Home » 2023 » March

Monthly Archives: March 2023

Mūsu skolas 5.-9.klašu korim skatē 1.pakāpe

Bauskas Kultūras centrā 30.martā notika Bauskas novada koru skate. Varam būt lepni, ka esam viena no nedaudzajām skolām novadā, kurās IR koris šī vārda klasiskajā izpratnē. Mūsu skolā kordziedāšanas tradīcijas ir teju tikpat senas, cik pati skola. Turpinām tās kopt arī tagad. Meitenes un puiši kopā ar skolotāju Ilzi Bērziņu darījuši ļoti daudz, mācoties apjomīgu repertuāru. Mēģinājumi notikuši arī skolēnu brīvlaikā, strādāts daudz,  lai rezultāts priecētu.

Kora skanējumu un degsmi uzteica arī Mārīte Jonkus, Bauskas KC jauktā kora “Mežotne” diriģente. Viņa īpaši uzteica mūsu solisti Elzu Veinbergu. Žūrijā vēl strādāja Inga Bukša, Bauskas MMS kora nodaļas vadītāja un Dita Mūrniece, Ozolnieku MMS direktores vietniece ārpusklases darbā un solfedžo skolotāja. Vienādu vērtējumu (1.pakāpes diplomu) ar mūsu skolas kori saņēma arī Militas Pīlādzes vadītais Iecavas vidusskolas 5.-9.klašu koris. Augstāko vērtējumu saņēma Vecumnieku vidusskolas 5.-12.klašu koris Zaigas Jēgeres vadībā. Viņa vēl diriģē  šīs skolas zēnu kori, kas arī piedalījās skatē un braši izdziedāja trīs dziesmas, tāpat kā visi pārējie dalībnieki.

Kopā ar mūsu koristiem priecājamies par labo sniegumu un pateicamies par lielo darbu diriģentei Ilzei Bērziņai un koncertmeistarei Evijai Bonātei, kā arī katram dziedātājam par pacietību un cītīgo darbu mēģinājumos. Lai skan arī turpmāk un – uz tikšanos koncertos un pasākumos!

Top Raiņa dzejas atklātnes

Raiņa muzejs Jasmuižā aicināja skolēnus veidot Raiņa dzejas atklātnes. Tāpēc jau februāra nogalē visi 5.a klases skolēni ķērās pie darba! Latviešu valodas stundās tika lasīti Raiņa dzejoļi par ziediem un dabu, noskaidrojām, kas ir dzejolī minētās “kaķu pēdiņas”, “Stuļģītis”, “Lolīte”, “incis”, “pērklīts”, un katrs izvēlējāmies dzejoli, kuram veltīt īpašu, paša darinātu atklātni. Vizuālās mākslas stundās visu marta mēnesi skolēni veltīja atklātnes darināšanai. Vispirms radās ideja, kā īsti dzejoli ilustrēt, tad tapa skices un pēc tam gan ar košām krāsām, gan sniegbalti darbs tika izkrāsots. Kad bija tapuši brīnumjauki mākslas darbi, skolēni uz atklātnes glīti uzrakstīja ilustrēto dzejoli un darbam pievienoja savu vizītkarti. Par skolēnu veikumu gandarītas viņu skolotājas Daiga Sējēja un Ieva Mašale.

Skaistās Raiņa dzejas ilustrācijas jau aizceļojušas uz rakstnieka jaunības zemi – Jasmuižu. Rainis bērnībā bijis liels dabas norišu vērotājs, ziedi bieži minēti viņā dzejā, un lielākā daļa Raiņa un Aspazijas vēstuļu rakstītas tieši uz atklātnēm.

