Home » Bez tēmas » Skolā salido skolēni

Skolā salido skolēni

3.septembrī skolas pagalms pielidoja ar lieliem un maziem putnēniem- skolas bērniem un viņu vecākiem. Latvijas simtgades gadā skolas gaitas Bauskas pilsētas pamatskolā uzsāka 34 pirmklasnieki, kurus mācīs un lolos skolotājas L.Purena un A.Orlova. Svinīgajā Zinību dienas pasākumā mazie tika uzņemti skolas saimē.  Uzrunājot skolēnus un vecākus, direktors Jānis Rumba vēlēja visiem prasmi sadarboties, būt pozitīvā mijiedarbībā, lai mācību process būtu veiksmīgs. Direktora vietniece Anna Dupure ieskicēja šī mācību gada svarīgākās prioritātes un jaunumus, raksturoja projektus, kurā skola turpinās un sāks darboties – tie ir projekti mācību darba atbalstam un karjeras izglītībai. Vecāku vārdā runāja skolas padomes priekšsēdētāja Līga Druviņa. Tradicionāli skolēnus sveica arī 9.a kl. audzinātāja K.Kondrotaite un 1.b kl. skolotāja A.Orlova. Rebeka Zotova un Dāvids Burmistrovs, kuriem šājā skolā pēdējā Zinību diena,  izteica asprātīgus novēlējumus visu klašu skolēniem. Ar dziesmām klātesošos priecēja skolotājas I.Bukšas vadītais ansamblis, skolotājas G.Spures audzēkņi Kristers un Ralfs runāja dzejoļus, bet deju kolektīvs S.Zemītes vadībā izdejoja tautas dejas. Skolas himnu izjusti dziedāja Endijs Rotšteins. Pie skolas karoga gods stāvēt bija Klērai, Ievai, Dāvidam, Paulai, Zanei un Alenam no 9.klases. Visi kopīgi atšifrējām, kāda šajā mācību gadā būs mūsu skola. Tā būs Saprotoša, Krāsaina, Oriģināla, Labestīga un Atjaunota. Lai tas tā būtu, visiem kopā čakli jāstrādā. Lai mums izdodas!