Home » Bez tēmas » Vai proti glīti rakstīt?

Vai proti glīti rakstīt?

1.-4.klašu skolēnu vidū ir daudzi ar lielu pacietību un glītu rokrakstu. 31.janvārī, kad mazāko klašu skolēni pārbaudīja savu rakstītprasmi, tas tapa redzams jo īpaši. Tas nebija ne pārbaudes darbs, ne kontroldarbs, bet nu jau par tradīciju kļuvušais glītrakstīšanas konkurss. To  jau otro gadu organizē sākumskolas MK vadītāja Inta Šarikova kopā ar sākumskolas skolotājām. Katra klase saņem vecumposmam un prasmēm atbilstošu tekstu, kas glīti jāuzraksta. Vērtēšanā piedalās gan klasesbiedri, gan skolotāji, gan citu klašu skolēni. Par “vērtīgākajiem” darbiem kļūst tie, kas saņem visvairāk zelta zvaigznīšu. Par konkursu 3.b klasē stāsta skolotāja Māra Gulbe : “Visi ļoti centīgi un rūpīgi rakstīja tekstu par Ezi. Novērtējumu ar zvaigznītēm sniedza 6.a un 5.b klases skolēni, kā arī skolotājas I. Mašale un D. Ālmane. Visi ieguva pa vismaz vienai zvaigznītei, bet bija trīs labākie. 3.vieta un 8 zvaigznītes Žaklīnai Žizenai, 2.vieta un 12 zvaigznītes Mikam Miķelim Melnim. Glītākā rokraksta īpašnieks, 1.vietas ieguvējs ar 15 zvaigznītēm, ir Mareks Jakubelovičs, kura rokraksts ir skaists arī ikdienā.” 2.b klasē konkursā laurus plūca Odrija Ķivere, Elizabete Upelniece un Maija Sirmane.  4. a klasē skolotāja Aija Dūmiņa priecājas par visu bērnu glīto rakstīšanu, tomēr klasesbiedri domā, ka vislabāk raksta Heidija Vītola. Savukārt 4.b klasē visvairāk zvaigznīšu nopelnījusi Amēlija Visocka. 1.c klasē Alise Seškēna saņēma klases simpātiju balvu par savu izcilo rokrakstu. Uzvarētāji ir arī citās klasēs.

I.Šarikova uzteic skolēnus par glītajiem darbiem un secina, ka rakstītprasmei ir ļoti liela nozīme pilnvērtīgā mācību procesā, tālab tā jācenšas izkopt visdažādākajos veidos, viens no tiem – šis konkurss.