Atskats uz konkursu “Radošā Zemgale”

Pērnā gada nogalē Zemgales uzņēmējdarbības centrs aicināja piedalīties ikgdējā konkursā ”Radošā Zemgale”, kura uzdevums ir veicināt interesi un padziļināt priekšstatu par uzņēmējdarbības vidi un ekonomikas pamatprincipiem, kas saistīti ar preces popularizēšanu un virzīšanu tirgū.  Skolēnu uzdevums bija izveidot vizuālu vai vizuāli audiālu reklāmu kādam Zemgales novada uzņēmumam. Mūsu skolas 5.un 6. klašu skolēni, atbalstot Bauskas novada uzņēmumu, savos darbos -gleznojumos un zīmējumos-  atainoja Rundāles ūdensdzirnavas vizdažādākajos skatos un gadalaikos. Lai realizētu šādus reklāmas zīmējumus, skolēni pētīja gan veco, gan restaurēto dzirnavu fotogrāfijas, preses materiālus un daži pat iedziļinājās seno dzirnavu tehnoloģiskajā procesā. Kopumā konkursam tika iesniegti vairāk nekā 15 darbi. Konkurss ir noslēdzies, un labāko darbu autori saņēma pateicības un  saldumus, bet visradošākie skolēni arī dāvanu kartes  no SIA ’’Rundāles ūdensdzirnavas”. Vasarā visi interesenti tiek aicināti apmeklēt šo jauko Rundāles pagasta vietu, kur varēs ne tikai apmeklēt dzirnavu muzeju un  doties izbraukumā ar supiem vai laivu, bet arī apskatīt radošo zīmējumu izstādi, kuras līdzautori ir  mūsu skolas skolēni.

Peldēt ir jāprot labi. Un mēs to protam!

Tā droši drīkst teikt visi tie skolēni, kuri kopā ar sporta skolotāju Amandu Savicku piedalījās skolu peldēšanas sacensībās 1.- 5.klasēm. Sacensības notika Bauskas peldbaseinā. Skolotāja informē par to, ka skolēni startējuši ļoti labi, gūtas godalgas. Tās ieguvuši:

 • Rebeka Zaharčenoka – 1.vieta 25m peldējumā uz muguras, 2.vieta 25m peldējumā uz krūtīm;
 • Miks Dzintars Pavlovičs – 3. vieta 25m peldējumā uz muguras un 25m peldējumā uz krūtīm;
 • Līva Briede – 1.vieta 25m uz krūtīm;
 • stefetē 4.-5.klasēm – 2. vieta (Miks, Reinis, Līva, Elza);
 • stafetē 3.klasēm un jaunākiem – 2.vieta (Rebeka, Markuss, Evelīna, Tomass).

Skolotāja saka paldies visiem peldētājiem par piedalīšanos un labo sagatavotību!

Skatuves runas konkursa 2.kārtā iekļūst Maija un Rebeka

21.martā notika Bauskas novada izglītības iestāžu skatuves runas konkursa 1.kārta. Tajā mūsu skolu pārstāvēja pieci labākie skolas runātāji – Zane Lea Zunda, Alise Seškēna, Maija Sirmane, Patriks Čaps un Rebeka Zaharčenoka.  Saņemti konkursa rezultāti. Ar prieku lasām, ka otrajai kārtai izvirzītas Maija Sirmane, kura saņēma Augstāko pakāpi (45,6 p.) un Rebeka Zaharčenoka (1.pakāpe, 41,1 p.). Meiteņu priekšnesumi tiks filmēti un nosūtīti izvērtēšanai uz VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRU.

Sveicam atraktīvās un čaklās runātājas un sakām paldies viņu skolotājai Guntai Spure par lielo darbu, runātājus skolojot!

 

Skolas pašpārvaldes pārstāvji piedalās forumā “Iezīmē sevi”

22.martā Bērnu un jauniešu centrā notika Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas projektā organizētais Bauskas novada izglītības iestāžu pašpārvalžu forums “Iezīmē sevi”. Vairāk par tā norisi iespējams izlasīt bauskasdzive.lv    un bauska.lv

Mūsu skolu šajā pasākumā pārstāvēja Nikola Šikova, Renāte Līgotne, Gabriela Seimane, Arneta Hegenbarte-Petrika, Anna Ružinska, Bekija Baļčūne, Līga Madara Šneidere-Zegnere, Ralfs Kapkalns un Kristofers Puķāns. Lūk, pašu jauniešu domas par šo aktivitāti!

