Home » 2021 » April » 15

Daily Archives: April 15, 2021

Bauskas Valsts ģimnāzijas jaunieši viesojas MS TEAMS

Devītie joprojām atrodas trauksmes situācijā – jākārto diagnosticējošie darbi, jāmācās, lai izglītības dokumentā būtu vislabākie iespējamie vērtējumi. Līdzās tam joprojām aktuālas dažādas izvēles, šaubas un arī pārliecība par jau pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz nākamo mācību iestādi.

14.aprīlī MS TEAMS platformā notika 9.klašu skolēnu, klašu audzinātāju un pedagoga karjeras konsultanta tikšanās ar Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēniem un skolas direktores vietniecēm Initu Nagņibedu un Lāsmu Krastiņu. Mūsu jaunieši uzzināja  par izglītības programmām, mācību priekšmetiem, dažādām izvēlēm, ko piedāvā BVĢ mācību procesā. Interesanti bija uzzināt, ka ģimnāzijā iespējams apgūt spāņu valodu. Šajā tikšanās reizē piedalījās arī spāņu valodas skolotāja Agnese Deģe – Groskopa, viņa kopā ar skolēniem nedaudz patērzēja spāniski, ļaujot visiem ieklausīties spāņu valodā un noprast vai tulkot sarunu saturu. Ģimnāzijas jaunieši raksturoja arī dažādas aktivitātes, kas skolā notiek ārpus mācību procesa, kā arī iespējas iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, interešu izglītības kolektīvos, projektos. Mūsu skolas skolēnus interesēja arī iespēja par labu mācību darbu saņemt stipendiju.

Paldies pedagoģēm un 10-to klašu jauniešiem Gustavam Pļevokam, Kristiānai Jasurevičai, Madarai Sausajai, Sandijai Spundiņai. Īpašs paldies un sveiciens mūsu skolas absolventēm – tagad ģimnāzistēm Keitai Asonei un Betijai Upelniecei!

Vēlam, lai tiek pieņemts katram jaunietim piemērotākais un atbilstošākais karjeras lēmums!

Foto – no “Bauskas Dzīves”arhīva.

Papīrs ceļo uz pārstrādi!

Vakar pie skolas piestāja neliels kravas auto, kurā otrreizējai pārstrādei  SIA”Līgatnes papīrs” tika sakrauti makulatūras krājumi. Ņemot vērā šī mācību gada attālināto mācību procesu, makulatūras vākšanas kampaņa netika tik plaši organizēta, tomēr arī šoreiz – gandrīz tonna!

Paldies visiem, kuri domā par vidi! Turpināsim to saudzēt un šķirot visu, ko var otrreiz pārstrādāt, tostarp arī papīru!