Home » Bez tēmas » Patiesi stāsti par bailēm un brīvību. Barikāžu laiku pieminot

Patiesi stāsti par bailēm un brīvību. Barikāžu laiku pieminot

Janvāris – mēnesis, kad pieminam un atceramies, kā pirms 32 gadiem tika sargāta un nosargāta mūsu brīvība. Mūsu skolas skolēniem šo laiku lemts saprast un izzināt tikai no savu vecāku, vecvecāku, skolotāju stāstiem un atmiņām.

Šogad 6.-9.klašu skolēniem bija iespēja sastapt un uzklausīt divus Barikāžu laika notikumu aculieciniekus. 19.janvārī ar  savu pieredzi un pārdomām par janvāra notikumiem stāstīja vēsturnieks un pedagogs Dainis Cipulis. Viņa stāstījums bija veidots kā ceļojums laikā starp Baltijas tautu cīņu par savu brīvību pirms vairāk nekā 30 gadiem un tagad notiekošo Ukrainas tautas neatkarības cīņu karā ar Krieviju. Kopā ar jauniešiem D.Cipulis meklēja līdzības šajos abos vēsturiskajos procesos. Stāstījums bija personiskās pieredzes caurvīts, kā arī balstīts vēsturiskos faktos. D.Cipulis pastāstīja jauniešiem arī par pasaules lielvalstu līderiem, liekot tos atpazīt 30 gadus senās fotogrāfijās. Kā atzina skolēni, tas bija pārsteidzoši un interesanti.

Tieši Barikāžu piemiņas dienā – 20.janvārī skolā viesojās vēsturnieks, arheologs, LU Latvijas Vēstures institūta pētnieks, profesors, vēstures zinātņu doktors Guntis Zemītis. Šo erudīto cilvēku ar mūsu pilsētu  saista arī skolas gaitas  Bauskas 1.vidusskolā. Viesis izsmeļoši un emocionāli, dienu pa dienai kopā ar 7.-9.kl. skolēniem vēlreiz izdzīvoja skaudrās 1991.gada janvāra dienas. Tas bija stāsts par notikumiem, bailēm, nāvi un brīvības cenu. Savas nodarbības beigās G.Zemītis aicināja jauniešus būt gudriem, neturēt “tukšu galvu”, lai tajā nevarētu ieliet melīgu informāciju. Brīvība nepienākas par velti, mūsu laikabiedri un priekšteči par to ir maksājuši dārgu cenu, sacīja lektors. Šis laiks ar notikumiem Ukrainā parāda, ka brīvība nav pašsaprotama, mums jābūt gataviem aizsargāt savu tautu un tās vērtības. To novēlam saprast arī mūsu jauniešiem.

Paldies abiem viesiem par patiesajiem stāstiem un skolēniem veltīto laiku!