Home » 2021 » March » 04

Daily Archives: March 4, 2021

Devītklasnieki – izvēles priekšā

Mācību gada otrajā pusē parasti mūsu (un arī citās skolās, protams!) notiek intensīvs darbs devītklasnieku karjeras ceļa izvēlei. Parastos apstākļos tās ir tikšanās ar dažādu profesionālo un vispārizglītojošo skolu pedagogiem un audzēkņiem, skolēnu vizītes skolās Atvērto durvju pasākumu laikā, sarunas ar profesionāļiem, Ēnu diena, kā arī sevis izzināšanas turpināšana, izstādes “Skola” un konkursa “SkillsLatvia” apmeklējumi. Šie visi pasākumi veltīti tam, lai katrs devītklasnieks pieņemtu vispareizāko un viņam atbilstošāko karjeras lēmumu.

Attālināto mācību laikā arī karjeras izglītības pasākumi notiek virtuāli. Kopā ar citiem novada pedagogiem – karjeras konsultantiem (projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros) februārī tika organizētas tiešsaistes nodarbības ar vairāku mācību iestāžu pārstāvjiem. Tā Bauskas pilsētas pamatskolas, Griķu pamatskolas un Uzvaras pamatskolas devītklasniekiem līdzās citu novada skolu jauniešiem bija iespēja piedalīties Jelgavas tehnikuma, Jelgavas Amatu vidusskolas un Rīgas Stila un modes tehnikuma veidotajās nodarbībās. Ieinteresētie jaunieši šo iespēju izmantoja, lai kaut virtuāli paceļotu pa šīm mācību iestādēm, kā arī uzdotu sev svarīgus jautājumus par mācību programmām, ārpusskolas darbu un tīri  sadzīvīskām lietām. Šīs tiešsaistes tika organizētas, sadarbojoties I.Briedei, S.Bulei un D.Jarmalavičai un minēto profesionālo skolu pārstāvjiem.

Veiksmīga sadarbība notikusi arī ar mūsu apkaimes vienīgo vidējo profesionālo izglītības iestādi – Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines struktūrvienību. Šīs skolas ārpusklases darba organizatore Sanita Brūdere izveidojusi apjomīgu, uzskatāmu un saturīgu prezentāciju par skolā apgūstamajām profesijām, prakses iespējām, skolas dzīvi. Šī prezentācija tika demonstrēta tiešsaistes stundās Bauskas pilsētas pamatskolā, kā arī citās novada skolās. Šo informatīvo materiālu skolēni saņēmuši arī savos e-klases pastos.

Devītklasnieki un viņu vecāki regulāri “tiek apgādāti” ar dažāda veida karjeras iespēju informāciju, tā pieejama arī skolu mājas lapās, Facebook kontos, dažādās vietnēs. Vienmēr uz interesējošiem jautājiem iespējams gūt atbildes no skolu pedagogiem – karjeras konsultantiem. Varam tikai novēlēt jauniešiem un viņu vecākiem neapjukt informācijas gūzmā, ar vēsu prātu līdzsvarot savas vēlmes un iespējas un – izdarīt izvēli!