Home » Bez tēmas » Sestie dodas pētīt mežu

Sestie dodas pētīt mežu

Mežā var doties dažādi – pēc sēnēm, pēc ogām, pēc smaržas un sajūtām, bet AS “Latvijas valsts meži” (LVM) 6. klašu skolēniem jau vairākus gadus dod iespēju doties mežā pēc zināšanām, kuras sniedz LVM darbinieki – ekspedīciju veidotāji, 2 kilometru garā takā sagaidot skolēnus meža stacijās. Mūsu skolas abas 6.klases 8.septembrī devās šādā ekspedīcijā uz Tomes mežiem.

Skolēniem bija iespēja iejusties mežinieku lomā un veikt svarīgus mērījumus jaunaudzēs, lai izdarītu secinājumus par to, kā ir atjaunots mežs, lai redzētu, ka katra nocirstā kociņa vietā ir iestādīti vismaz 2 jauni.

Ar sentēvu metodēm noteica, cik gari ir izauguši koki mežā, lai redzētu, cik precīzas ir šādas metodes, salīdzinot ar jaunajām tehnoloģijām.

Mežs un zinātne – vai tur ir saistība? Izrādās, pavisam cieša! Skolēni uzzināja, kas ir selekcija, kā ievāc sēklas, kāds ir augsnes skābuma līmenis, kur vislabāk augt konkrētām koku sugām.

Skolēniem bija iespēja redzēt un salīdzināt, kā priedes aug dažādos apstākļos, kas ir galvenais augšanas faktors, kurš ietekmē priedes augšanu. Tāpat ar lielu interesi tika noteikts augošu koku vecums.

Ikvienā piedzīvojumā ir jābūt atpūtas brīdim, tāds ir arī LVM meža ekspedīcijās, kad apsēsties un atvilkt elpu pēc pirmajām izzinošajām nodarbībām, kad pārrunāt, kur doties atpūsties dabā.

Mežs ir arī jāsargā, ne tikai no tiem, kas atstāj atkritumus, bet arī no kukaiņiem, dabas parādībām un dzīvniekiem. Ko un kā dara mežā – to skolēniem atklāja AS “Latvijas valsts meži” darbinieki, gan lūdzot atpazīt bojājumus, gan atrodot tiem piemērotus aizsardzības līdzekļus.

Skolēniem tika dota iespēja būt svarīgu lēmumu pieņēmējiem – viņi nekoptā jaunaudzē noteica, kuri kociņi būtu jānocērt atbilstoši labas mežsaimniecības praksei, lai spēcīgākajiem dotu iespēju izaugt par kvalitatīviem nākotnes kokiem.

Pārgājiena noslēgumā skolēni  no dēļiem būvēja īpašo Leonardo da Vinči koka tiltu. Tas nav parasts tilts, tā būvniecībā neizmanto naglas, skrūves vai jebkādus citus palīgmateriālus. Katram bija iespēja iepazīt koksnes izmantošanas plašās iespējas un padomāt, kas no koka ir viņu pašu mājās.