Home » Articles posted by admin

Author Archives: admin

Esi drošs – neesi pārdrošs !

7.a klases komanda – Gundars Rēbuks, Aksels Barausks, Roberts Neimanis, Renārs Gausiņš un Madara Valmunska jau otro reizi šajā mācību gadā piedalījās konkursā “Esi drošs-neesi pārdrošs”.  Tas norisinājās Rīgā, Iekšlietu ministrijā. Skolēniem bija jāatbild uz jautājumiem par pirmās palīdzības sniegšanu, drošību, rīkojoties ar gāzi, elektrodrošību, ugunsdrošību, kā arī uz Valsts policijas, Latvijas dzelzceļa sagatavotajiem jautājumiem. Konkursā piedalījās 19 komandas no visas Latvijas. Skolēniem bija iespēja arī noklausīties Sadales tīklu sagatavoto lekciju par elektrodrošību.

Valsts olimpiādē Gerda iegūst maksimālo punktu skaitu

Saņemta priecīga ziņa – 9.b klases skolniece Gerda Veršinska Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 19. valsts olimpiādē tekstila tehnoloģijās un mājsaimniecībā „Mēs – Latvijas simtgadei”ieguvusi maksimālo punktu skaitu – 30, tā iegustot 1.vietu jeb 1.pakāpi. Šī olimpiāde notika Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē 2018. gada 4. aprīlī.  Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros. Gerda veidoja rokassprādzi etnogrāfiskā stilā, darbs ritēja vairāk nekā piecas stundas. Iedvesmoties darbam vajadzēja, izmantojot fotoattēlā redzamo latviešu seģeni vai eņģes fragmentu. Gerda savu darbu darināja, par pamatu ņemot seģenes rakstus, kā arī savas zināšanas par dažādiem izšūšanas paņēmieniem. Rokassprādze tapa no lina auduma, kas rotāts ar pērlītēm. Skolotājai Daigai Sējējai prieks par Gerdas pacietīgo darbu un tā augsto novērtējumu! Sveicam Gerdu un skolotāju Daigu Sējēju!

 

Krāsaini un melnbalti putni

Lietišķās un vizuālās mākslas interešu grupa visu februāri un martu veidoja darbus vides objektu un mākslas darbu izstādei-konkursam ”Visa dieva radībiņa saulītē līgojās”, ko organizē VISC. Šī konkursa  galvenie mērķi bija rosināt interesi par Latvijas dabas daudzveidību un veicināt interesi par vides objektu un ārējā vidē eksponējamu mākslas darbu veidošanu. Mūsu vides objekta nosaukums –  ”Putni. Nebaidies būt atšķirīgs”. Darba galvenā ideja: mēs visi vēlamies, bet baidāmies būt atšķirīgi, uztraucamies – vai mūs sapratīs, vai pieņems? Darbs sastāv no 8 putniem. 7 ir izrotāti ar dažādos toņos stilizētiem latviešu rakstiem, bet astotais ir atšķirīgais, melnbaltais. Apzināsimies savu latviskumu un nebaidīsimies atšķirties.

9.aprīlī uzzinājām novada kārtas rezultātus – mūsu Putni tiek izvirzīti valsts žūrijas vērtējumam. Ja arī valsts žūrijai darbs iepatiksies, tad  tas tiks izstādīts Bauskas novada Mazmežotnes muižā, kur  visu vasaru , iespējams, risināsies  Latvijas  skolēnu vides objektu konkursa uzvarētāju darbu izstāde. Skolotāja D.Sējēja ir pateicīga par lielo ieguldīto darbu pulciņa dalībniecēm Nadīnai  Šumeiko, Janīnai Šumeiko no 6.b klases, Evelīnai Keitai Barauskai, Evelīnai Burmistrovai, Elīzai  Lakovičai-Lakovicai, Annai Sibillai Pumpurei, Anetei Danielai Pakalnei, Valentīnai  Glusjakai no 5.b klases, Līgai  Madarai  Šneiderie-Zegnerei, Elīzai Savickai no 4.klases, kā arī visiem citiem Bauskas pilsētas pamatskolas skolēniem un skolas darbiniekiem, kas palīdzēja vides objekta tapšanā. Ar nepacietību gaidīsim valsts konkursa rezultātus, bet neatkarīgi no tiem  ar lepnumu savu vides dekoru izmantosim skolas  uzpošanai Latvijas  un skolas simtgades svētkos.

