Vijas sirdsdarbs, tas sniedzis gandarījumu pašai, arī sabiedrības augstu novērtēts – par darbu Vija saņēmusi Atzinības krusta V šķiras ordeni un citus apbalvojumus (par to vairāk šeit!)

Skolotāja Vija pastāstīja par savām skolas gaitām, savu dzīvi. Vija jau 5 gadu vecumā zināja, ka būs skolotāja. Viņas bērnībā mācīšanās noritēja pie petrolejas lampas, bet rakstīja ar spalvaskātu un tinti. Jau  7 gadu vecumā Vija iekārtoja saviem vienaudžiem burtnīcas un pasniedza stundas. Par skolotājas dzīves gaitā vairāk lasāms intervijā NRA un  Bauskas novada mājas lapā.

Skolotāja daudz lasa, daudz ceļo. Vijai ļoti patīk Norvēģija, kuru apmeklējusi 3 reizes. No katra ceļojuma skolotāja atved kādu  kaklarotu, jo jaunībā viņai bijusi tikai 1 broša. Skolotājas sapņu zeme ir Islande.  Vēl viens vaļasprieks skolotājai ir autogrāfu vākšana.Viņas skaistajā blociņā to jau ir ap 80.

Skolotāja stāstīja , ka ir bijuši arī rūgtuma brīži, ir uztraukusies un raudājusi par saviem skolniekiem, taču gandarījums ir liels, kad pēc daudziem gadiem kāds uz ielas pasveicina, aprunājas, un skolotāja saņem pateicības vārdus. Skolotāja lepojas ar savu dzīvi un saka, ka esot laimīga tad, kad visiem tuvajiem ir labi. Viņa mudināja bērnus tiekties uz mērķi, ko vēlas sasniegt.

Pēc sarunas kopā ar skolotāju Viju  skolēni trenējās uz tāfeles ar krītu uzrakstīt G burtu tā, kā to rakstīja agrāk. Tas nebija viegli! Vēlāk skolēni rakstīja aprakstus par dzirdēto, no jauna uzzināto, pārsteidzošo.  Tikšanos bija noorganizējusi klases audzinātāja Līga Purena.

Darba dzīves gandarījums – glābt cilvēkus (patiess stāsts par ārsta palīga darbu)

Ceturtdien, 15.oktobrī, 9.b klases skolēniem projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros bija iespēja tikties ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) ārsta palīdzi Ilzi Paozolu. Šī tikšanās ir viens no Karjeras nedēļas pasākumiem. Šogad Karjeras nedēļas sauklis ir “Klau!”, tādēļ īpašs prieks, ka varējām ieklausīties un “likt aiz auss”, ko stāsta šobrīd tik aktuālas un nepieciešamas profesijas pārstāve.

Viešņa skolēniem pastāstīja par savu ceļu līdz šai profesijai, kā arī darba ikdienu. Stāstījums bija ļoti emocionāls, skolēni tajā klausījās ar lielu interesi.  Ilze Paozola pastāstīja, kā nonākusi līdz atziņai, ka šī ir viņas īstā sūtība un piemērotākais darbs. Pirms tam izmēģinājusi jurista profesiju, ko apguvusi kā pirmo, tomēr tā nav kļuvusi par viņas sirdslietu. Pēc saskarsmes ar Bērnu slimnīcas darba ikdienu mediķe sapratusi, ka savu turpmāko dzīvi vēlas saistīt ar palīdzēšanu cilvēkiem. “Ja tu to spēj un vari darīt, tad dari!”, šie vārdi kļuvuši par Ilzes moto. Jaunieši tikšanās laikā uzzināja, ka mediķiem jāmācās visu mūžu – ik pēc 5 gadiem notiek pārsertifikācija, kā arī katru gadu ar īpaša eksāmena palīdzību tiek izvērtēta viņu kompetence. Izbrīnu izraisīja arī tas, cik daudz un dažādiem noteikumiem un regulējumiem ir pakļauts NMPD mediķu darbs – katra manipulācija tiek paredzēta, dokumentēta, lai slimnīcā, kurp tiek vests pacients, būtu visa iespējamā informācija.  Devītklasnieku zināšanas par šo medicīnas jomu papildināja informācija par NMPD struktūru, izveidošanos, darba metodiku. Daudz jautājumu auditorijai bija par COVID-19, masku lietošanu, testiem, noteikumiem.

Ilze Paozola pastāstīja, kur ārsta palīga profesiju var apgūt. Sākotnēji jāiegūst vidējā izglītība un tad var doties uz kādu no 5 mācību iestādēm, kas piedāvā šim darbam nepieciešamās zināšanas. Par to vairāk šeit.

