Home » Bez tēmas » Cik daudz var uzzināt trīs dienās?

Cik daudz var uzzināt trīs dienās?

Izrādās, ka var gan uzzināt, gan izdarīt, gan pastāstīt par to citiem! No 28.februāra līdz 2.martam skolā notika projektu dienas. Daudzi vecāko klašu skolēni izvēlējās individuālus pētnieciskos darbus pie priekšmetu skolotājiem. 1.-4.klašu skolēni pētīja Latviju, tās tradīcijas, kā arī Latvijas saistību ar citām ES valstīm. 5.-7.klases lūkoja vairāk uzzināt par ES valstīm. Sīkāka informācija vēl sekos, taču fotomirkļos no šīm darbīgajām dienām vari ielūkoties jau tagad!