Home » Bez tēmas » Ieskandinām Dzeltenā Zemes Suņa gadu

Ieskandinām Dzeltenā Zemes Suņa gadu

1-4.klašu Ziemassvētku gaidīšanas pasākumi notika 21.decembrī. 4.klašu skolēni un viņu skolotājas organizēja svētku norisi. Pār nākamā gada iespējām, raugoties no horoskopu viedokļa, vēstīja “Peles”no 4.b klases un “Suņi”no 4.a. Izrādās, nākamais būs Dzeltenā Zemes Suņa gads. 1.a klase bija pārtapuši par baltām, rātnām kaziņām, bet 1.b bija lāči. 2.a klases skolēni bija iestudējuši ludziņu par Piparkūkas piedzīvojumiem, bet 2.b klase mācīja dejot ča-ča-ča. 3.a klases tīģerēni visus uzjautrināja ar deju, bet 3.b bija pirāti. Skanēja dziesmas, dzejoļi un laba vēlējumi. Tik daudz dažādu masku skolas zālē sen nebija redzēts! Paldies vecākiem, kas palīdzēja maskām tapt!

Arī 5.-9.klašu skolēni 21.decembrī pulcējās uz koncertu, ko sniedza viņu līdzaudži, dažādu interešu izglītības grupu dalībnieki. 5.-9.klašu koris, skatuves runas un teātra dalībnieki, meiteņu un zēnu ansambļi, instrumentālu skaņdarbu izpildītājas Klēra un Gerda radīja svētku noskaņu. Visiem skaistus svētkus vēlēja skolas direktors Jānis Rumba. Daudzi skolēni  saņēma atzinības rakstus un diplomus par panākumiem mācībās un ārpusstundu aktivitātēs. Ieskaties fotomirkļos!