Home » Bez tēmas » “I.am.I – eju tālāk” – vasaras nometnes aktivitātes mūsu skolā. Informē biedrība “IN-LAAT”

“I.am.I – eju tālāk” – vasaras nometnes aktivitātes mūsu skolā. Informē biedrība “IN-LAAT”

Sadarbībā ar Bauskas pilsētas pamatskolu no 25. līdz 29. jūlijam notika PuMPuRS “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” sevis izziņas projekts “I.am.I – eju tālāk”, kuru īstenoja biedrība “IN-LAAT”. Projektā iesaistījās 20 jaunieši, aktivitātes norisinājās Bauskas pilsētas pamatskolas telpās un tās apkārtnē.

Šī projekta mērķis ir jauniešu iekšējā potenciāla un resursu atvēršana. Mērķa sasniegšanā tika izmantotas neformālās mācību metodes, caur kuru daudzveidību un dažādo pieeju tika rasti risinājumi tādām grūtībām kā emociju atpazīšana un vadīšana, motivācijas aktualizēšana, dzīves redzējuma paplašināšana, mentālās veselības stiprināšana ar kurām ikdienā sastopas jaunieši, lai   novērstu priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus. Lai sasniegtu augstāk minētos mērķi, katra diena tika veltīta kādai sevis izziņas tēmai – emocijas, kuru iespaidā cilvēki izdara izvēles – kā konstruktīvas tā destruktīvas, labas uzvedības etiķete, kas palīdz atvērt jebkuras durvis, karjera- kas atver ceļu sevis realizācijai, āra dzīves aktivitātes, kā veselīga dzīvesveida un dzīves prasmju stiprināšanas apzināšanās, brīvprātīgais darbs – kā vērtīga pienesuma sniegšana sabiedrībā.

Brīvprātīgā darba dienā jaunieši tikās ar jauniešu organizācijas “Laiks jauniešiem” vadītāju Ģirtu Jankovski. Dalībniekus viņš iepazīstināja ar jauniešu brīvprātīgo darbu, ar dažādām aktivitātēm un iespējām. Vienoti darbojas Vecumnieku, Rundāles un Bauskas jaunieši. Bija iespēja piedalīties labdarības pasākumā – zīmēt un rakstīt laba vēlējumus senioriem pansionātā. Skolēnus šī aktivitāte emocionāli uzrunāja, un viņi labprāt veica šo uzdevumu. Kopā ar Ģirtu Jankovski dalībnieki apskatīja jaunās telpas, kur Bauskas jauniešiem būs iespēja aktīvi darboties un jēgpilni pavadīt brīvo laiku. Bet, uzsākot karjeras dienas aktivitātes, tika uzdots jautājums – kā vārds “karjera” izklausās. Uz ko atskanēja atbilde – smagi. Tā nu vadītāju uzdevums bija parādīt jauniešiem, ka tas nemaz tik smagi nav. Spēlējot prasmju un vajadzību tirdziņa spēli jaunieši guva priekšstatu kā savas prasmes var piedāvāt citu vajadzību atrisināšanai. Guva ieskatu brīvprātīgā darba nozīmei un nepieciešamībai kā savas karjeras ceļā tā sabiedrības dzīves uzlabošanā. Caur asociāciju kārtīm mēģināja atklāt sev tuvāko darbības jomu un kopīgi izspēlēja profesijas etīdes. Noslēgumā konstatējām, ka karjera tomēr nav smags uzdevums, ja tā risināšanai pievieno spēles garu.

Projekta noslēguma aplī skolēni izteicas par to, kas vislabāk patika un noderēja Projekta aktivitātēs. Ēdot kūku, katrs saņēma dāvanu un varēja novērtēt kopā pavadīto laiku.

Izsakām pateicību skolai un īpaši skolotājai Vitai Lukšai par interesi un iesaisti Projekta aktivitātēs. Pateicamies skolēniem, kuri aktīvi iesaistījās katras dienas aktivitātēs.

Paldies arī Bauskas novada pašvaldībai un PuMPuRS par veiksmīgu sadarbību!

Dalība projektā skolēniem tika finansēta no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

Informāciju sagatavoja biedrība ” IN-LAAT”.