Home » 2023 (Page 2)

Yearly Archives: 2023

Mārtiņdienas kaleidoskops

1.-4.klašu skolēni Mārtiņdienā, 10.novembrī, kā ierasts, svinēja šos latviešu svētkus. Tas tika darīts gan rotājot telpas ar zīmējumiem, aplikācijām, gan arī rotājot pašiem sevi – ar maskām, tērpiem. Mārtiņbērni gāja arī viens pie otra ciemos, skandēja tautasdziesmas, uzdeva mīklas, rīkoja cienastu brīžus savās klasēs. Iekaties galerijā!

Mūsu skolas pārstāvji piedalās forumā “Liekam puzli kopā”

20.oktobrī Vecumnieku tautas namā notika jauniešu forums “Liekam puzli kopā”. Šajā pasākumā līdzās citu skolu jauniešiem, novada deputātiem, jaunatnes jomas pārstāvjiem piedalījās arī mūsu skolas pašpārvaldes pārstāvji Renāte Līgotne, Gabriela Seimane, Nikola Šikova, Kristofers Puķāns, Regnārs Āboliņš un direktora vietniece Iveta Semjonova. Par to, kā notika šis pasākums, vairāk vari izlasīt Bauskas novada vietnē publicētajā rakstā “Forumā stiprina jauniešu iesaisti kopienas veidošanā”. 

Mūsu skolas pārstāvji aktīvi līdzdarbojās šī pasākuma aktivitātēs. Foruma gaitā tika izvirzīti jaunieši, kas pārstāvēs savas izglītības iestādes novada Jauniešu domē. No mūsu skolas darbam  novadā izvirzīta Renāte Līgotne, informē I.Semjonova. Vēlēsim veiksmi Renātei sabiedriskajā darbībā!

 

“We are all superheroes!”- projekts skolēnu mācību un sadarbības prasmju attīstībai

Lai dažādotu mācību metodes, kopā ar 7.b klases skolēniem piedalāmies eTwinning projektā “We are all superheroes!”, tā informē svešvalodu skolotāja Aiga Čerņauska.

Projekta mērķis ir, sadarbojoties ar skolēniem no Francijas, pilnveidot skolēnu klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmes svešvalodā, attīstot skolēnu digitālās prasmes, pildot uzdevumus viedierīcēs.

Projekta galvenie uzdevumi ir uzlabot angļu valodas zināšanas un prasmes, strādājot projektā pret vienaudžu bulingu; rosināt skolēnus pielietot kritisko domāšanu; veicinot skolēnos empātiju, un aicināt skolēnus izturēties labāk gan pret sevi, gan citiem.

eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, daļa no Erasmus+, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi mācību procesā, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, kā arī veicinot skolotāju tālākizglītību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā.”(skatīt:etwinning.lv/iesaisties)

Septembrī un oktobrī skolēni veidoja savus avatārus vietnē ladigitale.dev un dalījās ar tiem vietnē digipad.app.

Šajā semestrī vēl plānots izveidot prezentāciju par savu skolu un pilsētu, apmainīties ar šo prezentāciju ar sadarbības partneriem no Francijas un tiešsaistē izspēlēt viktorīnu par iesūtīto darbu. Pirms Ziemassvētkiem plānots izgatavot apsveikuma kartītes un nosūtīt tās partneriem (arī saņemt apsveikuma kartītes no viņiem).

Projekta norisi, kā arī skolēnu līdz šim paveikto var apskatīt etwinning vietnē  https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/we-are-all-superheroes.

 

Karjeras nedēļas atskats

Karjeras nedēļā (tās tēma šogad bija”Tavs prasmju portfelis”) mūsu skolas skolēni no 7.-9.klasei piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā IT eksāmenā. To palīdzēja īstenot datorikas skolotājs Jāzeps Širvis. Viņš stāsta, ka eksāmena jautājumi kopumā bija atbilstoši skolēnu zināšanām konkrētajā klasē, tomēr bijuši arī tādi, kur jāpielieto gan asprātība, gan īpaša loģika, dažreiz arī – veiksme, izvēloties pareizo atbildi no piedāvātajām. Rezultāti tiek gaidīti!

