Home » 2023 » May (Page 2)

Monthly Archives: May 2023

Viesojas Bauskas MMS audzēkņi

12.maijā ikgadējo “reklāmas” koncertu Bauskas pilsētas pamatskolā sniedza Bauskas MMS Mūzikas nodaļas audzēkņi. Tas ir tradicionāls pasākums, kura mērķis ir iepazīstināt ar Mūzikas nodaļā apgūstamajiem instrumentiem, to spēli, kā arī motivēt skolēnus padziļināti izkopt svas muzikālās dotības. Pedagoģe Inga Bukša detalizēti raksturoja katru instrumentu, kā arī mācību procesu, mūziku apgūstot.

Koncertā piedalījās gan pamatskolas, gan citu skolu audzēkņi. Īpašs prieks bija dzirdēt Ralfa ģitārspēli, Reiņa klavierspēli, Martas un Žaklīnas  vokālo prasmi.  Kristers rādīja, kā izkopis savu akordeona spēles prasmi. Paldies arī Bauskas VĢ skolniecei Amandai par flautas skaņām un Paulai par vijoļspēli, trompetistam un saksofonistei par ekskursiju pūšamo instrumentu pasaulē!

4.maiju gaidot un Latviju godinot

Latvijas vēsturei svarīgas dienas atzīmējam maija sākumā. 1.maijs – kalendārā iezīmēts kā Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena (tas notika 1920.gadā) un Darba svētki. Savukārt  1990. gada 4.maijā Latvijas PSR Augstākā Padome  pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu ir dokuments, ar kuru 1990. gada 4. maijā tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme. Šī deklarācija pasludināja 1940. gada 17. jūnija PSRS militāro agresiju par  starptautisku noziegumu un atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti.

Šo dienu skolā pieminam, pārrunājot vēsturiskus faktus stundās, tiekoties ar vēsturniekiem un notikumu aculieciniekiem klases stundās. Arī šogad tas tā notiek. Vecāko klašu skolēniem būs iespēja piedalīties vēsturnieka Daiņa Cipuļa lekciju cikla noslēdzošajā nodarbībā. Tajā skolēni gūs jaunas zināšanas gan par vēsturiskām norisēm, gan uzzinās Latvijas un pasaules politiskās dzīves aktualitātes, aktuālo informāciju par karu Ukrainā.

Skolas vestibilā tapis arī svinīgs mākslas objekts – simbolisks galds, ko rotā baltais galdauts, skolēnu radītas miniglezniņas (katra klase gleznoja trīs) un vēstules Latvijai. Glezniņās atainoti lielākoties Latvijas krāšnie ziedi pavasarī, dažādi ievērojami dabas un kultūrvēsturiski objekti. Lepojamies un novērtējam  savu valsti, neatkarību un iespēju augt un attīstīt savus talantus brīvā valstī!