Home » Bez tēmas » Labdarības akcija noslēgusies

Labdarības akcija noslēgusies

Skolēnu pašpārvaldes kabinets decembra pirmajā pusē arvien vairāk sāka atgādināt Rūķu darbnīcu. Lielākas un mazākas dāvaniņas, ko gādājuši skolēni, viņu vecāki, skolas darbinieki un pedagogi, saplūda vienuviet.

Šogad dāvanu gādāšana bija ļoti mērķēta – katrs zināja, ko viņš vēlas iepriecināt – sirmgalvi, mazu bērnu vai pusaudzi. Sadarbībā ar biedrību “Laiks jauniešiem” dāvaniņas nu nokļuvušas pie adresātiem.

Paldies akcijas dalībniekiem par dāsnumu, izdomu un aktivitāti!