Pirmdienas novakarē pedagogi un vecāki bija aicināti noklausīties un noskatīties  karjeras konsultantes un Karjeras atbalsta balvas 2023 laureātes Agneses Metuzāles vadīto nodarbību “Konkurētspējīgas prasmes ikvienam”. Daudzi šo iespēju izmantoja.

Karjeras izglītības jautājumi šonedēļ caurvija arī vairākas klašu stundu tēmas. Vecākajās klasēs skolēni pievērsās savu spēju un dotumu izpētei, mēģināja saskatīt sevi nākotnes profesijā. 9.a un 9.b klasei bija iespēja klātienē tikties ar mūsu skolas absolventi, psiholoģi, pedagoģi un uzņēmēju Andru Katkeviču. Tikšanās laikā viešņa izstāstīja, kādas prasmes bija vajadzīgas, lai kļūtu par vienu no atpazīstamākajām uzņēmējām Bauskas novadā. Viņas un domubiedru radītā un vadītā kosmētikas uzņēmuma “Gusto” produkciju atpazīst ne tikai Bauskā bet arī citur Latvijā un ārpus tās. Tikšanās dalībnieki “uz savas ādas” izmēģināja “Gusto”ražoto mango roku krēmu un atzina to par ļoti patīkamu.  Skolēni ar interesi noklausījās Andras padomus par to, ka izglītības ceļā svarīgs ir viss, jo nekad nevar zināt, kad un kādas jomas zināšanas būs vajadzīgas. Andras dzīvesbiedrs Jānis Katkevičs arī ir uzņēmējs, viņa pārziņā ir uzņēmums “Drukā Bauskā”. Uzzinājām arī par šī uzņēmuma darbību. Skolēni paceļoja pa abu uzņēmumu- “Gusto”un “Drukā Bauskā”mājas lapām un Facebook vienēm.  Paldies Andrai par labajām idejām un skolēniem atvēlēto laiku!

 

Labo darbu nedēļā – palīdzība “Ulubeles” iemītniekiem

17.oktobrī 2.b un 2.c klases skolēni apciemoja dzīvnieku patversmi “Ulubele”. Uz turieni tika nogādāti ziedojumi no mūsu skolas audzēkņiem, kas piedalījās šo klašu izsludinātājā akcijā.

Patversmē otrklasnieki piedalījās “Sirsnības stundā”. Tās laikā varēja apciemot dzīvniekus, noklausīties darbinieku stāstījumu par dzīvniekiem, to sarežģītajiem dzīves ceļiem, uzzināt, kā praktiski darbojas patversme. Svarīgākais, kas katra bērna sirsniņā palika no šīs viesošanās, izteikts vienā teikumā – mēs esam atbildīgi par tiem, ko pieradinām.

Skolotājas A.Orlova un L.Purena kopā ar saviem audzēkņiem saka milzīgu paldies visiem skolas bērniem un vecākiem, kas bija atsaucīgi un gādāja ēdienu, pakaišus, segas u.c. patvermes iemītniekiem noderīgas lietas.  “Ulubeles” dabinieki arī saņem paldiesvārdus par laipno uzņemšanu un sniegtajām zināšanām!

 

Būt veselam par prieku sev un citiem

19.oktobrī 4.-6.klašu skolēni guva jaunas zināšanas un nostiprināja jau esošās par katram cilvēkam svarīgiem jautājumiem. Izzinošas nodarbības par personisko higiēnu vadīja Aiga Brazauska un Ilze Pūķe. Šī bija projekta “Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” aktivitāte “Es attīstos un kļūstu pieaudzis”.

