Home » Bez tēmas » Skatuves runas konkurss skolā

Skatuves runas konkurss skolā

.. notika 23.janvārī. Tajā piedalījās 1.-6.klašu skolēni M.Kanāns, Z.L. Zunda, S.Rasa, E.Tribe, R.Zaharčenoks, K.J.Purviņš, E.Savicka, M.L.Šneidere-Zegnere, M.Kārkla, A.Kalderauska, P.Druviņa, E.Ābele un S.Pole. Skolēnu sniegumu vērtēja žūrija (R.Bruģe, G.Spure, I.Briede).  Dzejoļu tematika bija visdažādākā – no nopietniem dzejoļiem par dabas skaistumu, tēvzemes mīlestību līdz humoristiskiem stāstiņiem dzejā. Uz novada skatuves runas konkursu, kas notiks 13.februārī, ceļazīmi saņēma Zane Lea Zunda, Evelīna Tribe, Ralfs Zaharčenoks, Kristers Juris Purviņš un Sendija Pole. Novada konkursā šiem skolēniem būs jārunā gan dzejolis, gan prozas fragments. Vēlēsim viņiem pacietību, gatavojoties svarīgajai uzstāšanās reizei!