Home » Bez tēmas » Iededzam egles klusam priekam un skaistiem svētkiem

Iededzam egles klusam priekam un skaistiem svētkiem

7.decembra rītā 5.klašu skolēni  kopā ar skolotājām Dinu Ālmani un Daigu Sējēju bija sarīkojuši Lielās skolas egles iedegšanas svētkus. Bērni skandēja tautasdziesmas, skolotāja Daiga Sējēja visus aicināja Ziemassvētku rotaļā. Skaistās egles rotas sarūpēja 7.klašu skolēni un skolas tehniskie darbinieki. Svētku ietērpu šodien ieguva arī pagalma egle. Gaidot svētkus, kopsim un rotāsim gan telpu sev apkārt, gan būsim gaiši dvēselē, dāvāsim savu gaišumu citiem! Lai mirdzam!