Home » Bez tēmas » Viesojas Bauskas MMS audzēkņi

Viesojas Bauskas MMS audzēkņi

12.maijā ikgadējo “reklāmas” koncertu Bauskas pilsētas pamatskolā sniedza Bauskas MMS Mūzikas nodaļas audzēkņi. Tas ir tradicionāls pasākums, kura mērķis ir iepazīstināt ar Mūzikas nodaļā apgūstamajiem instrumentiem, to spēli, kā arī motivēt skolēnus padziļināti izkopt svas muzikālās dotības. Pedagoģe Inga Bukša detalizēti raksturoja katru instrumentu, kā arī mācību procesu, mūziku apgūstot.

Koncertā piedalījās gan pamatskolas, gan citu skolu audzēkņi. Īpašs prieks bija dzirdēt Ralfa ģitārspēli, Reiņa klavierspēli, Martas un Žaklīnas  vokālo prasmi.  Kristers rādīja, kā izkopis savu akordeona spēles prasmi. Paldies arī Bauskas VĢ skolniecei Amandai par flautas skaņām un Paulai par vijoļspēli, trompetistam un saksofonistei par ekskursiju pūšamo instrumentu pasaulē!