D.Sējēja

Otrklasnieki labi startē novada matemātikas konkursā

Bauskas un Rundāles novadu matemātikas konkurss 2.klašu skolēniem 11.aprīlī notika mūsu skolā. 2.a klases skolēni tajā parādīja labas zināšanas. Par to liecina augstie vērtējumi. Skolotājas Rozes Bruģes audzēkņi Jānis Rumba un Marta Spruntule ieguvuši 2. un 3.vietu. Prieks par bērnu panākumiem, jo konkursā bija 27 dalībnieki no 10 skolām. Sveicam!

Mājturības konkursā – 1.vieta

12.aprīlī mūsu skolā norisinājās ikgadējais Bauskas un Rundāles novadu mājturības un tehnoloģiju konkurss 7. klasēm ‘’Esi zinošs un radošs”. Mūsu skolu  tajā  pārstāvēja 7.b klases komanda: Betija Upelniece, Elizabete Līcīte, Keita Asone , Arvis Sūna un Emīls Polovko. Konkursa gaitā skolēniem bija jāveic dažādi radoši uzdevumi, kurus sagatavoja novada mājturības skolotāji: jāatpazīst un  jāizšuj etnogrāfiskās zīmes; jānotamborē un jāizveido latviešu raksti; jāzina, kas ir sklandu rausis, koča un grūdenis; jāsalīmē krāsaini pavasara  tērpu modeļi. Mūsu skolas skolotājs I. Abramčiks jauniešiem piedāvāja noteikt dažādu amatniecībā izmantojamu koku sugas .  Noslēgumā visas komandas  improvizēja nelielā priekšnesumā par tēmu ”Latvija. Pavasaris. Krāsas”. Mūsu  septītie  konkursā bija gan zinoši, gan radoši, un kopvērtējumā ieguva 1.vietu, par ko ļoti priecājās mājturības skolotāja D.Sējēja, kas palīdzēja konkursantiem sagatavoties  pasākumam.

Finālistes apbalvo Rīgā

Betija Upelniece no 7.b klases, Klēra Kuļikauska no 8.a klases un Paula Rāzna no 9.a klases 6. aprīlī tika suminātas Rīgā – visas guvušas augstu vērtējumu valsts mēroga literāri radošā konkursā. Meitenes bija izzinājušas O. Kalpaka dzīvesgājumu un rakstīja pulkveža piemiņai veltītu teiku.

Svinīgajā sarīkojumā Rīgā B. Upelniece un K. Kuļikauska saņēma diplomu un īpašu atzinību no Eiropas Parlamenta deputātes I. Vaideres – iespēju doties izzinošā ekskursijā. P. Rāznai konkursa rīkotāji pasniedza diplomu un izdevniecības „Jumava” simpātiju balvu. Gandarīta par veiksmi konkursā ir arī latviešu valodas skolotāja Ieva Mašale. Viņa pateicas visiem audzēkņiem, kas rakstīja pulkveža piemiņai veltītu darbu.

Kāpēc balons turas pie griestiem?

Šādu un citus āķīgus jautājumus 5.un 6.klašu dabaszinību viktorīnā saviem skolasbiedriem uzdeva 7.a klases skolēni. Viņi kopā ar dabaszinību skolotāju Guntu Kiseļevu bija noorganizējuši pēcpusdienu, kad 4 komandas mērojās ar zināšanām un veiksmi.  40 minūtes pagāja nemanot, jo jautājumi sekoja cits citam, arī vērtēšana notika automātiski, jo viktorīnas veidotāji bija izmantojuši programmu Quiz. Jautājumi bija sagrupēti vairākās tēmās, katrā bija iespējams izvēlēties “dārgāku” vai “lētāku” jautājumu. Daži jautājumi tika uzdoti, demonstrējot eksperimentus. Lielu jautrību izraisīja mīklu minēšana par dzīvniekiem. Priecēja skolēnu labās zināšnas par mūsu novadu, arī par dažiem fizikas jautājumiem. Visvairāk punktu izdevās savākt 6.a klasei. Pasākuma organizatori Gundars Rēbuks, Roberts Neimanis un Aksels Barausks saka, ka vēlējās veidot intelektuālu spēli, jo sporta aktivitāšu, viņuprāt, pietiekot. Kā atzina spēles dalībnieki, tā bija interesanta, azartiska un izglītojoša pēcpusdiena. Gaidīsim citus vecāko klašu izglītojošos pasākumus!

