Home » 2019 » September

Monthly Archives: September 2019

Iepazīst kuģa mehāniķa profesiju

19.septembrī projekta “Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika pasākums “Ar jūrniecību saistītās profesijas”. Par tām tikšanās laikā stāstīja profesionāls kuģu mehāniķis ar 25 gadu darba pieredzi Artis Sūna. 9.klases skolēniem  bija ļoti interesanti gan klausīties izsmeļošā un detalizētā stāstījumā par šo profesiju, gan aplūkot attēlos redzamos kuģu dzinējus. Devītos interesēja gan izglītības iegūšanas iespējas, gan jautājumi par jūrnieku darba pienākumiem, personas iezīmēm,  sadzīvi un ikdienu. Liels pārsteigums bija dzirdēt, ka ar jūrniecību saistīto profesiju veicējiem ļoti svarīga ir psiholoģiskā noturība un prasme strādāt komandā. Protams, ļoti būtiskas ir labas matemātikas, fizikas un svešvalodu zināšanas.  A.Sūna stāstīja par darba ritmu, prombūtni no tuvajiem cilvēkiem, valstīm , uz kurām kuģojis, par karjeras iespējām no parasta mehāniķa līdz vecākajam mehāniķim. Skolēnus interesēja arī riski šajās profesijās, viesis pastāstīja par vairākām bīstamām situācijām, ko nācies piedzīvot. Skolēni atzina, ka bijis interesanti klausīties par šo jomu. Meitenēm vairāk gribējās zināt par romantisko pusi – valstīm, ko apceļo, dzīvi uz kuģa. Savukārt zēni analizēja, cik paši piemēroti šai profesijai. Emīls secina: “Šis darbs nav man domāts!”. Kaspars saka, ka viss stāstītais bija vērtīgs, īpaši darba “plusi un mīnusi”,  bet Daniels saka, ka  ieguvis lielāku izpratni par jomu, kurā plāno turpmāk izglītoties.  Paldies Artim Sūnam par skolēniem veltīto laiku un zināšanām. Vēlēsim viņam labu ceļavēju reisā, kurā viņš drīzumā atkal dosies!

 

 

 

 

Raksta dzejoļus Bauskai

Septembris ir Dzejas mēnesis, kad skolās, parkos un kultūras iestādēs dzejnieki lasa savus dzejoļus. Arī Bauskā, Saules dārzā, 11. septembrī savus svētkus svinēja dzeja. Šogad Dzejas dienu tēma mūspusē bija Bauskai- 410. Dzeju lasīja mūsu pilsētas dzejnieces, bet visjaukākie bija skolu jauniešu rakstītie un pašu lasītie dzejoļi. Mūsu skolas 6.b un 7.b klases skolēni runāja savus dzejoļus, ko klausītāji atzina par interesantiem un patriotiskiem. Skanēja dziesmas Mārtiņa Jātnieka izpildījumā, folkloras kopas ar savām dziesmām radīja jauku noskaņu. Lepojamies ar saviem jaunajiem dzejniekiem!

Vecpilsētas svētkos viesojas arī skolas pagalmā

Mūsus skolas skolēni un pedagogi arī šogad piedalījās Bauskas vecpilsētas pagalmu un Putras godēšanas svētkos. Par to, lai mūsu pagalmā valdītu rosība un apmeklētājiem būtu interesanti, gādāja 5.klašu skolēni kopā ar audzinātājām Elīnu Melderi un Kristīnu Kondrotaiti. Kopīgi tika veidots skolas simtgades apsveikumu stends (paldies skolotājām Rozei Bruģei un Baibai Apšānei!). Vairāki skolēni bija sagatavojuši dažādus tirgojamus kārumus, ko piedāvāt svētku dalībniekiem.

Simtais mācību gads sācies!

Spirgts rīta vējš Bauskas pilsētas pamatskolas pagalmā 2.septembrī apgāzis vāzi ar ziediem un atpūtis uz skolu visus, kam jāsāk un jāturpina skolas gaitas tieši šeit un tieši tagad – skolas simtajā gadā. Skolā šogad mācīsies  vairāk nekā 320 skolēnu 18 klašu komplektos. Pirmklasnieki par savām skolas mammām sauks skolotājas Aiju Dūmiņu un Ingu Grundmani, savukārt piektklasniekus “lielās” skolas dzīvē pavadīs audzinātājas Elīna Meldere un Kristīna Kondrotaite. Uzrunājot skolēnus, viņu vecākus un skolotājus, skolas direktors Jānis Rumba ieskicēja jaunā mācību gada aktualitātes – skolā apgūstamās izglītības programmas, skolas dalību dažādos projektos, interešu izglītības prioritātes. Direktors iepazīstināja arī ar izmaiņām pedagogu kolektīvā.

Zinību dienas pasākumu vadīja skolotāja Iluta Soma, par muzikālo noformējumu rūpējās Ilze Bērziņa un Inga Bukša – dziedāja 2.klašu un zēnu ansambļi. Gods dziedāt skolas himnu bija Reinim Grosbardam. Skolas karogs bija šī gada devītklasnieku – Arvja Sūnas, Elizabetes Līcītes un Nikolas Ābeles gādībā. Sirsnīgas dzejas rindas skandēja Arneta Hegenbarte –  Petrika un Gabriels Ruslans Ciprus. Lielo skolas saimi uzrunāja arī vecāku pārstāve Liene Aņūne. Izskanēja  skolotājas Aijas Dūmiņas un 6.a klases skolnieka Pētera Vinogradova duets – R.Kaupera “Mana dziesma”. Devīto klašu vārdā runāja skolotāja Gunta Kiseļeva, skolēni Betija Upelniece, Keita Asone, Gundars Rēbuks un Roberts Neimanis. Pirmklasniekiem un visai pārējai skolas saimei pirmo šī gada mācību stundu iezvanīja Jorens Maskals.

Lai mums visiem kopā izdodas šo mācību gadu ierakstīt skolas vēsturē ar labām sekmēm mācībās, saturīgu ārpustundu laiku  un cieņu pret savas skolas simtgadu pagātni!