Home » 2021 » September » 13

Daily Archives: September 13, 2021

Elektroniskā dzejas krājumā “Mēs savai pilsētai” – arī mūsu skolas skolēnu dzejoļi

Kā lasāms Bauskas Centrālās bibliotēkas mājas lapā, izdots elektronisks dzejas krājums “Mēs savai pilsētai”. Pirms diviem gadiem – 2019. gada 11. septembrī Saules dārzā norisinājās Bauskas jubilejai veltītais Dzejas dienu pasākums, kur skanēja Bauskas 410.dzimšanas dienai veltīitas dzejas rindas.  Dzejas radīšanā piedalījās Bauskas pilsētas pamatskolas, Bauskas sākumskolas, Bauskas 2. vidusskolas, Īslīces pamatskolas, Vecsaules pamatskolas, Zālītes speciālās internātpamatskolas audzēkņi un pedagogi, Bauskas Bērnu bibliotēkas mazie lasītāji, kā arī Bauskas novada dzejnieces Valija Reinicāne un Ruta Dābola, baušķeniece Aija Čepule.

Savukārt šogad Dzejas dienu laikā ar Bauskas CB gādību  izdots elektronisko dzejas krājums “Mēs savai pilsētai”, kurā apkopoti visi 2019. gada Dzejas dienās radītie dzejoļi. Ar prieku lasām, ka gandrīz trešdaļu šīs grāmatas aizņem mūsu skolasbiedru rakstītais. Ieskaties arī Tu šajā izdevumā!

Kas ir dzeja? Stāsta Ance Zveja

Dzejas dienu priekšvakarā – 10.septembrī-  Bauskas  CB rīkoto Grāmatu svētku ietvaros mūsu astotklasniekiem bija iespēja piedalīties sarunā par dzeju. Pie mums viesojās Ance Zveja – grāmatniece un aizrautīga dzejas lasītāja un pārzinātāja. Jaunietes ikdienas darbs saistīts ar grāmatu tirgošanu. Viņas “lauciņš” ir dzejas grāmatas.

Tikšanās laikā Ance prata “salauzt ledu”, kas bieži vien pusaudžu auditorijā valda dažādu pasākumu ievaddaļā. Kas ir dzeja? Vai tie ir vārdi, kas skaisti izklausās? Vai tas ir ritms? Vai dzejā drīkst lietot žargonvārdus un nepieklājīgus izteicienus? Uz šiem jautājumiem centās atbildēt gan jaunieši, gan literatūras skolotājas Dina Ālmane un Ieva Mašale. Emocijas, sajūtas – lūk, kas raksturo dzeju visvairāk- tāds bija kopīgs secinājums. Taču, lai drīkstētu “dauzīties” ar vārdiem, ļoti labi jāpārzina arī valoda, dzejas teorija. Sarunai atvēlētais laiks pagāja nemanot – jaunieši aizrautīgi klausījās arī Ances lasītajā dzejā no jaunākajām latviešu un ārzemju autoru grāmatām. Tas bija labs impulss ielūkoties šajās grāmatās pamatīgāk, atzina skolotājas.

Paldies, Ance, par skolēniem veltīto laiku un pozitīvo emocionālo lādiņu! Gaidīsim atkal ciemos!