Home » 2020

Yearly Archives: 2020

Gada nogalē – par darbu un svētkiem

Pagājis pirmais semestris šajā mācību gadā. Šis laiks mūsu skolā bijis darbīgs, izglītojošs un jaunu izaicinājumu pilns skolēniem,  skolotājiem un visiem skolas darbiniekiem. Nākas sadzīvot ar epidemioloģisko situāciju, tādēļ apgūstam tik daudz ko – mācīties attālināti, mācīties skolā, ievērot noteikumus, sadalīt darbus, būt disciplinētiem un atbildīgiem. Līdzās pavasarī apgūtajiem attālināto mācību rīkiem esam mācījušies strādāt Microsoft Teams tiešsaistes rīkā. Joprojām tiešsaistes stundas notiek arī ZOOM-ā. Uzlabojumi notiek arī E-klasē, kur top video saziņas kanāls. Novembrī skolā norisinājās akreditācija, kad mūsu darbu vērtēja ekspertu komisija. Skolēni, vecāki, pedagogi piedalījās tiešsaistes sarunās ar ekspertiem, dažādās aptaujās. Paldies skolēniem, vecākiem un pedagogiem, kas piedalījās šajā procesā, lai parādītu visu labāko, ko spējam gan mācībās, gan skolas darba organizācijā kopumā.

Mainoties dažādiem noteikumiem, esam skolas ikdienas dzīvi sakārtojuši tā, lai mācības klātienē turpinātu 1.-4.klašu skolēni, kas šobrīd sevi izjūt kā “skolas saimniekus”. Viņi arī kopā ar skolotājiem parūpējušies par skaistu telpu noformēju Ziemassvētku noskaņās. Novembra beigās skolā viesojās LTV1 filmēšanas grupa un uzņēma sižetu par to, kā notiek mācību darbs šajos sarežģītajos apstākļos.

Mūsu skolā nolemts, ka pirms Ziemassvētku brīvdienām visi skolēni saņems liecības, jo gribam, lai skolēniem un viņu vecākiem būtu pilnīgs priekšstats par šajā pusgadā apgūto. Liecības tiks nosūtītas e-klases pastā. Tajās būs vērtējumi, kas atbilst oktobrī apstiprinātajai vērtēšanas kārtībai.   Cerams, ka liecības iepriecinās to saņēmējus vai arī – sniegs motivāciju otrajā pusgadā savu mācību darbu uzlabot.

Dodoties Ziemassvētku brīvdienās, visiem atgādinām, ka jāievēro valstī noteiktie ierobežojumi, arī satiksmes drošības noteikumi nav atcelti, tāpēc būsim apzinīgi un atbildīgi. Tomēr pats galvenais – lai visiem izdodas piepildīt Ziemassvētku laiku ar saturīgām un mīļām nodarbēm ģimenes lokā. Lai šajos svētkos vairāk par visu iemirdzas mūsu savstarpējo attiecību skaistums un rūpes par saviem tuvajiem!

Cik garš būs brīvlaiks, Tev jāuzzina, sekojot aktuālākajai informācijai e-klasē.  Tiekamies Jaunajā gadā!

“Gada skolotājs” – pie Bauskas galvenās eglītes

Šogad tradicionālais Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas organizētais pasākums “Gada skolotājs – 2020” notika netradicionālā veidā. Ievērojot ārkārtējās situācijas ierobežojumus, nominanti apsveikumus un godalgas saņēma gandrīz individuāli. Novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks, Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare un metodiķe Baiba Šumina teica sirsnīgas uzrunas un pateicās par labu darbu katrai nominantu grupai atsevišķi. Mūsu skolu šajā konkursā pārstēvēja Vita Lukša (sākumskolas skolotāju grupā) un Jāzeps Širvis (pamatskolas skolotāju grupā). Viņi saņēma pateicības rakstus un novada suvenīrus. Sveicam mūsu skolotājus ar šo panākumu!

No 7.decembra

5.un 6.klašu skolēni mācīsies attālināti.

1.-4.klašu skolēni turpinās mācīties klātienē.

Vairāk par citiem aktuālajiem ierobežojumiem lasi šeit!

Pārsliņas, kas nekūst

Tuvojas gada skaistākie svētki. Arī mūsu skolā tos gaidām ar nepacietību. Rit saspringts mācību darbs dažādās formās, veidos – gan klātienē, gan attālināti. Skolēni un pedagogi cenšas cik spēka, lai 1.semestri pabeigtu godam – ar iespējami labākām zināšanām azotē.

Tomēr ik gadu decembris skolā ir arī Ziemassvētku gaidīšanas laiks – ar dzejoļu, dziesmu mācīšanos un skandēšanu dažādos pasākumos kuplā pulkā, kopā ar citiem skolēniem un vecākiem. Šogad savu radošumu un ilgas pēc skaistiem svētku brīžiem paužam citādāk – savā klasē, ģimenēs. Nemainīga gan ir tradīcija sapost skolu. Katru gadu cenšamies izdomāt kādu citu veidu, kā padarīt skolu skaistāku. Šī gada dekorāciju ideja pieder vizuālās mākslas un mājturības skolotājai Daigai Sējējai. Skolas logos “iesnigušas” sniegpārslas, kas veido eglītes formu.  Dabā neesot divu vienādu sniegpārsliņu, tā tas arī te – katrs skolēns un darbinieks veidojis savu – unikālu pārsliņu. Kādam iedvesmu devuši internetā atrodamie padomi, cits ļāvis brīvi izpausties savai fantāzijai. Pārsliņu darināšanā aktīvi iesaistījušies arī skolēni, kas šobrīd mācās attālināti. Īpaši uzteicam 7.a un 7.b klašu skolēnus, kas rotājumus uz skolu nogādājuši “pa pastu”, tā rīkojušies arī citi. Vairākās klasēs ir arī eglītes. Šogad dabu esam saudzējuši – eglītes ir no papīra, mākslīgiem materiāliem, pat grāmatām. Pie skolas izrotāta lielā egle, arī kļavai tikusi gaismiņu rota.

