Home » Bez tēmas » Baltais koncerts sirsnīgi noslēdz pirmo pusgadu

Baltais koncerts sirsnīgi noslēdz pirmo pusgadu

Baltais koncerts pirms skolēnu ziemas brīvlaika ir sena mūsu skolas tradīcija. Šajā muzikāli- dzejiski – dejiski emocionālajā stundā zālē pulcējas labinieki, viņu vecāki un vecvecāki, kā arī skolotāji – seniori. Uz skatuves – kori, ansambļi, mūziķi, runātāji, dejotāji. Priekšnesumu veidotāji – ineteršu grupu skolotāji bija ļoti centušies arī šogad. Koru un zēnu ansambļa pavēlniece skolotāja Ilze Bērziņa kopā ar koncertmeistari Eviju Bonāti, mazo dziedātāju pedagoģe Inga Bukša, skatuves runas pedagoģe Gunta Spure un citi bija radījuši skaistus mirkļus arī šogad. Iepriecināja arī 7.a klases zēnu priekšnesums, kā arī mazie eņģeļi no 4.a klases (sk.Aija Dūmiņa). Pasākumu vadīja Endijs Rotšteins un Anna Kristīne Pātaga- 9.a klases skolēni. Direktors Jānis Rumba apsveica tos skolēnus, kam liecībās augstākie vērtējumi.

Laimīgu un mierīgu Jauno gadu vēlam visai skolas saimei – skolēniem, vecākiem, pedagogiem un skolas darbiniekiem!