Piedalās pētījumā un pārbauda zināšanas globālajā kompetencē

Martā 352 Latvijas skolās aptuveni 8 tūkstoši 15 gadus sasnieguši skolēni uzsāka dalību starptautiskā skolēnu novērtēšanas pētījumā OECD PISA 2018. Tajā piedalījās arī tie mūsu skolas 8.un 9.klašu skolēni, kas dzimuši 2002.gadā. Starptautiskās ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pētījums  (Programme for International Student Assessment)  notiek 80 valstīs. Šogad galvenā satura joma ir lasīšana, bet pētījumā skolēniem jādemonstrē savas zināšanas un izpratne arī par matemātiku, dabaszinībām, finanšu pratību un Globālo kompetenci. Globālā kompetence ir inovatīva satura joma šajā pētījumā. Šī jaunā moduļa ietvaros pirmo reizi tiek vērtēta skolēnu attieksme un kompetence par globāliem konfliktiem, kariem, bēgļu krīzi, starpkultūru jautājumu risināšanu, atvērtību citu cilvēku uzskatu izpratnei, labklājības problēmām.

Pētījuma rezultātā tiek noskaidrots valstu reitings, tas arī parāda, kā izglītības sistēma sagatavo savus skolēnus tālākām studijām vai darbam. Pētījuma galvenais mērķis ir iegūt starptautiski salīdzināmu Latvijas izglītības novērtējumu, kas kalpotu par pamatu pierādījumos balstītas izglītības politikas veidošanai un izglītības sistēmas pilnveidei.

Skolēni onlainā atbildēja uz vairākiem desmitiem jautājumu par iepriekš nosauktajām tēmām. Luīze un Marta no 9.a klases sacīja, ka jautājumi bijuši interesanti, likuši aizdomāties par dažādām tēmām.

Uztic vērtīgu grāmatu kolekciju

Mūsu skolas absolvents Jānis Bite uz vienu mēnesi skolai uzticējis ļoti vērtīgu grāmatu kolekciju. Viņš uzskata, ka grāmatas, kas ietilpinātas piecos senlaicīgos koferos, ir pelnījušas, lai tās redz un aptausta gan skolotāji, gan skolēni. Īpašu prieku par šādu iespēju pauda skolotāja Dina Ālmane, jo J.Bites īpašumā ir daudz vērtīgu V.Plūdoņa, J.Virzas, Raiņa, Aspazijas, A.Čaka u.c. autoru retu izdevumu. Vairāki izdevumi pat nav sastopami šo rakstnieku muzejos. J.Bite kolekcionē līdz 1940.gadam un senāk izdotas grāmatas. Daudzas no tām vēl īpašākas padara rakstnieku autogrāfi. J.Bite dažādās izsolēs ieguvis arī daudzas vēstures tematikai atbilstošas grāmatas, kuras varētu izmantot vēstures apgūšanai. Šī grāmatu kolekcija jau veikusi savu izglītojošo darbu, apceļojot Ķekavas un Jelgavas novadu skolas. Pie mums tā atradīsies līdz maija sākumam un būs apskatāma skolas bibliotēkā.

Tikšanās reizē uzzinājām, ka Jānis Bite kolekcionē ne tikai grāmatas, viņam pieder arī padomju laika rotaļlietu kolekcija, kuru var arī apskatīt klātienē, iepriekš sazinoties. Atceramies arī, ka skolas 95.dzimšanas dienā J.Bite skolai dāvāja senu koka skolas somu ar tam laikam atbilstošām mācību grāmatām. Paldies Jānim par labajām iecerēm un saturīgo sadarbību ar savu skolu!

Finālsacensībās dambretē 1.vieta

“Bauskā  sadarbībā ar Bauskas BJSS dambretes nodaļu un biedrību ” Prāta laiks” 7.aprīlī notika Latvijas skolu sporta federācijas 71.spartakiādes finālsacensības dambretē.  Finālsacensībās četrās vecuma grupās piedalījās 20 Latvijas skolu 38 komandas.   Divās vecuma grupās – U-9 un U-14 komandas aizvadīja deviņas kārtas. Pirmie sacensības noslēdza paši jaunākie. Uzvarētāju godā Bauskas pilsētas pamatskolas 1.b klases komanda (audzinātāja Intas Šarikova) – 24 punkti. Uzvarētāju kauss skolai, bet medaļas saņēma Renārs Staškevics, Roberts Maikūns, Zane Lea Zunda un  Luīze Līna Birkmane. Komandām otrā vietā Valmieras Viestura vidusskola (tr. U. Ābeltiņš) 22,5 p., bet bronzas godalgas saņēma Bauskas 2.vidusskola.” Šāda informācija saņemta no Māra Berga.

Priecājamies, ka skolā ir tik labi dambretisti un – paldies skolotājai Intai Šarikovai par mazo sportistu atbalstīšanu!