Abas lektores pēc profesijas ir mediķes, tāpēc katrs apgalvojums no viņu stāstījuma  bija ne tikai teorijā, bet arī praksē balstīts. Skolēnu vecumam atbilstošā veidā tika izstāstīts, cik svarīgi ir būt zinošam par sava ķermeņa kopšanu, kā jākopj mutes dobums, mati, āda, intīmās zonas, kā jāģērbjas, lai ietērps būtu ne tikai skaists, bet atbilstošs mūsu organisma vajadzībām. Sarunā delikāti tika skarti arī mulsinošie higiēnas jautājumi zēniem un meitenēm.  Skolēni piedalījās sarunā ar jautājumiem un apgalvojumiem no pieredzes, raksturoja savus ieradumus. Kopīgi tika secināts, ka higiēnai ir milzīga nozīme cilvēka veselības saglabāšanā, mēs katrs varam darīt ļoti daudz, lai būtu veseli, patīkami sev un saskarsmē ar citiem.

Paldies lektorēm un veiksmi izglītošanas darbā arī turpmāk!

SKOLAS SOMA joprojām piepildīta

Rudenī vairākas skolēnu grupas izmantoja kultūrizglītības programmas “LATVIJAS SKOLAS SOMA” piedāvātās iespējas.

9.klašu ceļš veda uz seno Turaidu. Skolēni piedalījās izglītojošā orientēšanās spēlē “Tūkstošgades stāsts”. Spēles uzdevums bija atrast kartē norādītus Turaidas muzejrezervāta objektus un atsevišķus priekšmetus. Jaunieši nelielās grupās izstaigāja muzejrezervāta teritoriju, meklēja un atrada daudz jaunu faktu par Latvijas vēsturi. Dainu kalnā un citviet daba bija parūpējusies par spēcīgu lietusgāzi visas dienas garumā, tomēr uzdevumi tika veikti un pelnītās balvas saņemtas.

Arī 1.klases pētīja Turaidas vēsturi. Viņu izvēlētajā  aktivitātē meklēja atbildi uz jautājumu “Ko lems līvu likteņzirgs?”. Pirms tam skolēni klasē kopā ar skolotāju cītīgi gatavojās, lai būtu zinoši. Sociālās zinībās apgūta tēmai “Kur un kā iegūst informāciju par vēsturi”. Meklētas vēstures liecības par viduslaiku pilīm fotogrāfijās, grāmatās un internetā, īpaši par Turaidas pili. Apgūtie jēdzieni – tagadne, pagātne, vēsture, pārmaiņas, cēlonis, sekas, notikums, vēstures liecība, pētījums, laiks, gadsimts, laika līnija – lieti noderēja, lai labāk izprastu Turaidas līvu vēsturi, iepazītu arī līvu valodu. Skolotāja Aija Dūmiņa stāsta, ka skolēni paši secinājuši – cik labi, ka protu lasīt, tad varu daudz ko uzzināt! Vēl mazie vēstures pētnieki guva priekšstatu par to, cik svarīgi saglabāt pagātnes liecības nākamajām paaudzēm.

7.klases lietainajā 11.oktobrī devās uz Vecrīgu, lai apmeklētu Rīgas Kino muzeju. Skolēni piedalījās animācijas nodarbībā. Tās laikā ar aplicēšanas metodi tika radīts materiāls filmiņas uzņemšanai. Tas arī tika izdarīts. Skolēniem šis process ļoti patika, tas bija kaut kas jauns. Vēlāk visi kopā noskatījās pašu radīto kino un , protams, bija sajūsmā par savu veikumu.

2.b un 2.c klases paplašināja savas sociālo zinību, latviešu valodas un dabaszinību prasmes. Tas notika Rīgas zooloģiskajā dārzā. Bērni izmantoja programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros piedāvāto nodarbību“Dzīvnieki Latvijas dabā un kultūrā”. Ekskursijas maršruts un saruna vijās caur Latvijas pilsētu ģerboņos atveidoto dzīvnieku stāstiem, iesaistot skolēnus pētnieciskās aktivitātēs un darbībās. Lai to labāk veiktu, bērni sadalījās grupiņās. Otrklasnieki vēroja dzīvniekus un izzināja to dzīvesveidu savvaļā. Tika apzinātas arī teikas, pasakas un sakāmvārdi, kuros šie dzīvnieki pieminēti. Skolotājas uzteic gides prasmi un profesionalitāti, ieinteresējot bērnus.

Cik labi, ka LATVIJAS SKOLAS SOMĀ  vienmēr iespējams atrast ko jaunu!