 • Šī bija laba iespēja sadraudzēties ar citu skolu jauniešiem, uzzināt, kādas ir viņu izklaides.
 • Ieklausījos, kas notiek citās skolās, guvu jaunas idejas sevis pilnveidošanai.
 • Uzzināju, kā labāk komunicēt ar citiem, kā realizēt savas idejas.
 • Priecājos, ka pieteicos piedalīties šajā pasākumā, izmēģinājām daudz ko jaunu.
 • Bija ļoti interesanti, noteikti skolā mēģināsim iedrošināt citus realizēt idejas, sadarboties.
 • Uzzināju daudz jauna par dažādām iestādēm un organizācijām, biedrībām, kurās darbojas jaunieši.
 • Tas bija kolosāls veids, kā satikt un iepazīt jaunus un interesantus cilvēkus!

Kopā ar jauniešiem pasākumā piedalījās direktora vietniece un skolas pašpārvaldes “krustmāte” Iveta Semjonova. Viņa secina, ka pasākums bijis ļoti pārdomāts un vērtīgs, daudz ideju gūts, kā uzlabot, padarīt daudzveidīgāku pašpārvaldes darbu skolā.

Dižojamies novada gadatirgū

Bauskas bērnu un jauniešu centra organizētajā dižošanās gadatirgū “Bauskas novada dārgumi” mūsu skolas audzēkņi stāstīja par Bauskas pilsētas pamatskolu, ļoti īpašām šūpolēm un osi upes krastā, tomēr visvairāk bija dziļu personisku stāstu par mammu, tēti, vectētiņu, izsūtījumu pārdzīvojušu radinieci un brāli. Sabīne Pērkone no 6.b klases bija uzrakstījusi dzejoli, tajā iekļaujot slavenās novadnieces Lāsmas Kugrēnas spēlēto teātra izrāžu nosaukumus. Sintija Niedra, kas konkursā dižojās ar bijušo kinoteātri “Uzvara”, bija izveidojusi filmu, kurā pausts apliecinājums – “kinoteātrim Bauskā jābūt!”.

Par savu veikumu dižošanās gadatirgū lieliski stāstīja Laine Sabājeva un Reinis Beitelis (5.a), Nikola Bula (5.b), Sintija Niedra un Sabīne Pērkone (6.b), kā arī Kristiāna Dambe, Linda Šemeta un Džastina Šūba (8.b). Daži skolēni dižošanās gadatirgū palielīja arī savu klasesbiedru veikumu. Laine un Reinis dižojās ar klases veidoto “Mūsu dārgumu grāmatu”, kurā iekļauts Agates Tilleres, Ralfa Rumbas, Enijas Patrīcijas Gaļčinas, Rūtas Jansones, Olivera Puķāna un Līvas Briedes veidotais dzīvesstāsts. Savukārt Džastina, Linda un Kristiāna pastāstīja arī par citiem 8.b klases grāmatā “Septiņi Bauskas brīnumi” ietvertajiem darbiem – par Jāņa Maskaļa, Nikolas Šikovas, Raimonda Prilucka un Gabriela Visocka stāstu. Nikola Bula (5.b) iepazīstināja ar sava vectēva dzīvesstāstu.

Paldies skolēniem par lielisko darbu saka arī viņu darbu vadītājas – skolotāja Māra Gulbe un Ieva Mašale.

Konkursā iegūtās nominācijas:

stāsts par baušķenieku Aldoni Bulu (Nikola Bula) – “Ģimenes biogrāfe”;

videofilma par kinoteātri “Uzvara” (Sintija Niedra) – “Mūsdienīgākā izpēte”;

dzejolis par Bausku un L. Kugrēnu (Sabīne Pērkone) – “Poētiskākais stāsts”;

“Mūsu dārgumu grāmata” (5.a klase) – “Daudzveidīgākais skatījums”;

“Septiņi Bauskas brīnumi” (8.b klase) – “Sirsnīgākie stāsti”.

