Home » 2023 » May » 22

Daily Archives: May 22, 2023

Salīdzinām Lietuvas un Latvijas izglītības saturu un metodes

19. maijā mūsu skolas pedagogi devās uz Lietuvu, kur Pasvales Levens pamatskolā notika metodisks seminārs. Ar Levens pamatskolu mūs saista senas draudzības saites, esam bijuši līdzās skolu svinīgos brīžos, sporta sacensībās un skolotāju izglītojošos pasākumos. Tā šoreiz pēc ilgāka pārtraukuma notika izglītojoša tikšanās. Tā sākās ar abu kolektīvu kopīgu sarunu par izglītības aktualitātēm abās valstīs un skolās. Mūsu novadau pārstāvēja Bauskas novada Izglītības nodaļas metodiķe Solveiga Gudkova, uzklausījām Levens pamatskolas direktori Linu Jarickaiti Rauckienei un viņas vietnieci. Pēc tam pedagogi devās uz kopīgām praktiskām nodarbībām pa jomām -latviešu un lietuviešu val.,soc. zinības,vēsture; matemātika,dabaszinātnes; mūzika, māksla,tehnoloģijas, sports; svešvalodas; atbalsts audzēkņiem; sākumskola. Kolēģi apsprieda jomu aktualitātes, atšķirīgo un kopīgo iekļaujošajā izglītībā, mācību saturā dažādos vecumposmos, izglītības reformas īpatnības.

Dienas izskaņā bija sarūpēta arī ģeogrāfiski izglītojoša  izklaide – devāmies orientēšanās spēlē, lai atrastu vairāk nekā 20 objektus Pasvales pilsētā. Arī šis pasākums bija ļoti interesants, jo ieraudzījām šīs Lietuvas mazpilsētas skaistumu un kultūrvēsturiskās vērtības. Paldies lietuviešu kolēģiem par sirsnīgo uzņemšanu un pārdomāto dienas programmu!

 

 

Atzinība Laines un Edija darbam

Raiņa muzejs Preiļu novada Jasmuižā pavasarī 5. un 6. klašu audzēkņiem rīkoja vizuālās mākslas darbu konkursu „Raiņa dzejas atklātne”. Konkursa uzdevums bija izveidot savu īpašo atklātni, ilustrācijai izmantojot kādu no Raiņa dzejoļiem, kurā minēti ziedi vai daba.

Konkursam iesūtīto 462 darbu vidū ievērību izpelnījušās arī mūsu skolas 5.a klases audzēkņu atklātnes. Atzinības raksts piešķirts Edijam Bošam par darbu „Rudens-rūķis” un Lainei Sabājevai par darbu „Mazākais brālis”.

Par skolēnu darba augsto vērtējumu priecīga vizuālās mākslas skolotāja Daiga Sējēja un latviešu valodas skolotāja Ieva Mašale.

Godalgoto skolēnu darbi Raiņa muzejā Jasmuižā būs apskatāmi līdz 25. jūnijam.

“Pastaiga” pa mūzikas un dzejas ceļu

Maijā 8.b klase izmantoja programmas “Latvijas Skolas soma” piedāvājumu, un latviešu valodas un literatūras stunda viņiem bija īpaša – to vadīja Sallija no Imanta Ziedoņa fonda “Viegli”.

Interaktīvajā nodarbībā “Mūzikas un dzejas ceļš” jaunieši diskutēja, rakstīja minimismus, viesojās mūzikas ierakstu studijā un iepazina mūzikas un dzejas mijiedarbību – I. Ziedoņa dzeju un fonda “Viegli” mūziku, kas ierakstīta kopā ar Vidzemes kamerorķestri. Nodarbību caurvija videostāsti, kuros mūziķi Renārs Kaupers un Jānis Holšteins-Upmanis iepazīstināja ar dažādiem faktiem par mūziku, dzeju un dziesmas kā vienota skaņdarba tapšanu.

Jaunieši klausījās, kā skan dažādi mūzikas instrumenti, un piedalījās spēlē  – minēja skaņdarbā izmantotos mūzikas instrumentus. Pats gudrākais izrādījās Raimonds Priluckis, 2. vietu ieguva Markuss Liks, trešais zinošākais – Sergejs Niedra.

Mācību stundu jaunieši vērtē atzinīgi: “Labākais bija tas, ka mēs visi sadarbojāmies”, “Man patika, ka mums visiem (arī nodarbības vadītājai) bija ieslēgta kamera un mēs cits citu redzējām”, “Man ļoti patika, klausoties melodiju, rakstīt dzejoli”, “Bija interesanti uzzināt, kā top dziesma”, “Man ļoti patika sacerēt dzejoli un spēlēt spēli par mūzikas instrumentiem. Es ceru, ka būs vēl tādas stundas”, “Es arī gribētu uzrakstīt dziesmu”, “Šādus pasākumus es gribētu biežāk”, “Nodarbība bija ļoti interesanta, un svarīgākais ir tas, ka visiem bija jautri”.

Skolēni dodas uz Dzintaru koncertzāli

18.maijā skolas mūsu skolas skolēni izmantoja programmas “LATVIJAS SKOLAS SOMA” dāvāto iespēju pabūt rokkoncertā. Tas notika Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē, lielkoncerta nosaukums –  ‘’Tuvu būt’’. Pirms koncerta skolēni devās pastaigā pa Dzintaru pludmali, pilnībā izbaudot saulaino dienu un jūrmalas spirgto gaisu.

Dzintaru koncertzāles apmeklējums daudzies bija pirmo reizi. Vēl jo lielāks prieks bija par koncertā dzirdētajiem māksliniekiem. Pirms šī pasākuma skolotāja Ilze Bērziņa mūzikas stundās ar bērniem bija pārrunājusi tēmas par  par popmūziku, par to, cik dažādi ir rokmūzikas virzieni, par grupu ‘’Sudden Lights’’, Kato un Jāni Šipkēvicu (Shipsea). Par šo informāciju un tās patiesumu tad nu arī varēja pārliecināties, noklausoties koncertu. Protams, ka vislielāko sajūsmu izraisīja iespēja tik tuvu redzēt un dzirdēt visus minētos māksliniekus, bet jo īpaši – Eirovīzijas konkursa dalībniekus – grupu “Sudden Lights”.