Tā kā šis darbs saistīts ar lielu atbildību un risku, stresu, ātru lēmumu pieņemšanu, garām darba stundām, NMPD darbiniekiem  bieži vien jāprot “izslēgt” savas emocijas, nešķirot cilvēkus, jo glābēji dodas pie visiem, neatkarīgi no viņu stāvokļa sabiedrībā vai vecuma. Maiņa ilgst garas stundas, bieži vien nav laika pat pusdienām. Ilze Paozola raksturoja arī pašu mediķu bieži vien piedzīvotās profesionālās blaknes – izdegšanu, veģetatīvo distoniju, citas veselības problēmas. Tādēļ ļoti svarīgi, lai būtu kādi hobiji ārpus darba. Ilzei dzīvē līdzsvaru palīdz rast  makšķerēšana, “smagās” mūzikas klausīšanās, došanās dabā un, protams, tuvienieku atbalsts.

Pēc tikšanās 9.b klases skolnieks Pēteris, kura mamma ir Ilze, sacīja, ka uzzinājis daudz vairāk par mammas darbu un bija izbrīnīts,cik uzmanīgi klasesbiedri uzklausīja viņas stāstīto. Paldies Pētera mammai par skolēniem atvēlēto laiku un patieso stāstu!  Lai Ilzei Paozolai un visiem mediķiem izturība darbā šajā sarežģītajā laikā!

 

 

Ar ko sākas teātris?

Saistībā ar jauno mācību saturu un projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  piektdien, 9.oktobrī,  notika tikšanās ar Bauskas Tautas teātra režisoru un aktieri, pasākumu vadītāju un sabiedriski aktīvu cilvēku –  Edvīnu Hegenbartu. Viņš piedalījās teātra mākslas stundās septītajās klasēs. Skolēni ar interesi piedalījās etīdēs kopā ar viesi, izspēlējot dažādas situācijas. Savā stāstījumā E.Hegenbarts iekļāva interesantus faktus par teātra vēsturi, savu režisora darbu un profesionālo ceļu līdz tam. Skolotāja Aija Dūmiņa stundā izmantoja situāciju kartītes, un E.Hegenbarts vērtēja un analizēja skolēnu iestudētos dialogus. Visiem bija interesanti, viesis atbildēja arī uz skolēnu jautājumiem. Tagad skolēnu zināšanu pūrā ir jauna, papildināta informācija par aktiera, režisora, rekvizitora un citām ar teātra mākslu saistītām profesijām. Paldies Edvīnam Hegenbartam par atvēlēto laiku un pozitīvajām emocijām! Lai daudz jaunu iestudējumu!

Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas notikušas

Šajā nedēļā skolā valdīja neliela priekšvēlēšanu spriedze. Skolēni apspriedās un vērtēja pašpārvaldes vēlēšanām pieteiktos kandidātus. Novērojām, ka tas pārsvarā tika darīts ļoti nopietni un atbildīgi. Šodien balsošanas biļeteni (no iesniegtajiem tikai viens bija nederīgs!) saskaitīti un rezultāti apkopoti. Skolēnu pašpārvaldes vadību šajā mācību gadā esam uzticējuši Alisei Kalderauskai (saņēma 66 balsis), Paulai Druviņai (64 balsis) un Martai Kārklai (57 balsis). Paldies arī pārējām  priekšvēlēšanu cīņas dalībniecēm par drosmi un apņēmību! Visām šīm meitenēm tāpat būs iespēja aktīvi piedalīties skolas pašpārvaldes darbā.

Lai Jums, jaunieši,  izdodas paveikt daudz labu darbu savā skolā un sabiedrībā!

Caur jautrām brillēm saredzēt pasauli un savas spējas

Klases stundā 5.a klase kopā ar audzinātāju Ilutu Somu  devās uz Bauskas Bērnu un jauniešu centru, lai atklātu savus talantus un izpētītu iespējas izglītoties dažādos interešu pulciņos. Skolēni  izmēģināja briļļu veidošanu 3D tehnikā, darināja grāmatzīmes. Piektklasnieki uzzināja, ko iespējams apgūt keramikas, robotikas, lego, tekstila un citos mākslas pulciņos. Daži no skolēniem arī atklāja savu talantu un pieteicās uz nodarbībām jauniešu centrā.