Drošāka interneta dienā pildām anketas un mācāmies

Latvijas Drošāka interneta centrs organizēja  Drošāka interneta dienas (DID2023) atzīmēšanu. Šajā laikā sākot no 7.februāra norisinājās dažādas aktivitātes, kurās savus audzēkņus rosināja iesaistīties arī mūsu skolas datorikas skolotājs Jāzeps Širvis. Skolēni pildīja aptaujas, krāja zināšanas par drošu interneta lietošanu.  Vispopulārākā aktivitāte  bija testu pildīšana. Kopā testi tika izpildīti vairāk nekā 22 200 reizes. Tajā skaitā ir arī mūsu skolas skolēnu veikums, kas novērtēts ar dāvanu – savai skolai nopelnītām 100 “Digitālo prasmju dienasgrāmatām”.

Vairāk par šīm aktivitātēm Latvijā vari izlasīt  šeit.  Par to, kā droši rīkoties internetā, kā arī mācīties un mācīt – vietnēs  drossinternets.lvhttps://drossinternets.lv/lv/materials

https://drossinternets.lv/lv/info/ricijs-ru-un-internets

 

Sveicam Arnetu – ATZINĪBA latviešu valodas olimpiādē!

Saņemti  novada latviešu valodas un literatūras 49. olimpiādes rezultāti 8.-9.kl. grupā. Ar prieku lasām, ka mūsu skolas skolēni, kas tajā piedalījās, sasnieguši labus rezultātus. 8.kl. skolnieces Renāte Līgotne un Nikola Šikova saņēmušas labu vērtējumu, bet 9.a klases skolniece Arneta Hegenbarte – Petrika ieguvusi Atzinību un kopā ar to – uzaicinājumu uz olimpiādes valsts posmu. Sveicam Arnetu un viņas skolotāju Ievu Mašali!

 

Izstādes un pasākuma “Toņi un pustoņi 2023” atskaņas

14.martā mūsu skolas pārstāvji kopā ar vizuālās mākslas skolotāju piedalījās Bauskas novada bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāla “Toņi un pustoņi” darbnīcās un noslēguma pasākumā.

Kā jau iepriekš tika vēstīts portālā bauska.lv, Bauskas novada kārtai iesniegti ap 100 darbi no  desmit novada skolām un Bauskas Bērnu un jauniešu centra septiņām interešu izglītības grupām. Konkursam pieteikta arī tērpu kolekcija no Vecumnieku vidusskolas. Izstādē piedalās Bauskas pamatskola, Bauskas Valsts ģimnāzija, Griķu pamatskola, Iecavas pamatskola, Pilsrundāles vidusskola, Skaistkalnes vidusskola, Stelpes sākumskola, Uzvaras pamatskola, Vecumnieku vidusskola, Zālītes speciālā pamatskola.

Skolotāja D.Sējēje stāsta: “Bija interesantas radošās darbnīcas, kur varēja izgatavot individuālu ādas piekariņu, marmorēt dāvanu maisiņu, trenēties radiovadāmo automobiļu trasītē u.c. aktivitātes. Cienāja ar gardu putru , tēju un ievārījumu. Apbalvošanas pasākumā  uzstājās  kori, arī mūsu skolas 5.-9.klašu koris I.Bērziņas vadībā. Dejoja BJC deju kopas, jestri muzicēja Iecavas folkloras kopa ”Tarkšķi”.  Par skolēnu darbiem priecājās un runu teica Bauskas novada domes priekšsēdētājs  A.Okmanis un Izglītības nodaļas vadītāja V.Ieleja. Ar radošu modes skati priecēja Rīgas Mākslas un mediju tehnikums.  Žūrija pasniedza balvas gan skolēniem, gan skolotājiem. No mūsu skolas uz reģiona izstādi izvirzīti N. Šikovas darbs ”Bauska caur fotoobjektīvu” un R.Līvmaņa- Dankbara darbs “Bauskas jaunais stadions”. BJC Dārgumu meklētāju jauniešu specbalva tika G.Seimanes darbam  “Bauska senāk un tagad”.”  Skolotāja D.Sējēja saka lielu paldies visiem, kuri uzzīmēja brīnišķīgus darbus, uzteic arī tos, kuri izstādē neiekļuva. Paldies arī koristiem un diriģentei, kas kuplināja pasākumu!

Galerijā – izstādei atlasīto darbu foto, mirkļi no pasākuma.