Home » Bez tēmas » Dzejas dienās šogad – par Imantu Ziedoni

Dzejas dienās šogad – par Imantu Ziedoni

Ikgadējais Dzejas dienas pasākums pie Plūdoņa pieminekļa Saules dārzā bija veltīts dzejniekam Imantam Ziedonim. To organizēja Bauskas Centrālā bibliotēka sadarbībā ar novada izglītības iestādēm un Kultūras centru. Arī mūsu skolas 5., 6. un 9.klašu skolēni tajā piedalījās. Mazākie veidoja dzejniekam veltītas ziedu kompozīcijas. 6.b klases (skolotāja I.Mašale) kompozīcija tika atzīta par oriģinālāko. Tajā ar dabas materiāliem bija izveidota Latvijas kontūra, ko apceļo simbolisks velosipēds, to bija darinājis Ralfs. 5.b klase kopā ar skolotāju D.Ālmani bija izveidojuši simbolisku Ziedoņa galvu. Pasākuma dalībnieki noklausījās Imanta Ziedoņa dzejas un pasaku uzvedumus, muzikālos priekšnesumus, piedalījās dažādās darbnīcās, aplūkoja grāmatu izstādi.

Dzejas dienas otrajā daļā devītie kopā ar citu skolu vienaudžiem tikās ar fonda “Viegli” aktīvistu, mūziķi un radošu personību  Enriko Podnieku.

I.Ziedoņa fonds „VIEGLI” apvieno Latvijā zināmus mūziķus un māksliniekus, kuru misija ir : „LATVIJA IR BRĪNUMSKAISTA ZEME, BET SKAISTAJAM JĀPALĪDZ PARĀDĪTIES”.

Mūziķis prata tikšanos pārvērst sirsnīgā sarunā par Ziedoni, mūziku un mums pašiem Latvijā. Enriko ir Bauskas pilsētas pamatskolas absolvents, viņš ar smaidu un pateicību atcerējās skolas gadus un vēlēja jauniešiem būt emocionāliem, pozitīviem un atvērtiem, apceļot Latviju. Vairāku novada skolu skolēni bija iestudējuši Imanta Ziedoņa dzejas kompozīcijas. Pasākuma vadītāja skolotāja V.Cerusa ieskicēja I.Ziedoņa personības krāsainās šķautnes, bet BVĢ skolotāja I.Graudiņa aicināja ieklausīties dzejas rindās par mīlestību un pasaules dažādību. Mūsu 9.a klases sniegumu lieliski papildināja Klēras flautas spēle un Andas koklēšana, savukārt Zane, Markuss, Raimonds, Alens un Normunds izjusti skandēja dzeju. 9.b klasē Ziedoņa dzejas pasaulē vairāk bija iedziļinājušies Ralfs, Rebeka, Amanda, Samanta, Keitija. Noslēgumā visi dalībnieki vienojās kopīgā dejā.