Home » 2021 » October » 08

Daily Archives: October 8, 2021

Labo darbu maisā – krāsainas koku lapas

3.a klase ļoti labi apguvuši darbaszinības, mājturību un vizuālo mākslu . Viņi ne tikai atšķir dažādu koku lapas, bet arī prot no tām veidot herbāriju, dažādas skaistas kompozīcijas. Viņi prot arī sakopt vidi un sagrābt lapas maisos! Kopā ar skolotāju Aiju Dūmiņu skolēni vairākas dienas pēc stundām rīkoja lapu grābšanas “minitalkas”. Daži skolēni atzina, ka šādu darbiņu dara pirmo reizi.  Skolas tehniskā darbiniece Ilga Antonova uzteic bērnus par labi padarīto darbu un palīdzību, jo lapu grābšana tik lielā teritorijā nav nemaz tik viegla – viņai jārūpējas par skolas pagalmu un vecā stadiona tīrību. A.Dūmiņa stāsta, ka klases bērni strādāja čakli, atklājās, ka Markusam Dudkovam piemīt liels organizatora talants. Uzskaitveža dotības demonstrēja Miks Pavlovičs, jo precīzi un  azartiski piepildīja, uzraudzīja un skaitīja lapu maisus. Kopā visiem bija prieks par labi padarīto darbu un saturīgi, izzinoši un jautri  pavadītām rudens pēcpusdienām.