Home » 2019 » September

Monthly Archives: September 2019

Saulaina atvasaras rosība par godu Miķelim

Tradicionālais Miķeļdienas tirdziņš 26.septembrī skolas pagalmā bija sasaucis 1.-6.klašu tirdziniekus. Ar dabas veltēm, mājās ceptiem kārumiem un pašdarinātām rotām un dekoriem tirgošanās ritēja pilnā sparā. Šāda aktivitāte notika ar daudzu vecāku un vecvecāku atbalstu, par ko viņiem sirsnīgs paldies! Par šīs dienas sportiskajām aktivitātēm rūpējās skolēnu pašpārvaldes dalībnieki – 8.a un 9.b kl. skolēni bija noorganizējuši stafetes un asprātīgus uzdevumus. Skolas priekšā – vēl skaisti zaļojošajā zālienā tapa simbolisks simtnieks. Skaitli no ziediem, lapām, āboliem, kastaņiem un citiem dabas materiāliem veidoja skolēni, vecāki, vecvecāki, skolotāji un tehniskie darbinieki . Tas būs skaists dekors, kas rotās skolu līdz rudens salnām.

27.septembra rīts skolā sāksies ar to, ka skolotājas Rozes Bruģes vadītās teātra grupas dalībnieki viesosies sākumskolas klasēs ar nelielu uzvedumu par Miķeļdienu. Lai visiem skaists un saulains rudens!

 

Arī Tavam vārdam ir dzejolis

Vai zinājāt, ka Jūsu vārdam ir uzrakstīts asprātīgs dzejolis? Par to pārliecinājās 6.b klases skolēni, kuri Bauskas Bērnu bibliotēkā tikās ar dzejnieci un tulkotāju Indru Brūveri-Darulieni. Skolēni uzzināja, ka nav viegli atdzejot no lietuviešu valodas. Dzejniece ar entuziasmu atdzejoja Betijas, Elīzas un Bekijas sacerētos dzejoļus par Bausku, iemācīja daudzus vārdus lietuviešu valodā.Šis pasākums bija 18.novadu Grāmatu svētku sirsnīgs sākums, kam sekoja tikšanās ar citiem Latvijā pazīstamiem cilvēkiem Bauskas Kultūras centrā. (Informē skolotāja Dina Ālmane)

Kā uzzīmēt mīlīgu cilvēkēdāju?

Atbildi uz šo jautājumu meklēja mūsu skolas 3.klašu skolēni kopā ar grāmatu ilustratori, mākslinieci Olgu Gogoli (Latvijas Mediji). Tikšanās un mācībstunda viņas vadībā notika 18. Novadu Grāmatu svētku ietvaros.

Māksliniece stāstīja par grāmatu ilustrāciju tapšanu, maketēšanu, dažādām niansēm, kas jāievēro, veidojot zīmējumus un sadarbojoties ar grāmatizdevējiem. Tikai ar acs kaktiņu bērni varēja palūkoties uz jaunas grāmatas ilustrācijām, ko neviens vēl nav redzējis. Šobrīd māksliniece zīmē ilustrācijas grāmatiņai par Runci Zābakos. Pati interesantākā bija nodarbības praktiskā daļa, kad bērni redzēja, kā top zīmējums, saņēma arī dažādus padomus, lai zīmējumi būtu  interesanti un rūpīgi izstrādāti. Kopā ar bērniem tika veidots Cilvēkēdāja tēls. Soli pa solim Cilvēkēdājs ieguva ķermeņa aprises, apģērbu un arī raksturu. Māksliniece skaidroja, ka bērnu grāmatu tēliem jābūt tādiem, lai lasītājiem būtu interesanti, bet nebūtu bail no tiem. Laikam arī tādēļ kopīgi zīmētais Cilvēkēdājs iznāca tāds diezgan vientuļš, lācīgs un mīlīgs.

Skolotājas B.Apšāne un I.Šarikova priecājas, ka bērniem bija iespēja uzzināt, kā top grāmatu ilustrācijas, jo, gatavojoties 3.klases Valsts pārbaudes darbam, skolēniem jāprot pastāstīt par grāmatu, ko lasa. Tagad tas viņiem būs daudz vieglāk!

Paldies māksliniecei Olgai Gogolei par mūsdienīgo mācību stundu un – gaidīsim jauno grāmatiņu par Runci!

