Home » Bez tēmas » Atjautīgā matemātika

Atjautīgā matemātika

25.janvārī notika pasākums ar šādu nosaukumu, kurā piedalījās visi 3.-4.klašu skolēni. Pasākuma mērķis bija ne tikai demonstrēt labas matemātikas zināšanas, bet arī novērtēt uzmanības, loģikas un atjautības nozīmi. Piemēram, no 6 kociņiem jāsaliek viens metrs. Bija jāizdomā, kā to asprātīgi izdarīt. Bija arī citi atjautības uzdevumi, kurus pārbaudīja praksē. Vajadzēja darboties arī praktiski – salikt kvadrātu no ģeometriskām figūrām u.c. Katra klase saņēma nelielu uzmundrinājuma dāvaniņu un pateicību. Galerijā Tev arī daži atjautības uzdevumi!