Home » 2023 » May » 02

Daily Archives: May 2, 2023

4.maiju gaidot un Latviju godinot

Latvijas vēsturei svarīgas dienas atzīmējam maija sākumā. 1.maijs – kalendārā iezīmēts kā Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena (tas notika 1920.gadā) un Darba svētki. Savukārt  1990. gada 4.maijā Latvijas PSR Augstākā Padome  pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu ir dokuments, ar kuru 1990. gada 4. maijā tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme. Šī deklarācija pasludināja 1940. gada 17. jūnija PSRS militāro agresiju par  starptautisku noziegumu un atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti.

Šo dienu skolā pieminam, pārrunājot vēsturiskus faktus stundās, tiekoties ar vēsturniekiem un notikumu aculieciniekiem klases stundās. Arī šogad tas tā notiek. Vecāko klašu skolēniem būs iespēja piedalīties vēsturnieka Daiņa Cipuļa lekciju cikla noslēdzošajā nodarbībā. Tajā skolēni gūs jaunas zināšanas gan par vēsturiskām norisēm, gan uzzinās Latvijas un pasaules politiskās dzīves aktualitātes, aktuālo informāciju par karu Ukrainā.

Skolas vestibilā tapis arī svinīgs mākslas objekts – simbolisks galds, ko rotā baltais galdauts, skolēnu radītas miniglezniņas (katra klase gleznoja trīs) un vēstules Latvijai. Glezniņās atainoti lielākoties Latvijas krāšnie ziedi pavasarī, dažādi ievērojami dabas un kultūrvēsturiski objekti. Lepojamies un novērtējam  savu valsti, neatkarību un iespēju augt un attīstīt savus talantus brīvā valstī!