Home » Bez tēmas » Zinību diena – spirgts sākums jaunajam mācību gadam

Zinību diena – spirgts sākums jaunajam mācību gadam

Zīnību diena mūsu skolā pulcēja vienkopus visu lielo skolas saimi – vairāk nekā 320 skolēnus, daudzus vecākus, skolotājus.  Svinīgo pasākumu vadīja skolotāja Kristīna Kondrotaite. Pasākuma emocionālo gaisotni palīdzēja radīt 1.-2.klašu ansamblis (sk.Inga Bukša), I.Bērziņas audzēkņi no 5.b klases, Guntas Spures izglītotie skatuves runas pulciņa dalībnieki. Skolas saimē tika uzņemti pirmklasnieki. Šogad mācības mūsu skolā uzsāk 3 pirmās klases. Šo klašu audzinātājas ir Anželika Orlova, Līga Purena un Gita Rimševica. Devīto klašu audzinātājas Dina Ālmane un Daiga Sējēja būs tās, kas šogad darīs visu, lai atbalstītu savus audzēkņus skolas absolvēšanas ceļā. Arī piektās klases savas skolas gaitas turpina kopā ar citām audzinātājām – 5.a klasi audzinās Ieva Mašale, bet 5.b – Ilze Bērziņa.  Visus uzrunāja direktors Jānis Rumba, skolas padomes prieksēdētājs Ēriks Beitelis, devīto un pirmklasnieku audzinātājas. Kopīgi tika izdziedātas Valsts un skolas himnas. Skolas karogu svinīgi godināja devīto klašu skolēni Arneta Hegenbarte – Petrika, Elizabete Rūta Spruntule un Eduards Maikūns. Tikām iepazīstināti arī ar pedagogiem, kas šogad uzsāk darbu mūsu skolā – Aleksandrs Kalnačs mācīs angļu valodu, Renārs Rupkus būs sporta skolotājs, Gita Rimševica audzinās 1.c klasi. Par skolotāju palīgu strādās Iveta Memmena.

Par Zinību dienas norisi mūsu skolā lasi arī šeit.

Lai svinību laikā nolijušais lietus mūs visus stiprina un audzē mūsu spēku un apņemšanos šo mācību gadu aizvadīt radoši, veselīgi un skaisti!