Iepazīst kuģa mehāniķa profesiju

19.septembrī projekta “Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika pasākums “Ar jūrniecību saistītās profesijas”. Par tām tikšanās laikā stāstīja profesionāls kuģu mehāniķis ar 25 gadu darba pieredzi Artis Sūna. 9.klases skolēniem  bija ļoti interesanti gan klausīties izsmeļošā un detalizētā stāstījumā par šo profesiju, gan aplūkot attēlos redzamos kuģu dzinējus. Devītos interesēja gan izglītības iegūšanas iespējas, gan jautājumi par jūrnieku darba pienākumiem, personas iezīmēm,  sadzīvi un ikdienu. Liels pārsteigums bija dzirdēt, ka ar jūrniecību saistīto profesiju veicējiem ļoti svarīga ir psiholoģiskā noturība un prasme strādāt komandā. Protams, ļoti būtiskas ir labas matemātikas, fizikas un svešvalodu zināšanas.  A.Sūna stāstīja par darba ritmu, prombūtni no tuvajiem cilvēkiem, valstīm , uz kurām kuģojis, par karjeras iespējām no parasta mehāniķa līdz vecākajam mehāniķim. Skolēnus interesēja arī riski šajās profesijās, viesis pastāstīja par vairākām bīstamām situācijām, ko nācies piedzīvot. Skolēni atzina, ka bijis interesanti klausīties par šo jomu. Meitenēm vairāk gribējās zināt par romantisko pusi – valstīm, ko apceļo, dzīvi uz kuģa. Savukārt zēni analizēja, cik paši piemēroti šai profesijai. Emīls secina: “Šis darbs nav man domāts!”. Kaspars saka, ka viss stāstītais bija vērtīgs, īpaši darba “plusi un mīnusi”,  bet Daniels saka, ka  ieguvis lielāku izpratni par jomu, kurā plāno turpmāk izglītoties.  Paldies Artim Sūnam par skolēniem veltīto laiku un zināšanām. Vēlēsim viņam labu ceļavēju reisā, kurā viņš drīzumā atkal dosies!

 

 

 

 

Raksta dzejoļus Bauskai

Septembris ir Dzejas mēnesis, kad skolās, parkos un kultūras iestādēs dzejnieki lasa savus dzejoļus. Arī Bauskā, Saules dārzā, 11. septembrī savus svētkus svinēja dzeja. Šogad Dzejas dienu tēma mūspusē bija Bauskai- 410. Dzeju lasīja mūsu pilsētas dzejnieces, bet visjaukākie bija skolu jauniešu rakstītie un pašu lasītie dzejoļi. Mūsu skolas 6.b un 7.b klases skolēni runāja savus dzejoļus, ko klausītāji atzina par interesantiem un patriotiskiem. Skanēja dziesmas Mārtiņa Jātnieka izpildījumā, folkloras kopas ar savām dziesmām radīja jauku noskaņu. Lepojamies ar saviem jaunajiem dzejniekiem!

Vecpilsētas svētkos viesojas arī skolas pagalmā

Mūsus skolas skolēni un pedagogi arī šogad piedalījās Bauskas vecpilsētas pagalmu un Putras godēšanas svētkos. Par to, lai mūsu pagalmā valdītu rosība un apmeklētājiem būtu interesanti, gādāja 5.klašu skolēni kopā ar audzinātājām Elīnu Melderi un Kristīnu Kondrotaiti. Kopīgi tika veidots skolas simtgades apsveikumu stends (paldies skolotājām Rozei Bruģei un Baibai Apšānei!). Vairāki skolēni bija sagatavojuši dažādus tirgojamus kārumus, ko piedāvāt svētku dalībniekiem.

Simtais mācību gads sācies!

Spirgts rīta vējš Bauskas pilsētas pamatskolas pagalmā 2.septembrī apgāzis vāzi ar ziediem un atpūtis uz skolu visus, kam jāsāk un jāturpina skolas gaitas tieši šeit un tieši tagad – skolas simtajā gadā. Skolā šogad mācīsies  vairāk nekā 320 skolēnu 18 klašu komplektos. Pirmklasnieki par savām skolas mammām sauks skolotājas Aiju Dūmiņu un Ingu Grundmani, savukārt piektklasniekus “lielās” skolas dzīvē pavadīs audzinātājas Elīna Meldere un Kristīna Kondrotaite. Uzrunājot skolēnus, viņu vecākus un skolotājus, skolas direktors Jānis Rumba ieskicēja jaunā mācību gada aktualitātes – skolā apgūstamās izglītības programmas, skolas dalību dažādos projektos, interešu izglītības prioritātes. Direktors iepazīstināja arī ar izmaiņām pedagogu kolektīvā.

Zinību dienas pasākumu vadīja skolotāja Iluta Soma, par muzikālo noformējumu rūpējās Ilze Bērziņa un Inga Bukša – dziedāja 2.klašu un zēnu ansambļi. Gods dziedāt skolas himnu bija Reinim Grosbardam. Skolas karogs bija šī gada devītklasnieku – Arvja Sūnas, Elizabetes Līcītes un Nikolas Ābeles gādībā. Sirsnīgas dzejas rindas skandēja Arneta Hegenbarte –  Petrika un Gabriels Ruslans Ciprus. Lielo skolas saimi uzrunāja arī vecāku pārstāve Liene Aņūne. Izskanēja  skolotājas Aijas Dūmiņas un 6.a klases skolnieka Pētera Vinogradova duets – R.Kaupera “Mana dziesma”. Devīto klašu vārdā runāja skolotāja Gunta Kiseļeva, skolēni Betija Upelniece, Keita Asone, Gundars Rēbuks un Roberts Neimanis. Pirmklasniekiem un visai pārējai skolas saimei pirmo šī gada mācību stundu iezvanīja Jorens Maskals.

Lai mums visiem kopā izdodas šo mācību gadu ierakstīt skolas vēsturē ar labām sekmēm mācībās, saturīgu ārpustundu laiku  un cieņu pret savas skolas simtgadu pagātni!