Home » Bez tēmas » Zelta, Sudraba un Baltas – kas tās ir?

Zelta, Sudraba un Baltas – kas tās ir?

Mācību gads pagājis. Dokuments, kas to apliecina, ir katras klases beidzēja liecība. 31.maijā pirmie šo dokumentu saņēma labāko atzīmju īpašnieki. Direktors Jānis Rumba pirms kopīgās līnijas rīkoja īpašu Zelta un Sudraba liecību izsniegšanas brīdi. Lai iegūtu Sudraba liecību, vidējais vērtējums tajā – 8 balles, bet Zelta vērta ir tā liecība, kuras vidējais vērtējums ir vismaz 8,5 balles. Tika pasniegtas arī Bauskas uzņēmēju sarūpētās stipendijas. Tās saņēma 6.b klases skolnieces Janīna Šumeiko un Nadīna Šumeiko. 9.klašu skolēni Elvis, Gerda un Endija saņēma pateicības par piedalīšanos novada un valsts olimpiādēs.

Deviņos sākās mācību gada noslēguma pasākums skaistajā, jaunu izskatu ieguvušajā skolas pagalmā. Klašu audzinātāji saņēma skolēnu apbalvojumus, uzslavēja savus skolēnus un izteica vēlējumus pārējiem. Svētku uzrunas teica skolas direktors Jānis Rumba un viņa vietnieces Anna Dupure un Iveta Semjonova. Līdzās panākumu un labo darbu uzskaitījumam tika atgādināts arī par drošības ievērošanu vasaras brīvlaikā. Atzinības saņēma ne tikai skolēni, bet arī skolotāji, kas guvuši panākumus, sagatavojot skolēnus olimpiādēm un konkursiem, kā arī paaugstinājuši savu pedagoģisko kvalifikāciju. Interešu grupu pārstāvji priecēja ar muzikāliem, dzejiskiem un dejiskiem priekšnesumiem. Pasākums noslēdzās ar jautru rokenrolu 3.a klases un skolotājas Aijas Dūmiņas vadībā. Vasara ir iedancota, lai dzīvo brīvlaiks! Lai visiem tas saturīgs, uzkrājot spēkus nākamajam mācību cēlienam Latvijas simtgadē!