Home » 2019

Yearly Archives: 2019

Balti un sirsnīgi aizvadīta gada nogale

Decembra nogalē vienmēr izvērtējam padarīto un rīkojam svētkus. Gaidot Ziemassvētkus, bijām dāsni un piedalījāmies labdarības akcijā. Sagādātās dāvaniņas nokļuva pie ļaudīm, kurus gribējām iepriecināt – pansionātu iemītniekiem Derpelē, Bauskā un Īslīcē. Derpeles iemītniekus klātienē ar nelielu koncertu “apdāvināja” skolotājas I.Šarikovas audzinātā 3.b klase.

Gada pēdējā darba nedēļā notika skaistākie koncerti un “eglītes”. 1.-4.klašu rūķošanos sarīkoja 4.klašu skolēni kopā ar skolotājām R.Bruģi un I.Lauvu. Tika gādāts arī par skaistiem rotājumiem klasēs, skolā, zālē (īpašs paldies skolotājām L.Purenai, I.Lauvai un V.Lukšai!). Koncertu vadīja Reinis Grosbards, piepalīdzot teātra grupas dalībniekiem no 4.a klases. Katra klase bija sagatavojusi dziesmu, deju, ludziņu vai dzejas kompozīciju. Uzstājās arī 2.-4.klašu koris skolotājas Ilzes Bērziņas vadībā.

Tradicionālajā Baltajā koncertā sagaidījām viesus – bijušos skolas skolotājus un darbiniekus. Direktors sveica tos skolēnus, kam liecības 1.semestrī bija zelta krāsā. Par to, protams, visvairāk priecājās ne tikai paši skolēni,bet arī viņu vecāki. Lai koncerts ritētu pārdomāti, rūpējās Betija Upelniece, kas pieteica programmu. Ziemassvētku noskaņas Baltajā koncertā radīja abi skolas kori, 8.a klases teātra grupa, sniegavīri no 2.b klases, 3.b klases dziedātāji, Edgars Rumba un Arneta Hegenbarte – Petrika ar svētku dzejoļiem.  Evelīna Burmistrova priecēja ar vijoļspēli (koncertmeistare E.Bonāte). Skaistas dāvaniņas viesiem bija darinājuši D.Sējējas audzēkņi.

Lai visiem skaista un mierīga gada nogale! Jaunajā gadā tiekamies, spara pilni jaunam darba cēlienam!

“Skolas somā” – “Sudraba slidas”

Iniciatīvas “Skolas soma” ietvaros sestdien, 14.decembrī 2.-3.klašu skolēni noskatījās Nacionālā teātra izrādi “Sudraba slidas”. Pirms izrādes noskatīšanās skolēniem bija lieliska iespēja izstaigāt un apskatīt svētku rotā tērpto Vecrīgu. Arī teātra ēkas apskate daudziem bērniem bija pirmreizējs notikums, skolēni iepazina teātra iekārtojumu, grezno interjeru, kā arī nostiprināja uzvedības etiķeti. Pati lielākā Ziemassvētku dāvana bija  krāšņā un interesantā izrāde. Katru uzrunāja sirsnīgais stāsts par labestīgumu, ģimeniskumu, izpalīdzību, iejūtību un draudzību. Tās ir vērtības, kas svarīgas ne tikai Ziemassvētkos. Saruna par izrādē pausto pēc tam turpinājās arī klasēs. Paldies “Skolas somai”, ka tajā varam smelties tik daudz vērtīga!

Ceturtklasnieki dodas pa graudu pēdām

11.decembrī Bauskas pilsētas pamatskolas 4.klašu skolēni devās nelielā izbraukumā uz Īslīces pagastu. SIA “PS Līdums” bērni uzzināja, kāds garš ceļš ejams graudiem, lai tie taptu par maizi, lopbarību vai kā citādi būtu lietderīgi izmantojami. Karjeras izglītības nodarbību “Pa graudu pēdām” (projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros) vadīja Mikus Karlovs, SIA vadītājs. Ļoti uzskatāmā prezentācijā un bērniem saprotamā veidā viņš izstāstīja graudu augšanas ciklu, raksturoja dažādas labības. Kopā ar skolēniem tika noskaidrots, kāda tehnika izmantojama graudkopībā, kādu ražu iegūst no hektāra. M.Karlovs salīdzināja graudu audzēšanu ar bērnu augšanu – graudkopji 11 mēnešus rūpējas par sējumiem, lai tie būtu veseli, saņemtu pietiekami daudz barības vielu, tiktu pasargāti no kaitēkļiem un laikā tiktu nokulti. Skolēni vēroja laboratorijas darbinieces darbu, kad viņa noteica graudu kvalitāti. M.Karlovs pastāstīja, ka graudkopības uzņēmuma speciālistiem labi jāpārzina ne tikai tehnika un augkopība, bet labi jāorientējas datorikā, matemātikā, ķīmijā. Arī svešvalodas jāzina.  Uzņēmuma darbinieki pamodināja “ziemas miegā” esošo tehniku, lai bērni varētu izpētīt graudu vākšanas kombainu, kravas mašīnu un traktoru. Liels pārsteigums bija ziņa, ka kombains labības pļaušanas laikā tiek vadīts no satelīta. Graudu novietnē varēja vērot, kā tiek piepildīti lielie apcirkņi, kā graudi tiek sagatavoti transportēšanai. Izzinošās nodarbības beigās bērni kopā ar skolotājām izmēģināja lielos svarus un noteica grupas kopsvaru – 1,5 t.  Paldies Mikum Karlovam un Inesei Zemītei par rūpīgi plānoto nodarbību un piepildīto laiku kopā ar cetrutklasniekiem! Lai ziemā izdodas sakrāt spēkus pavasara darbiem!

