Home » Bez tēmas » Gandrīz 100 aktivitātes KARJERAS NEDĒĻĀ

Gandrīz 100 aktivitātes KARJERAS NEDĒĻĀ

Šogad mūsu skolā tradicionālā Karjeras nedēļa noritēja vienlaicīgi ar skolas simtgades pasākumiem. Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros rīkotajā novada pasākumā “Iepazīstam profesijas kopā ar speciālistiem” piedalījās 9.b klases jaunieši. Viņi izmantoja iespēju uzzināt vairāk par karavīra, ugunsdzēsēja, ārsta, mērnieka, žurnālista un zemkopja darbu, tiekoties ar šo profesiju pārstāvjiem. skolotāja Gunta Kisiļeva stāsta: ” Bija iespēja dzirdēt Bauskas domes priekšsēdētāja A.Jātnieka stāstījumu par savu zemnieku saimniecību, par profesijām, kas saistītas ar lauksaimniecību. Tālāk ar savu karjeras izaugsmi iepazīstināja Izglītības nodaļas vadītāja. Interesantus faktus varēja uzzināt pat ugunsdzēsēja profesiju. Vissaistošākais bija stāstījums par karjeras iespējām Latvijas bruņotajos spēkos, kur pēc tam interaktīvā veidā visiem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas. 10 uzmanīgākie un zinošākie klausītāji saņēma nelielas balviņas, tai skaitā arī 9.a klases skolnieki M.Pinte un A.Petkevičš.”

Piektdien, 18.oktobrī visās klasēs notika Karjeras stunda. Uz šo nodarbību ieradās skolas absolventi un skolēnu vecāki. Skolēni ar interesi uzklausīja viesu stāstījumus par savām gaitām Bauskas pamatskolā un turpmāko izglītošanos pēc tam. Daudzveidīgs bija arī izzināto profesiju klāsts. Teju vai visi viesi atzina, ka nu nākas apgūt vēl vienu profesiju – pedagogs, jo jāstājas klases priekšā, un pat tikai uz vienu mācību stundu tas nebūt nav viegli! Paldies par drosmi un skolēniem un skolai veltīto laiku sakām uzņēmējam Armandam Burmistrovam, Kristīnei Lakstīgalai, medmāsai Intai Rēbukai, Edgaram Jansonam, Artūram Kampiņam, Danai Bulai, juristei Kristīnei Rigastei- Čapai, konditorei Baibai Šēniņai, Liānai Marcinkus, pedagoģēm Baibai Apšānei, Gaļinai Ailei un Rozei Bruģei, mūzikas terapeitam Jānim Rotšteinam, NBS karavīram Jānim Urbanovičam, loģistikas speciālistei Endijai Cerai, pavāriem Reinim Krūmiņam un Rita Silinevičai, NMPD darbiniekam Osvaldam Blaudumam, psiholoģei un uzņēmējai Andrai Katkevičai, inženierei Sintijai Ponomarjovai, pirmsskolas pedagoģei Anetei Bēkai – Hegenbartei, projektu vadītājam Sandim Polovko un jūrniekam Artim Sūnam. Vienmēr būsiet gaidīti ciemiņi mūsu skolā!