Home » 2021 » February

Monthly Archives: February 2021

Eksperti apliecina – Bauskas pilsētas pamatskola ir akreditēta !

Kā jau iepriekš tika ziņots, 2020.gada novembrī skolā norisinājās akreditācija, kad mūsu darbu vērtēja ekspertu komisija. Skolēni, vecāki, pedagogi piedalījās tiešsaistes sarunās ar ekspertiem, dažādās aptaujās. Paldies skolēniem, vecākiem un pedagogiem, kas piedalījās šajā procesā, lai parādītu visu labāko, ko spējam gan mācībās, gan skolas darba organizācijā kopumā.

Ekspertu komisijas darbs, apkopojot visus dokumentus, vērtējumus, redzēto un analizēto, ir noslēdzies. 25.februārī saņemts apliecinājums, ka skola un visas trīs tās īstenotās izglītības programmas ir akreditētas uz maksimālo termiņu – 6 gadiem. Arī iestādes vadītāja – direktora Jāņa Rumbas darbs novērtēts atzinīgi, un viņš akreditēts nākamajam periodam.

Šis pārbaudes laiks visiem bija ļoti sarežģīts, jo mācības tobrīd skolā notika gan klātienē, gan attālināti, tālab bija daudz emocionālu, tehnisku un metodisku pārbaudījumu un izaicinājumu. Saņemtajā akreditācijas komisijas ziņojumā lasāms, ko eksperti ieraudzījuši un atzinuši par mūsu skolas stiprajām pusēm – skolas pozitīvais un atbalstošais mikroklimats,   sadarbības prasmes starp pedagogiem un skolēniem, skolas estētiskā un sakoptā vide, pārdomātie un saturīgie audzinošie pasākumi un interešu izglītības iespējas, līdzdarbošanās dažādos projektos un citas nianses. Netrūkst arī ieteikumu dažādiem uzlabojumiem – gan mācību procesam, gan skolas tehniskajam nodrošinājumam IT jomā.

Dzīve turpinās, turpinām strādāt – rūpīgi saglabājot jau iestrādātās vērtības, kā arī pieņemot jaunus izaicinājumus darbam attālinātajā režīmā! Lai mums izdodas un – katram no Jums kūkas gabaliņš svētkiem par veiksmīgi aizvadīto pārbaudes posmu!

Svarīgākais par diagnosticējošo darbu norisi 3.klasei

Galerijā skatāmas infografikas par VALSTS DIAGNOSTICĒJOŠO DARBU (VDD) norisi 3.klasei. Ieskaties, izpēti, kā arī uzticies saviem priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem. Arī portāls uzdevumi.lv sagatavojis informatīvu materiālu, kurā skaidroti diagnosticējošo darbu mērķi un sniegti ieteikumi, kā vecāki var palīdzēt bērnam valsts pārbaudes darbu laikā, izmantojot Uzdevumi.lv. To skati šeit!

Lai Tev veicas!

Svarīgākais par diagnosticējošajiem darbiem 6.klasei

Galerijā skatāmas infografikas par VALSTS DIAGNOSTICĒJOŠO DARBU (VDD) norisi. Ieskaties, izpēti, kā arī uzticies saviem priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem. Arī portāls uzdevumi.lv sagatavojis informatīvu materiālu, kurā skaidroti diagnosticējošo darbu mērķi un sniegti ieteikumus, kā vecāki var palīdzēt bērnam valsts pārbaudes darbu laikā, izmantojot Uzdevumi.lv. To skati šeit!

Lai Tev veicas!

„Erasmus+” projekts “Mission based learning “ turpina darbu tiešsaistē

„Erasmus+” projekts “Mission based learning “,  kurā ilgāku laiku  piedalās mūsu skola,   turpina strādāt arī ārkārtas stāvoklī. Trešdienās notiek tiešsaistes tikšanās MS Teams un citās saziņas platformās.  Tiek plānots darbs ar uzdevumiem jeb misijām , kuru mērķis – uzlabot skolas un sabiedrības ikdienu . Šomēnes bija pirmā tikšanās ar Rumāņu skolēniem ZOOM platformā . Tikšanās sākumā meitenes apmainījās ar kontaktiem, kā arī iepazinās, lai uzsāktu draudzīgu komunikāciju. Pirmais temats , kas tika apspriests šajā tikšanās reizē, bija FEMINISMS (Feminisms (franču: féminisme, atvasināts no latīņu: femina — ‘sieviete’) ir pārliecība, ka abiem dzimumiem pienākas vienādas politiskās, sociālās, seksuālās, intelektuālās un ekonomiskās tiesības). Meitenes saprata, ka viņu uzskati šajā jautājumā  ir līdzīgi. Sarunā meitenes salīdzināja  valstu  attieksmi pret feminisma kustību, meklēja līdzīgo un atšķirīgo. Tika runāts arī par pašu pieredzi, apspriežot dažādas dzīves situācijas. Otrais temats bija  cilvēktiesības un diskriminācija. Pēc tam sarunas gaitā Alise Kalderauska un Lauma Lucaua, kas šoreiz pārstāvēja mūsu skolas projekta dalībniekus,  pārējiem pastāstīja par savu pieredzi uzdevuma  “Ekoloģisks gājēju pārejas apgaismojums” īstenošanā.  Saruna tika pabeigta ļoti patīkamā gaisotnē un ar vēlmi turpināt sadarbību.

Par šo aktivitāti informēja angļu valodas skolotāja Solveiga Gudkova.