 

3.b klases skolēni mācās būt atbildīgi

8.oktobrī 3.b klase kopā ar klases audzinātāju Anželiku Orlovu devās uz Bauskas bērnu bibliotēku. Tur viņi aplūkoja grāmatu izstādi “Esi atbildīgs par tiem, kurus pieradini!”. Bibliotekāre Sarmīte Freimane pastāstīja par izstādi, demonstrēja grāmatas un vadīja sarunu par atbildību. Skolēni ar interesi piedalījās diskusijā par to, cik svarīgi zināt, kā pareizi un atbildīgi izturēties pret dzīvniekiem. Viņi uzzināja daudz patiesu stāstu par dzīvniekiem no grāmatām, kas pieejamas bibliotēkā. Daudzus bērnus šī saruna rosināja izlasīt vairākas grāmatas, tostarp I.Līdakas grāmatu “Zoodārzs manā pagalmā”. Tikšanās noslēgumā bērni izspēlēja bibliotēkas dabinieku veidoto spēli “Atmini Latvijas kokus un krūmus!”. Divas komandas sacentās, kura atrāk izpildīs uzdevumus. Ineresanti bija arī tas, ka vajadzēja koku nosaukumus iztulkot no angļu valodas. Daudziem tas grūtības nesagādāja. Paldies Bērnu bibliotēkas darbiniekiem par izglītojošo nodarbību!

4.a klase cep pankūkas, bet 2.b – gatavo salātus

4. a klasē ceturtdiena (8.oktobris) nebija zivju diena. Klasē virmoja kartupeļu pankūku kārdinošā smarža. Kopā ar skolotāju Baibu Apšāni latviešu valodas stundā bērni sacerēja kartupelim veltītus dzejolīšus, bet dabaszinību nodarbībā runāja par to, kā kartupeļi tiek audzēti. Un   visbeidzot – izcepa arī gardās kartupeļu pankūciņas. Ar tām bērni cienājās paši un dāsni deva pagaršot arī citiem.  Paldies, bija ļoti garšīgi!

Un te, lūk, daži “pantiņi” par kartupeļiem!

Es paņēmu bumbulīti, zemē mīļi iestādīju.

Rudenī čakli bērni gaismai to parādīja.

Kartupeli, kartupeli, nāc pie manis ciemoties!

Rīvēsim, stīvēsim, gardu muti ēdīsim!

Arī 2.b klases skolēni kādā septembra pēcpusdienā bija sarīkojuši kulinārijas nodarbību. Skolotājas Ingas Grundmanes rosināti, bērni sadalījās grupiņās un tapa trīs dažādi ēdieni – burkānu salāti ar sēkliņām , gurķu un tomātu salāti, kā arī saldie augļu salāti. Receptes skolēni izvēlējās paši. Komandu darbs bija ļoti čakls un rezultāts – garšīgs. Līdz fotobrīdim bļodas bija jau gandrīz tukšas!

 

Kad jāraud no priekiem jeb ciemos pie Pasaciņas

Iniciatīvas “Skolas soma” ietvaros 2.a klase kopā ar skolotāju Aiju Dūmiņu devās izzinošā braucienā uz Jūrmalu, lai apmeklētu Raiņa un Aspazijas vasarnīcu – muzeju.

Pirms tam bērni latviešu valodas stundās bija iepazinuši Raiņa un Aspazijas dzeju bērniem. Klasē tika aplūkotas abu dzejnieku dzejoļu grāmatas, skandēti dzejoļi, izvērtētas ilustrācijas. Bērni noskatījās arī animācijas filmu “Pasaciņa”. Tā kā muzejā aplūkojamās izstādes un plānotās nodarbības tēma bija “Pasaciņa”, tad lielāka uzmanība tika pievērsta tieši šim Aspazijas dzejolim. Bērni ar lielu rūpību  to pārrakstīja un veidoja savu ilustrāciju uz lielas lapas.

Kad bērni bija muzejā, viņi ar lielu interesi skatījās gan izstādi, gan piedalījās nodarbībā, ko vadīja muzeja darbinieki. Lielākā sajūsma bija par iespēju rakstīt ar tintes pildspalvu, arī aplūkot senākus sadzīves priekšmetus – tintnīcu, rakstāmmašīnu, mēbeles. Siltais atvasaras laiks ļāva izbaudīt arī jūras varenību un skaistumu.

Atceļā – ar vēlmi izdarīt arī ko labu (jo ir taču Labo darbu nedēļa!), 2.a klase iegriezās dzīvnieku patversmē “Mežavairogi”. Šī viesošanās bija tik aizkustinoša un emocionāla, ka no “Mežavairogiem” uz Bausku devās mazs, ruds kaķēns. Viņam tagad būs gādīga saimniece un labi dzīves apstākļi.

Pēc šīs dienas skolēni uzrakstīja savas  pārdomas , kurās drīkstat ielūkoties arī jūs!