Eglē ielido Baltās Dūjas

Skaistā egle skolas foajē šodien izrotāta un iemirdzējusies. Par to parūpējās 5.a un 5.b klašu skolēni un audzinātājas K.Kondrotaite un E.Meldere. Pēdējo rotājošo akcentu pirmdienas rīta pusē eglei pievienoja 1.-4.klašu skolēni. Katra klase iekāra eglītē simbolisku Balto Dūju, bērni teica eglei un viens otram skaistus novēlējumus. Ziemassvētku gaidīšanas laiks sācies!

DAMBRETES DIENA

29.novembrī  mūsu skolā bija DAMBRETES DIENA. Spēkiem mērojās 1.klašu skolēni. Pieredzējušu dambretistu Jāņa Štāla un Ulda VarnevičA vadībā (biedrība “Prāta Laiks”)  notika dambretes meistarklases, pēc tam labākie dambretisti no abām klasēm sacentās turnīrā. Tajā vislabāk veicās Frenkam Burmistrovam, Harijam Kristeram Bergam, Mikam Paulovičam un Maiko Zariņam. Meiteņu vidū labākā bija Adrija Paļčevska. Visi turnīra dalībnieki saņēma diplomus un piemiņas veltes – šokolādes medaļas un žurnālus. Labu veiksmi mazajiem dambretistiem, turpinot mūsu skolas tradīcijas šajā prāta spēlē!

Turpinām vākt makulatūru!

Mūsu skola arī šogad piedalās makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”, ko organizē  “Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Balticfloc”, SIA “AP Kaudzītes”, AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Pilsētvides serviss” un Valsts izglītības satura centru. Esam jau savākuši vairāk nekā pustonnu dažādu papīru. Lai nodotu makulatūru, kopā ar vecākiem  jāizvērtē savi nevajadzīgo papīru krājumi, jāsazinās ar savu klases audzinātāju un – jāpiedalās! Daži ieteikumi, kas jāievēro – makulatūrai jābūt sasietai saiņos vai iepakotai kartona kārbās, šiem saiņiem ir jābūt tik smagiem (viegliem!), lai tos varētu pacelt pieaudzis cilvēks, nenodarot kaitējumu savai veselībai. Vairāk par konkursu vari izlasīt šeit.

Astotie māca fiziku otrajiem

Skolotājas Olgas Vinogradovas mācību metožu pūrā ir daudz veidu, kā padarīt fizikas mācīšanos interesantāku. 8.a klases skolēniem bija iespēja tematu par gaismu labāk apgūt, mācot un stāstot to citiem – daudz mazākiem un nezinošākiem bērniem. 2.klases skolēni ar interesi klausījās Nika Demiana Kazlauska stāstījumu un vēroja prezentāciju un demonstrējumus. Otrklasnieki piedalījās sarunā, mēģināja atrast atbildes uz jautājumiem par krāsām, varavīksni, cilvēka redzes īpatnībām un citiem. Mēdz jokot, ka nevar iemācīties labāk kā iemācot citiem. Tas astotajiem lieliski izdevās!

Roze Bruģe – Gada skolotāja 2019

Sveicam skolotāju Rozi Bruģi! Viņa saņēmusi titulu “Gada skolotājs 2019” sākumskolas skolotāju grupā. Šo apbalvojumu piešķir novada rīkotā konkursā, kur kompetenta žūrija izvērtē skolotāju darbu. Konkursā no mūsu skolas tika izvirzīta arī skolotāja Gunta Kiseļeva. Vairāk par pasākumu lasi šeit.