Home » Bez tēmas » Gadu noslēdz Baltais koncerts

Gadu noslēdz Baltais koncerts

Tradicionāls gada noslēguma pasākums skolā vienmēr ir Baltais koncerts, kas pulcē skolēnu vecākus un skolas bijušos skolotājus un darbiniekus. Tajā skan izjusti priekšnesumi. Tos veido koru, ansambļu, dzejas runātāju un solistu uzstāšanās. Skan arī instrumentāli skaņdarbi. Priecājāmies satikt skolotājus Inesi Cepli, Agru Rūtenbergu, Oskaru Spali, ilggadējo skolas darbinieku Jāni Apsi un citus. Kā jau ierasts, mākslas interešu grupa bija veidojusi sirsnīgus apsveikumus viesiem. Šajā dienā skolēni saņēma liecības un devās divu nedēļu brīvdienās, lai satiktos 8.janvārī. Laimīgu Jauno gadu!