Home » 2021

Yearly Archives: 2021

Sveicam skolotāju Anželiku Orlovu!

Bauskas novada ikgadējā konkursā “Gada skolotājs” mūsu skolas pedagoģe Anželika Orlova saņēmusi Uzslavas rakstu un nomināciju “Gada skolotājs sākumskolā”. Skolotāju sveic kolēģi un viņas audzēkņi – 4.b klase. Konkursam izvirzīta bija arī matemātikas skolotāja Kristīna Kondrotaite. Lai arī turpmāk daudz pedagoģisku sasniegumu un zinātkāru skolēnu abām skolotājām!

Novembris LATVIJAS SKOLAS SOMĀ

Novembris “Latvijas skolas somā” bija ielicis divas lieliskas iespējas redzēt, dzirdēt un izjust Latvijas izpildītājmākslinieku koncertus un lekcijas.

Piektās klases klausījās un piedalījās grupas “DAGAMBA” tiešsaistes koncertā jeb starpžanru mūzikas stundā. Tajā skolēni ne tikai klausījās klasiskās un mūsdienu mūzikas skaņdarbus, bet tuvāk iepazina svarīgu Rīgas celtni – Melngalvju namu. Virtuālā ekskursija radīja klātbūtnes efektu – klausītāji “izstaigāja” vēsturisko ēku no pagraba līdz augšstāviem. Skolēniem bija izzinoši salīdzināt klasisko un mūsdienu mūziku, klausīties, kā mūziķi atrod kopsakarības un interpretē dažādus mūzikas virzienus.

Pirms Latvijas dzimšanas dienas 5.-9.klašu skolēni noklausījās koncertlekciju “Lāčplēša diena”. Skolēniem saprotamā un uzskatāmā veidā tika atgādināti Latvijas vēsturei svarīgi notikumi. Koncertlekciju veidoja Rūtas Dūdumas stāstījums un Jāņa Ķirša muzikālais noformējums. Latvijā populāru dziedātāju izpildītas tautas dziesmas, oriģināldziesmas, skaņdarbi no kinofilmām un izrādēm lieliski papildināja saturīgo stāstījumu. Savas zināšanas klausītāji nostiprināja, veicot uzdevumus koncerta veidotāju sastādītajā un mūzikas skolotājas papildinātajā darba lapā.

Paldies iniciatīvai “Latvijas skolas soma” par iespēju skolēniem un pedagogiem paplašināt savu kultūrpieredzes apvārsni. Gaidīsim, kādus pārsteigumus Skolas somā atradīsim turpmākajos mācību gada mēnešos!

 

Pilsonības stundā – patriotiskas aktivitātes

17.novembrī skolā visās klasēs, kurās darbs noritēja klātienē, notika Pilsonības stunda. Skolotāji un skolēni bija padomājuši par to, lai šīs stundas būtu izzinošas, emocionālas un atmiņā paliekošas.

Tā 4.a klase kopā ar skolotāju Līgu Purenu  bija devušies pie pieminekļa, jo tieši 1919.gada 17.novembrī  bermontieši tika padzīti no Bauskas. Pilsonības stundā notika viktorīna 6 kārtās un tapa plakāts “Lepojamies ar ģimenēm”, uzsverot to, kas katrā ģimenē ir vienojošais.

8.a klase līdzās jauniegūtām un nostiprinātām zināšanām atrada laiku, lai izgatavotu dekorus klases telpai un iepriecinātu cits citu un garāmgājējus.

Skolotāja Daiga Sējēja lepojas arī ar savu audzēkņu patriotiskajiem zīmējumiem, kas tapuši vizuālās mākslas stundās. To vidū īpaši izceļas Evelīnas Burmistrovas un Elīzas Lakovičas -Lakovicas darbi.

Dažādas aktivitātes notika arī citās klasēs.

