Home » Bez tēmas » Noslēgusies 46.starptautiskā bērnu mākslas konkursa “Lidice 2018” Latvijas kārta

Noslēgusies 46.starptautiskā bērnu mākslas konkursa “Lidice 2018” Latvijas kārta

Konkursam tika iesūtīti 1256 darbi no 54 Latvijas novadiem un pilsētām, darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota žūrija: žūrijas komisijas priekšsēdētāja – māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Grafikas kolekcijas glabātāja Valda Knāviņa; žūrijas komisijas locekļi: Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane un vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene, Rīgas Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” studijas “Mozaīka” vadītāja, Starptautiskā bērnu mākslas konkursa “Lidice” Čehijā žūrijas komisijas locekle Ilze Rimicāne.

Konkursa noslēguma posms un galvenā izstāde tiek rīkota Čehijā, un uz to ceļo bērnu darbi, kas ieguvuši visaugstāko novērtējumu savā valstī. Katru gadu bērni konkursam veido darbus par kādu konkrētu tēmu, un tā kā UNESCO 2018.- 2028.gadu pasludinājusi par Starptautisko desmitgadi “Ūdens ilgtspējīgai attīstībai”,46.starptautiskā bērnu mākslas izstāde konkurss „LIDICE 2018” ir veltīta tēmai “Ūdens”. Ūdens kā dzīvības avots; kā dabas elements un tā dažādās formas; ūdens dabā, pilsētā un mājās; ūdens un dzīvība tajā; ūdens transports un saimniecība; ūdens dziedināšanai un izklaidei; dzīve pie ūdeņiem; ūdens pasakās un mitoloģijā.
Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 178 darbi, no tiem 2 ir no Bauskas novada  Mūsu skola var lepoties ar Evelīnas Burmistrovas darbu ”Pie ūdenskrituma” , kurš arī izvirzīts tālākam konkursam Čehijā. Pateicības dāvanu un atzinības rakstu Evelīna saņēma konkursa apbalvošanas ceremonijā atjaunotajā VEF kultūras pilī. Pasākuma organizatori bija parūpējušies par radošu koncertu, kas saucās “Pikniks pie ezera”, kurā varēja piedalīties arī paši konkursa dalībnieki.

Skolotāja Daiga Sējēja, stāstot par šo notikumu, priecājas par Evelīnas sasniegumu. Paldies skolotājai par ierosmi un darbu!