Ielūkojies galerijā, kas no tā visa iznācis, un lai Tev skaists svētku gaidīšanas laiks!

Svinam Valsts svētkus un lepojamies ar mūsu izcilniekiem

Valsts svētku nedēļa skolā noritējusi svinīgi. Klašu telpas, gaidot svētkus, izrotātas – skolēnu darināti dekori, sacerējumi, apsveikumi un zīmējumi skatāmi teju visās telpās. Taču svētki nav tikai ārējais skaistums. Esam  turpinājuši kopt savu patriotismu, godināt Latviju un paplašināt zināšanas arī savā pamatdarbā – mācībās un audzināšanas jomā. 17.novembra rīts sākās ar svinīgu klases stundu. Tajā tika runāts par Latvijas valsti, tās simboliem, vēsturi, mūsdienām, katra skolēna pilsoniskumu. Šīs stundas laikā Pateicības rakstus saņēma skolēni, kuri savu mācību darbu veikuši vislabāk, tālab viņu foto ievietots skolas stendā  „Ar viņiem lepojamies”.  Šogad tie ir Elīza Bundure, Marta Spruntule, Reinis Grosbards, Kristofers Puķāns, Nikola Šikova, Elizabete Žizena, Renāte Līgotne, Bekija Baļčūne, Kristiāna Dambe, Arneta Hegenbarte – Petrika, Amanda Gaļčina, Elizabete Rūta Spruntule,  Marta Kārkla, Paula Druviņa, Domeniks Domokejevs, Evelīna Keita Barauska, Edvards Sniedzītis, Keita Pauloviča, Janīna Šumeiko un  Nadīna Šumeiko. Visi šie skolēni saņēma arī skolas dāvinātu grāmatu.

Lai mūsu lepnums par Latviju dod spēku šajā sarežģītajā laikā!

Lāčplēša dienā atceramies varoņus

Lāčplēša dienas gaismiņas šogad iedegsim katrs savas mājas logos, tā savā uzrunā 10.novembrī sacīja Valsts prezidents Egils Levits. Skolā, mācību un klases stundās runājam par šo Latvijas vēsturei izšķirošo laiku, pieminam varoņus. Skolas telpas un logi ietērpjas svētku rotā ar novembra sarkanbaltsarkanajām krāsām(paldies skolotājai L.Purenai par izdomu, skolas gaiteņus un foajē rotājot!).

Daudzi no jums droši vien dosies pie Bauskas Brīvības pieminekļa, lai aizdegtu svecīti, kā tas tradicionāli tiek darīts visā Latvijā.  Būsim atbildīgi, ievērosim visus valstī noteiktos ierobežojumus! Mājās, tuvinieku lokā šo dienu svinēsim, vērojot tiešsaistes pasākumus, koncertus un videofilmas (ieskaties šeit, atradīsi koncertu sarakstu!). Šovakar LTV1 demonstrēs mākslas filmu “Dvēseļu putenis”, kas stāsta par Latvijas karavīru gaitām.

Lūk, daži video, kur vari gūt emocijas, zināšanas un, tos skatoties, godināt varoņu piemiņu arī tā! (Tie gan vairāk noderēs vecāko klašu skolēniem)

Mārtiņdiena klāt!

Senā latviešu gadskārta – Mārtiņi 10.novembrī iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. Pēc ticējumiem Mārtiņš reizi gadā atjāja ar zirgu aplūkot sētas un laukus. Mārtiņu pavada Mārtiņbērni, nesot sētām, laukiem un lopiem svētību un auglību. Ar Mārtiņiem sāka sākas budēļos iešana, mūsdienu izpratnē- masku gājieni uz tuvākajām sētām.

Mūsus skolas sākumskolas klašu skolēni jau tradicionāli Mārtiņdienā uzzina vairāk par šīm tradīcijām, “maskojas”, skandē tautasdziesmas, lasa ticējumus, veido maskas, dažādus dekorus, zīmē un glezno. Šajā mācību gadā gan budēļos iešanu epidemioloģisko drošības apsvērumu dēļ aizstāj dažādas Mārtiņdienas izdarības pašu klasē. Telpas rotā zīmējumi, tiek veidotas izstādes.  Ielūkojies 4.b, 2.a un 1.b klases Mārtiņdienā!

Par ārkārtējo situāciju no 9.novembra līdz 6.decembrim

Par ārkārtējo situāciju

Arī mūsu pirmklasnieki saņem atstarojošu somu ar Bauskas novada logo

 

https://www.bauska.lv/lv/jaunumi/bauskas-novada-pirmklasnieki-sanem-atstarojosu-somu-8039