Mārtiņdienā novij starppriekšmetu saiti

Ar rudenīgi vēsu laiku pienākusi Mārtiņdiena. Tradicionālās Mārtiņdienas izdarības – masku veidošana, budēļos iešana, mīklu minēšana un dziesmu dziedāšana šogad skolā drīkst notikst tikai vienas klases ietvaros. Tomēr tas nemazina skolēnu un pedagogu prieku un radošumu. Skolotājas A.Dūmiņas audzēkņi 3.a klasē veidojuši maskas no dažādiem materiāliem – auduma, papīra. Bērni iejutušies dažādos tēlos – gailis, vilks, lācis, čigāniete, zaķis. Klasē ir arī savi Mārtiņdienas gaviļnieki – Markuss un Mārcis. Viņiem bērni veido sirsnīgas novēlējumu kartītes, tā mācoties iepriecināt, novērtēt un paslavēt.

Mārtiņdienas sena tradīcija esot auklu vīšana. Mums  Mārtiņdiena bija  lieliska iespēja kompetenču izglītībā sadarboties dažādu priekšmetu skolotājiem. Tā mūzikas skolotāja Ilze Bērziņa kopā ar 2.a klasi un skolotāju Evitu Zeltiņu-Kļaviņu “savijušas” Mārtiņdienas pavedienu no  latviešu valodas, vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju  un mūzikas tēmām. Klasē tika darinātas ķekatu un budēļu maskas. Kopīgi veidotajā mācību stundā bērni izdziedāja latviešu tautasdziesmas, gāja rotaļās, minēja mīklas,  iepazina latviešu tautas mūzikas instrumentus- kokli un stabuli.

 

Novembris – Latvijas svētku mēnesis

Šogad pirmssvētku laiks ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju un attālinātajām mācībām liedzis iespēju visiem kopā veikt ierastās radošās aktivitātes. Citgad tā bija  gatavošanās svētku koncertam, dažādi pasākumi skolā un pilsētā, skolas kopīga rotāšana…

Svētku gaidās joprojām notiek dažādas aktivitātes, kas, radoši pielāgotas esošajiem apstākļiem, tiek īstenotas klases un mācību priekšmetu stundās. Latvijas dzimšanas dienai un Lāčplēša dienai par godu klasēs top tradicionālie plakāti, telpas iegūst svinīgāku izskatu. Pirmie šo darbiņu paveikuši skolotājas Māras Gulbes audzēkņi 2.b klasē.

Ģeogrāfijas skolotāja Elīna Meldere ģeogrāfijas stundās rosinājusi 9.klašu skolēnus veidot savas dzimtas un ģimenes ģerboņus, skaidrot simbolu nozīmi.  Tos līdz mēneša beigām iespējams aplūkot virtuālajā izstādē vietnē padlet.com.  Jaunieši rakstīja arī eseju par Latvijas novadiem.

5.-9.klašu skolēniem iniciatīvas “Skolas soma” ietvaros ir iespēja noskatīties koncertlekciju “Lāčplēša dienā”. Tas ir J.Ķirša un R.Dūdumas veidots muzikāls stāsts par Latvijas vēsturi. Bērni pēc noskatīšanās pārbaudīs savas jauniegūtās vai nostiprinātās zināšanas, pildot darba lapu.

17.novembrī visās klasēs plānota Pilsonības stunda, ko veido klašu audzinātāji, izmantojot pieejamos metodiskos un vizuālos materiālus, ko popularizē un iesaka klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītāja Ieva Mašale un citi pedagogi. Tās ir gan mākslas un dokumentālās filmas, gan dažādas prezentācijas un TV sižeti.

Skolēni un viņu ģimenes tiek aicināti Valsts svētku noskaņu radīt arī savās mājās, izmantojot daudzveidīgo TV programmu piedāvājumu. Ieskatam – Rīgas pilsētas piedāvājums svētku nedēļai – Svētku programma tiešsaistē.

13.novembrī ar ģimeni esat aicināti piedalīties Bauskas Kultūras centra organizētajā tiešsaistes erudīcijas spēlē par Latviju un Bausku.

Svinēsim svētkus radoši, droši un no sirds!