Home » 2022 » June

Monthly Archives: June 2022

Saņemti ceļavārdi un apliecības

Skolas foajē 10.jūnijā notika 9.klašu izlaidums. Bauskā pāris stundu pirms pasākuma tikām pārsteigti ar pamatīgu lietusgāzi, kas rimās vien īsi pirms svinīgā notikuma. Taču lietus tikai atsvaidzināja dienu un skaisto skolas apkārtni. Par bagātīgām ziedu kompozīcijām un dekoriem gan skolas pagalmā, gan telpās bija gādājušas 8.klases kopā ar skolotājām D.Ālmani un D.Sējēju.

No direktora Jāņa Rumbas rokām 42 skolas beidzēji saņēma apliecību par pamatizglītības iegūšanu. Direktors savā tradicionālajā uzrunā uzteica tos jauniešus, kuru vārdi skolas laikā izskanējuši visskaļāk (pozitīvā nozīmē, protams!). Skolas godu dažādās mācību olimpiādēs, interešu izglītībā  un ārpusstundu aktivitātēs spodrinājuši Paula Druviņa, Marta Kārkla, Evelīna Keita Barauska, Domeniks Domokejevs, Alise Kalderauska, Ēlisa Ābele, Reinis Štāls. Viņi arī pirmie saņēma apliecības un tuvinieku sveicienus. Uzrunu teica arī mūsu skolas nu jau bijusī ģeogrāfijas skolotāja Elīna Meldere. Viņas tagadējā darbavieta ir Bauskas novada Izglītības nodaļa, kuras vārdā arī tika runāts.

Izlaidumu ar dziesmām un labiem vārdiem emocionālu un sirsnīgu padarīja grupas “Bekars” pārstāvji Jānis Biezais, Varis Jātnieks un Armands Rutkovskis. Dziesmu jauniešiem un savam dēlam Emīlam veltīja arī mūziķis Mareks Pelsis. Par katra beidzēja asprātīgu raksturojumu bija padomājušas klašu audzinātājas Ieva Mašale un Solveiga Gudkova. Jaunieši ar pateicību atcerējās arī savas pirmās skolotājas šajā skolā – Baibu Apšāni un Intu Šarikovu.

Vēlam visiem absolventiem jaunām zināšanām piepildītu turpmāko dzīves ceļu! Lai piepildās viss iecerētais!

 

 

Latvijas Skolas soma šogad bijusi piepildīta

Atskatoties uz šajā mācību gadā piedzīvoto, iniciatīva “Latvijas Skolas soma” devusi iespēju gūt vērtīgu kultūrpieredzi. Neskatoties uz Covid-19 sagādātajām grūtībām un ierobežojumiem, esam dažādos veidos pratuši izņemt no Skolas somas visu piedāvāto. Saraksts ar notikumiem ir visai iespaidīgs! Animācijas filmu “Dusmukule” un spēlfilmu “Zelta uzvedība. Pie galda” skatījāmies janvārī un februārī. Tā lieti noderēja mājturības un tehnoloģiju stundās 5.-9.klasēm. Ar “Radošo rakstīšanu” Ziedoņa klasē, izmantojot ZOOM platformu,  nodarbojāmies februārī. Gandrīz visi noskatījāmies koncertlekciju “Daudz laimes, Latvija!” 10.maijā . Ar prieku un sajūsmu 11.maijā iepazinām “Koka dzīves stāstu” kopā ar “Namdara darbnīcu”(4.un 5.klases īpaši!). Cītīgi apmeklēti arī muzeji un zinātnes centri. Latvijas Dzelzceļa muzejs Jelgavā (3.kl. 20.maijā), Turaidas muzejrezervāts (4.kl. 23.maijā), Tehnoannas pagrabos -“Kultūrizglītojošs ceļojums pasaulē” bija 7.b klasei 25.maijā. Esam gandarīti par jaunajām zināšanām, pieredzi un emocijām, ko esam guvuši . Paldies Tev, LATVIJAS SKOLAS SOMA!  Raudzīsim un gaidīsim, ko piedāvāsi nākamgad?

Mežotāji “rullē” kopā ar dabaszinību skolotājām

Saņemts atzinības diploms par mūsu skolas 8.un 9.klašu piedalīšanos konkursā, kas ilga no februāra līdz aprīlim. Bija jāizspēlē digitāla spēle par meža kopšanu un izmantošanu. Otrajā daļā bija praktiski uzdevumi, kas jāveic dabā – koku mērījumi, koka krājas (tilpuma) aprēķināšana, jānosaka ģeogrāfiskās koordinātes kokam, izmantojot speciālu aplikāciju. Tas viss bija veicams, aprobējot jaunu metodisko materiālu dabaszinībās, šajā procesā piedalījās skolotājas Gunta Kiseļeva, Elīna Meldere, Kristīna Kondrotaite un Olga Vinogradova kopā ar minēto klašu skolēniem. Balvas iegūt šoreiz neizdevās, bat jaunas zināšanas un prasmes gan! Šis temats nākamgad būs iekļauts 9.klases bioloģijas kursā.

Pirms brīvlaika tiekamies pēdējā līnijā

Kā savā uzrunā pēdējā šī mācību gada līnijā ar humoru sacīja skolas direktors Jānis Rumba- skolas dzīvē ir divas skaistas dienas – 1.septembris un 31.maijs. Viņš uzteica skolēnus un pedagogus par izturību šajā tik sarežģitajā mācību periodā, kad mijās daudzveidīgas darba formas un metodes. Strādājām gan attālināti, gan klātienē. Tas no visiem prasīja lielu koncentrēšanos, precizitāti un pacietību. Tomēr daudziem skolēniem izdevies sasniegt atzīstamus rezultātus konkursos un olimpiādēs. Viņi no direktora rokām saņēma dažādus godarakstus un pateicības. Direktora vietniece Terēzija Pundure analizēja mācību darbu un izsniedza klašu audzinātājiem skolas diplomus un atzinības rakstus tiem skolēniem, kas mācījušies labi un teicami. Par interešu izglītības veiksmēm šajā periodā runāja Inga Briede. Sporta skolotāji Raivis Maķevics, Solvita Maķevica un Amanda Savicka uzteica skolēnus par piedalīšanos Sporta dienā, visiem tika balviņas un diplomi. Direktora vietniece Iveta Semjonova atraktīvi ieskicēja vasaras brīvlaika klātbūtni, uzsverot drošības noteikumu ievērošanu. Skolēnus uzrunāja Skolas padomes priekšēdētāja vitniece Ilze Puķāne. Pasākumu ar dziesmām kuplināja 3.a un 6.a klase. Dzeju runāja Maija Sirmane un Zane Lea Zunda.

Lai visiem saulaina, notikumiem piepildīta vasara! Uz tikšanos jaunajā – 2022./2023.mācību gadā!